Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van stichting afvalovenNee!.

De stichting is in het leven geroepen om te protesteren tegen de afvaloven van Omrin in Harlingen omdat deze afvaloven niet nodig is. Er een overschot aan afvalovens waardoor er afval vanuit het buitenland gehaald moet worden. Ten tijde van de initiatieven voor de bouw van deze afvaloven was bekend dat dit zou gebeuren. Willens en wetens heeft Omrin de bouw van deze overbodige afvaloven doorgezet.

Er is grote bezorgdheid over de uitstoot van de afvalgassen. Zo worden dioxines maar 2 x per jaar gemeten en die metingen worden ook nog eens aangekondigd. Bij toeval is ontdekt dat de temperatuur van de verbranding al meerdere malen onder de 850 graden Celsius is geweest. Dit betekent dat de verbranding onvolledig was met een zeer grote kans op uitstoot van dioxine. Omrin weigert ruwe uitstootgegevens te verstrekken waardoor de verdenking dat de afvaloven onbekende hoeveelheden dioxine heeft uitgestoten, alleen maar bevestigd wordt.

Tenslotte stuiten we op een overheid die op de hand is van Omrin. De provincie Fryslan, die actief heeft meegeholpen de milieuvergunning voor Omrin op te stellen, faalt in de handhaving. De provincie is afhankelijk  van Omrin rondom de informatieverstrekking over bijvoorbeeld de uitstootgegevens. Daarom strijden we niet alleen tegen de afvaloven maar ook tegen een provincie waarin wij inmiddels geen vertrouwen meer hebben.

Het stichtingsbestuur

– Klik hier om verder te gaan –