Verdenkingen stapelen zich op: meetapparatuur dioxine moedwillig in storing gezet

Ondanks dat de dioxinemetingen haar waarde hebben aangetoond in de afvalovensoap zijn de metingen vanaf 17 december 2017 gestopt. Niet de provincie heeft de metingen gestopt maar Omrin. Terwijl het contract met de leverancier van de dioxinemeter nog doorloopt. De provincie betaalt dus zonder daarvoor iets terug te krijgen.

Deze handelswijze kenmerkt de verhouding tussen provincie, FUMO (toezichthoudend orgaan) en Omrin. Omrin bepaalt. De provincie volgt. Dit is vanaf de start van de afvaloven niet anders geweest. Omrin dicteert de FUMO wat er gezegd moet worden. De FUMO is niet bij machte om hierin tegen te gaan. In de Harlinger Courant van 16 maart herhaalt milieudeskundige Vollenbroek dan ook dat de FUMO een onkundig toezichthoudende instantie is die te veel ernstige fouten heeft gemaakt. Omrin heeft vrij spel in het bepalen van de spelregels en wordt daarbij zelfs geholpen door gedeputeerde Schrier. Hij redigeerde een conceptbrief van Omrin aan hemzelf om die beter door de politiek heen te loodsen.

Grote boosdoener in de dioxine-uitstoot is het gebruik van de onnodige by-pass die in de afvaloven is ingebouwd. In de vergunning noemt Omrin dit een opstartleiding en heeft daarmee iedereen, tot aan de Raad van State toe, zand in de ogen gestrooid. Echter de opstartleiding wordt te pas en te onpas gebruikt. Belangrijke filters worden omzeild en dioxine wordt ongefilterd de atmosfeer ingeblazen. Deze werkwijze, mensen op het verkeerde been zetten, is ook kenmerkend voor Omrin. Net zoals de door Omrin genoemde en niet werkende virtuele schoorsteen, de nog steeds niet aangelegde kade en de nog altijd niet vrijgegeven verbrandingstemperaturen maakt Omrin tot een volstrekt onbetrouwbare partij als het gaat in het terugwinnen van het vertrouwen. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met deze wijze van bedrijfsvoering, waarvan John Vernooij (algemeen directeur) als kartrekker gezien mag worden beschouwd.

Toxicoloog Abel Arkenbout heeft ontdekt dat de dioxine meetapparatuur in de periode van augustus 2015 tot in december 2017 in totaal meer dan 250 uur uit heeft gestaan terwijl het op die momenten juist cruciaal was om dioxine te meten. Er zijn in die periode ook meldingen gedaan dat de, wereldwijd geroemde en zeer betrouwbare dioxine-apparatuur, uit was gegaan. Later kon worden gelezen dat de apparatuur uit was gevallen door vreemde stroomstoringen, ontplofte gasflessen of andere zeer bijzondere omstandigheden. Stichting afvalovenNee verdenkt Omrin ervan moedwillig situaties te hebben gecreëerd waardoor de meetapparatuur is uitgevallen. Moedwillig apparatuur beïnvloeden heet fraude. En fraude is strafbaar. Mochten er sluitende bewijzen ontstaan dat de verdenkingen kloppen, zal AfvalovenNee directeur John Vernooij voor de rechter dagen voor het plegen van milieudelicten en fraude.

Dat de dioxinemetingen voortgezet moeten worden is niet meer dan logisch. Meten is weten. En vooral bij een bedrijf als Omrin is het belangrijk dat er controle wordt gehouden welke giftige stoffen door de afvaloven de lucht in worden gespuwd.
Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de onnodige by-pass niet is verwijderd. Milieudeskundigen zijn het erover eens dat deze by-pass niet nodig is. Mocht het vergrootglas van de afvaloven af worden gehaald heeft Omrin nog meer vrij spel om deze by-pass weer te gebruiken en zal dat zonder twijfel weer doen. Zonder dioxine-metingen kan dan niet aangetoond worden hoeveel dioxine wordt uitgestoten en wat hiervan de oorzaak is.

In de Harlinger Courant van vandaag een item over de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.