Uitkomst enquête afvalovenNee over gevolgen sluiting afvaloven

Stichting afvalovenNee (SAN) heeft de gemeenteraad van Harlingen geïnformeerd over de uitslag van de enquête die zij onder burgers van Harlinhgen en omstreken heeft gehouden. Burgers konden via 10 vragen hun mening geven over mogelijke gevolgen van de sluiting van de afvaloven. Discussie over sluiting van de afvaloven is actueel omdat Ecorys, een onderzoeksbureau uit Rotterdam, bekijkt waar Harlingen rekening mee moet houden als er gekozen wordt voor sluiting. De REC is al vanaf het begin onderwerp van discussie omdat de oven met veel storingen kampt wat voor veel overlast en gezondheidsrisico’s zorgt.

1 van de antwoorden op de vragen over de mogelijke sociale gevolgen.


Na een motie van de gemeenteraad Harlingen heeft Ecorys de opdracht gekregen om de gevolgen van het stoppen met de afvaloven in kaart te brengen. Ecorys meldde nadrukkelijk dat vele betrokkenen, waaronder stichting afvalovenNee en burgers, een plek zouden krijgen in het onderzoek. Er is echter brede kritiek ontstaan hoe Ecorys dat uiteindelijk heeft gedaan. Zo heeft SAN alleen een oriënterend gesprek gehad met de onderzoekers en zijn burgers alleen via een digitale enquête gevraagd hun mening te geven. Vooral de vraagstelling van de enquête die Ecorys had opgesteld is verkeerd gevallen bij veel burgers. Te sturend en te subjectief waren hierbij veel gehoorde uitingen die via de meer dan honderd reacties op social media te lezen waren. Ook waren paginavullend ingezonden brieven te lezen in de Harlinger Courant.

In korte tijd meer dan honderd, veelal kritische, reacties via Facebook op de enquêtevragen van Ecorys

Naar aanleiding van al deze reacties heeft SAN besloten een ludieke “second opinion enquête” uit te zetten. “Dezelfde soort vragen als Ecorys, maar dan in een ander jasje gestoken” aldus Hans Gillissen van de stichting. “Wat ons het meest heeft gestoord is dat alle mooie bedoelingen die Ecorys beloofde in praktijk niet echt zijn waar gemaakt. Burgers hebben dondersgoed in de gaten of iets wel of niet gemeend is. Daar moet je niet mee sollen. En juist dat laatste lijkt te zijn gebeurd. Burgers kregen het gevoel dat niet Omrin, maar zijzelf de oorzaak van financiële en sociale ellende zouden zijn, als zij vast zouden houden dat de afvaloven dicht moet. Maar diezelfde burgers hebben hemel en aarde moeten bewegen om maar iets te mogen zeggen over de bouw van de afvaloven. Kritiek werd niet getolereerd, gebagatelliseerd en simpelweg genegeerd. Tja, een grotere afstand tussen politiek en burger kun je niet veroorzaken.”

De stichting heeft 466 reacties ontvangen op de enquête. Veel meer dan aanvankelijk werd gedacht. Gillissen: “Dit hadden we inderdaad niet verwacht. Van ludieke actie naar serieus signaal. En vooral de uitslag zegt wel iets. Want 81,97 % van de respondenten vindt het bijvoorbeeld geen enkel probleem dat ons afval elders wordt verbrand en bijna 70% geeft aan dat sluiting meehelpt om de overcapaciteit aan ovens in Nederland terug te dringen.”
Wat de stichting betreft moet er iets met dat signaal gebeuren. “Er zal vooral een poging gedaan dienen te worden om een positieve richting in te slaan in wat we doen met afval. Nu lijkt de tendens nog te zijn dat het te duur is om de oven te sluiten, dus laten we het maar zo. Dat is nu net niet de gedragsverandering die nodig is. Want het verbranden van afval is na storten het slechtste wat je kunt doen met afval. Dat de afvaloven een bijdrage levert aan een duurzaam klimaat is dus net zo’n drogreden als dat een beetje roken ook niet slecht is voor de gezondheid.”    

De stichting heeft de gemeenteraad aangegeven dat beide enquêtes weliswaar zijn uitgezet voor Harlingen en directe omgeving, maar dat de verwerking van het Friese afval in elk geval vooral een provinciaal brede opgave is. SAN vindt dan ook dat het te overwegen valt om in Friesland in breed verband te pleiten voor een provinciaal breed onderzoek naar de toekomst van ons afvalbeleid. Daarbij zou het uitgangspunt moeten zijn dat er geen afval meer bestaat en dat in een circulaire economie afval als nieuwe grondstof wordt beschouwd.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.