Uitbreidingsvergunning rookgasdebiet afvaloven Omrin opgeschort

Begin dit jaar is door de provincie een vergunning verleend aan de afvaloven van Omrin om méér rookgassen uit te gaan stoten. Dat dit alleen al vanwege de extra uitstoot van stikstofoxiden niet te rijmen is met het nieuwe landelijke stikstofbeleid snapt een kind. Daar waar boeren uitgekocht dreigen te worden vanwege de stikstofproblematiek, mag Omrin, notabene een overheidsbedrijf, volgens de omstreden vergunning meer stikstof gaan uitstoten.

Afvaloven Omrin in top 100 van stikstofuitstoters

Daarnaast is de verleende vergunning vooral niet te begrijpen vanwege de jarenlang twijfels over de verspreidingsberekeningen van de rookgassen, en de verbrandingstemperatuur. Uitstoot van dioxinen, zoutzuur en andere schadelijke stoffen gaan daardoor een nog groter risico voor de stad Harlingen en omliggende dorpen vormen, maar zeker óók voor het Natura2000 gebied de Waddenzee.

Het is om die redenen dat de stichting Afvaloven Nee (SAN) met een groot aantal burgers besloten heeft om bij de rechter beroep aan te tekenen tegen de nieuwe vergunning. Om die reden is de nieuwe vergunning op dit moment opgeschort.

Vanwege de juridische kosten is de stichting bezig een crowdfundingsactie op te zetten. De kans is namelijk zeer groot dat behalve de behandeling straks bij de rechtbank, ook een rechtsgang volgt bij de Raad van State. Ook als de vergunning door de rechtbank vernietigd wordt. Dat brengt allemaal kosten met zich mee en daarvoor is financiële steun hard nodig.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.