Storingsuren afvaloven opnieuw overschreden; AfvalovenNee doet opnieuw beroep op handhaving provincie

De stichting afvaloven Nee heeft vandaag opnieuw een verzoek ingediend bij de provincie om handhavend op te treden en de afvaloven stil te leggen. Eerder had de stichting de provincie verzocht te handhaven vanwege de overschrijding van de 60 storingsuren. De provincie wrong zich toen in allerlei bochten om dit niet te hoeven doen en rekte een besluit zover uit dat handhaving geen zin meer had. Uiteindelijk heeft de provincie toegegeven dat inderdaad de 60 storingsuren in 2011 waren overschreden.

Nu de afvaloven het eerste jaar heeft kunnen uitzingen gelden er van 29 maart strengere normen.  Al direct vanaf het begin is duidelijk dat Omrin aan die normen niet kan voldoen. Zo is de uiterste concentratie voor zoutzuur nu 7 milligram per Normaal kubieke meter. De uitstoot voor zoutzuur is sinds 29 maart slechts 2 keer onder de maximale norm geweest.

Ook voor waterstoffluoride geldt hetzelfde met dien verstande dat Omrin deze norm nog helemaal niet heeft gehaald. Al met al zijn de 60 storingsuren nu al met meer dan 250 uur overschreden.

Stichting afvaloven Nee wijst de provincie op een brief van 13 december 2011 waarin gedeputeerde Poepjes aankondigt bestuurlijke handhavingsmaatregelen te zullen nemen als er zich overschrijdingen voor doen. Die tijd is nu ruimschoots aangebroken.

Omdat de stichting inmiddels slechte ervaringen heeft met de provincie op het gebied van handhaving is ook de brief verstuurd aan de politie. De politie kan tegen overtredingen van de milieuvergunning strafrechtelijk optreden.

Klik hieronder op de brief + bijlage die naar de provincie zijn verstuurd.

brief SAN aan ged. poepjes

Dagrapport 280611

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.