Stichting afvaloven Nee stelt de provincie én het Wetterskip in gebreke

De stichting afvaloven Nee heeft zowel de provincie als het Wetterskip Fryslan schriftelijk in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig nemen van besluiten.
De provincie heeft tot 2 keer toe niet gereageerd op schriftelijke verzoeken van de stichting om preventief te handhaven. Aanleiding is de mededeling van Omrin in de media dat er begonnen wordt met een koude start in oktober. Een koude start is milieuvergunningsplichtig. Omrin heeft geen milieuvergunning omdat deze door de Raad van State volledig is vernietigd.

Eveneens heeft de stichting het Wetterskip Fryslan in gebreke gesteld omdat de beslistermijn waarbinnen op een bezwaarschrift moet worden besloten is verstreken. Naast het in gebreke stellen zal er beroep aangetekend worden bij de Rechtbank Leeuwarden tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.