Statutenwijziging Afvalsturing Fryslân onrechtmatig

Omrin heeft de statuten niet gevolgd bij het wijzigingen van die statuten en heeft daardoor een onrechtmatig besluit genomen. Gemeenten worden op basis van aannames en een tijdelijke coronasituatie een structurele en vastgelegde dividend-vergoeding door de neus geboord.

Diverse gemeenteraden zijn onlangs geïnformeerd over de statutenwijziging die Omrin tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering er doorheen heeft doorgedrukt.

De oude situatie was als volgt:

–          Is de solvabiliteit van de onderneming kleiner dan 25%, dan wordt automatisch de winst in zijn geheel gereserveerd (en dus niet uitgekeerd aan de aandeelhouders);

–          Is de solvabiliteit groter dan 25% maar kleiner dan 35%, dan wordt automatisch de helft van de winst gereserveerd;

–          Is de solvabiliteit groter dan 35%, dan wordt automatisch de winst in zijn geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het voorstel was om het automatisme uit de regeling te schrappen. Uitkering van de winst of van een deel van de winst vindt niet meer automatisch plaats, maar op grond van een voorstel van John Vernooij.

“Vanwege de Coronacrisis is er in 2020 een aantal negatieve financiële ontwikkelingen te verwachten.”

raadsinformatiebrief gemeente Harlingen

De reden van de statutenwijziging is de coronacrisis, zo melden de colleges. In 2020 worden een aantal negatieve financiële ontwikkelingen verwacht door deze coronacrisis, aldus de raadsinformatiebrief van Harlingen. Deze aannames zijn:

–  Daling bedrijfsafval

–  Zeer sterke daling olieprijs (omzet energie circa €26 miljoen)

–  Onzekerheid in afzet gerecyclede kunststoffen (omzet circa €10 miljoen)

–  Onzekerheid in af name energie Frisia

–  Verwachte faillissementen klanten bedrijfsafval

Volgens de Omrin-directeur John Vernooij zijn het echter juist de niet-corona-argumenten die de doorslag hebben gegeven. ,,Ik zou het zelfs willen omkeren: ik denk dat als het alleen om corona ging de aandeelhouders niet met de plannen hadden ingestemd.’’ aldus de directeur in de Leeuwarder Courant.

“Maar af en toe valt de verbinding weg en kraakt het wat bij zo’n videovergadering. Het kan zijn dat ik iets gemist heb.”

Toch hebben gemeenten de coronacrisis wel opgevat als dé reden van de wijziging, blijkt uit de collegebesluiten. ,,Maar ja, af en toe valt ook de verbinding weg en kraakt het wat bij zo’n videovergadering. Het kan zijn dat ik iets gemist heb’’, zegt wethouder Jos Boerland van De Fryske Marren.

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân zegt dat corona ,,echt de hoofdmoot’’ was. ,,We hadden het dividend graag willen hebben, want wij hebben ook onze problemen.’’

Onrechtmatig besluit

Bestudering van de statuten van Omrin laat duidelijk blijken dat artikel 27 van de statuten niet is gevolgd bij het omstreden besluit. In lid 7 van het artikel staat dat aandeelhoudersvergadering moet worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft, in de gemeente Heerenveen of de gemeente Harlingen. Nu de vergadering heeft plaatsgevonden via een videoverbinding die ook voor haperingen en onderbrekingen zorgde, kan worden geconstateerd dat het besluit om de statuten te wijzigen simpelweg een onrechtmatig besluit is.

artikel 27 van de statuten van Afvalsturing Fryslân
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.