Stuntelig Omrin krijgt wederom hulp van een Gedeputeerde.

Gedeputeerde Schrier heeft Omrin een handje geholpen bij het opstellen van een brief die aan zichzelf was gericht. Als een goed schoolmeester corrigeerde hij met rode pen hele tekstblokken en zinnen. Bijna alleen de aanhef “Geachte heer Schrier” is door de gedeputeerde onveranderd gebleven. Maar er had net zo goed “Hoi Michiel” of “Hee ouwe vriend” kunnen staan. Of wellicht: “Beste collega.” Want zo goed is inmiddels de relatie tussen de Gedeputeerde en Omrin te typeren, gezien de positieve houding van Schrier ten opzichte van Omrin.

Schermafbeelding brief Omrin

CONCEPT-Brief-Omrin-GS-4-april-2016 kopie

Schrier heeft niet beseft dat met het corrigeren van de kritische brief aan zichzelf hij ethische grenzen heeft overschreden. Bronnen binnen de SP melden dat het naïeve handelen van de gedeputeerde de actiepartij in verlegenheid heeft gebracht. Met een onhandige uitspraak als “dit is een mooie manier van samenwerken” heeft ook de provinciale SP-fractie zich blijkbaar niet beseft dat de actiepartij zich schaart bij het rijtje discutabele politieke partijen en bestuurders die Omrin de hand boven het hoofd houden.

Oud gedeputeerde Adema gebruikte immers al leugens om Omrin te beschermen. (een zelfde afvaloven zou in Duitsland staan, wat achteraf toch niet waar was.)

090917 Adema zat fout met Duitse afvaloven

Oud gedeputeerde Galema verzon nieuwe wetgeving toen bleek dat Omrin de maximale storingsuren had overschreden en niet wilde ingrijpen. Ook hij moest later toegeven dat zijn verzinsel niet klopte.

110523 Galema verzint nieuwe wetgeving over storingsuren
De SP-Fryslan is als een blad aan de boom omgedraaid in hun kijk op de zaak rondom de afvaloven. Destijds was de actiepartij een stuk harder en duidelijker in hun oordeel over de rol van de provincie. Want toen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer bleek dat de provincie en Omrin twee handen op een buik waren concludeerde de SP op 7 november 2011 nog: “handhavende rol provincie uitgespeeld.”

111107 SP - Handhavende rol uitgespeeld
Ze schreef op haar website: “De conclusie uit het rapport is dat de provincie zichzelf het onmogelijk heeft gemaakt daadwerkelijk te handhaven. De provincie was aanvrager van de subsidie, schrijfhulp voor Omrin en aanspreekpunt. Vanuit die positie moest de provincie handhaven. De provincie beperkte zich niet tot de wettelijke rol van de provincie.

De geschiedenis herhaalt zich, nu Schrier Omrin heeft geholpen bij het opstellen van een brief aan zichzelf. Of zoals Schrier zelf zegt in de Harlinger Courant van 31 mei: “Het gaat af en toe om heel gebrekkige communicatie bij Omrin, waar ze meer kapot maken dan ze lief is.”

Harlinger Courant 31 mei 2016 Schrier helpt Omrin met brief aan zichzelf
Echter, alles is gebrekkig bij Omrin. De communicatie, de bedrijfsvoering, de transparantie van gegevens, etc. Stichting afvalovenNee pleit al langer voor het opstappen van de directie. Schrier zou er goed aan doen een brief aan Omrin te schrijven met een verzoek aan de directie de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Schrier kan zichzelf inmiddels aanbieden om ook te helpen bij het formuleren van zo’n afscheidsbrief.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.