Schoorsteen afvaloven te laag; SAN eist onmiddellijke sluiting

SP Gedeputeerde Schrier is voor Omrin druk bezig een hogere schoorsteen te realiseren. Al verschillende gespreksrondes heeft hij hiervoor achter gesloten deuren en op informele basis gehad. Ook stichting afvaloven Nee heeft hij hiervoor benaderd, maar tot op heden heeft de stichting hieraan nog geen gehoor gegeven.
Gillissen van de stichting: “Het stichtingsbestuur beraadt zich nog op een gesprek met Schrier. Het bevreemdt ons op de eerste plaats wel, dat Schier werk doet voor Omrin. Wij dachten dat hij zijn leven zou beteren, nadat hij op de vingers was getikt omdat hij Omrin had geholpen met een brief aan zichzelf.”  Gillissen wijst hiermee op de maatregelenbrief die Omrin aan de provincie moest overhandigen, maar waarbij Schrier zelf meeschreef en hem dit op veel kritiek kwam te staan van de Provinciale Staten. “Ten tweede is het niet Schrier die met een hogere schoorsteen de boer op moet, maar Omrin. Het is van de gekke dat Omrin hierover niks van zich laat horen. Het enige wat we weten is dat ze volstrekte onzin vertelden met hun ‘virtuele schoorsteen’. En dat zijn hun eigen woorden tegenover de Harlinger Courant, in het begin van dit jaar.”

De afvaloven is er gekomen dankzij deze zogenaamde ‘virtuele schoorsteen’; Omrin meldde dat de rookgassen zo snel uit de schoorsteenpijp zouden komen, dat ze nog een heel eind zouden stijgen. Voor de bouw van de oven zei de heer Bosch, directeur van de oven, dat de “effectieve schoorsteenhoogte” 94 meter zou worden. “Dus je ziet 44 meter, maar eigenlijk stijgt de lucht nog wel 50 meter voordat-ie naar de zijkant gaat.” In de verspreidingsberekeningen werd zelfs uitgegaan van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter.

Gillissen: “Nu Schrier vindt dat de schoorsteen hoger moet, kan worden vastgesteld dat de verspreidingsberekeningen niet kloppen. Deskundige Vollenbroek constateerde begin dit jaar al dat het ongepast is om omwonenden en mensen die op het bedrijfsterrein werken, onnodig lang bloot te stellen aan zoutzuur en waterstoffluoride gassen en dampen. Als je dat weet moet je niet met een hogere pijp aan komen zetten, maar met onmiddellijke ingang de afvaloven sluiten.”

De provincie wil de pijp verhogen tot 70 meter. Maar dat is nog te laag. Gillissen: “De verspreidingsberekeningen gaan uit van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter. Ze komen dan dus nog 35 meter tekort. Of gaat Schrier nu straks zeggen dat bovenop de 70 meter hoge schoorsteen er nog een ‘virtuele’ schoorsteen van 35 meter komt?”

De berichten gaan, dat de fundering al op een schoorsteen van 70 meter berekend was. Dit betekent dat Omrin wist, dat de pijp eigenlijk hoger moest dan de 44 meter. Gillissen: “Omrin heeft dus willens en wetens grote gezondheidsrisico’s en milieuvervuiling gecreëerd. De provincie heeft Omrin jarenlang de hand boven het hoofd gehouden en zelfs geholpen. Nu zelfs zij tot de conclusie gekomen is, dat de schoorsteen te laag is, moet de oven onmiddellijk gesloten worden.

Het belonen van bedrog, leugens en milieudelicten kan niet zonder gevolgen blijven. Democratisch gezien was destijds het besluit om de oven te bouwen, om te huilen. Er is nooit een maatschappelijk draagvlak geweest. We bereiden acties en claims voor, om hetgeen wat krom is, krom te laten. We blijven strijden voor een volledige sluiting van de afvaloven.”

160709 Omrin; wij vertelden volstrekte onzin. 001 (2)[1]

storing 28-6-11 14.00 uurDe “virtuele schoorsteen” van Omrin in werking. De pluim stijgt niet naar boven maar buigt direct af.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.