Rapport onderzoekscommissie bevestigt lang liggende eis SAN: realtime publicatie uitstootgegevens

De onderzoekscommissie heeft op woensdagavond haar rapport gepresenteerd over de totstandkoming van de afvaloven. Uit dit rapport krijgt de stichting afvalovenNee de bevestiging dat de burgers van de gemeente Harlingen buitenspel gezet zijn.
In lijn daarvan wordt ook geconcludeerd dat de besluitvorming in achterkamertjes heeft plaatsgevonden. De vorige gemeenteraad was onvoldoende kritisch over de ovenplannen volgens de commissie. Dat is een harde conclusie voor de toen zittende raadsleden; te laks en te goed van vertrouwen waardoor de controlerende taak door de toenmalige volksvertegenwoordigers niet goed is uitgevoerd.

De commissie vindt dat de informatieverstrekking over de emissies onvoldoende is, vooral bij storingen. Dat sterkt de stichting afvalovenNee in de mening dat de emissies real time op internet af te lezen zouden moeten worden. Omdat Omrin eerder heeft aangegeven hierover welwillend tegenover te staan is het vreemd als de politiek en Omrin niet tot uitvoering overgaan.

Eerder is, onder andere door de burgemeester, geopperd dat zorgen weggenomen zouden moeten worden. Maar de stichting afvalovenNee vindt dat dit suggereert dat de zorgen onterecht zijn.  En dat is feitelijk niet correct. Er zijn immers geen metingen gedaan van de concentraties waaraan de omwonenden blootgesteld worden. Ook is in 2011 de maximale emissieuitstoot overschreden. En in 2012 is dat ook al het geval omdat de normen zijn aangescherpt. Er is echter nog niet ingegrepen. Wel heeft de provincie Omrin een boete opgelegd vanwege het niet tijdig melden van een “ongewoon voorval.”  Al met al genoeg redenen om ervoor te zorgen dat het omstreden afvalbedrijf stopt met de onnodige en niet goed functionerende afvaloven.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.