Raad van State keurt milieuvergunning goed – Andere juridische procedures lopen gewoon door

De Raad van State heeft de nieuwe milieuvergunning goedgekeurd en vindt dat alle nieuwe berekeningen voldoende zijn gedaan door de provincie. Nadat de eerste vergunning door de Raad van State was vernietigd zijn er genoeg onderzoeken gedaan aldus de Raad. Alhoewel de Raad van State zich niet uitlaat over de geschiktheid van de verspreidingsberekeningen: “Met de aangevraagde en vergunde schoorsteenhoogte kan, de geschiktheid van de verspreidingsberekeningen in dit verband daar gelaten, worden voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.”

Afvalovennee vindt dat de uitspraak teveel gebaseerd is op theorie en dat niet goed is gekeken naar de praktijk. Zo is al een hele tijd concreet zichtbaar dat de rook uit de schoorsteen niet omhoog gaat maar direct neerslaat en zich niet ontplooit zoals dat theoretisch is berekend. Ook stank is een vaak gehoorde klacht. Echter de uitspraak van de Raad van State is niet aan te vechten bij een hogere rechter.

Wat een winstpunt voor de stichting en andere tegenstanders is dat er strengere eisen zijn opgelegd in de vergunning. Dat zal niet eenvoudig worden voor Omrin gezien de uitstootresultaten die men nu heeft laten zien. Het is aan de provincie om daadwerkelijk te handhaven als dit nodig is. Dat concludeerde ook gedeputeerde Poepjes. “De provinciale overheid zal er voor zorgen dat het niet alleen op papier deugt maar dat er in de praktijk ook streng zal worden gehandhaafd. Het is een open deur maar we controleren conform de wettelijke regelingen.”

Ondertussen lopen nog een tal van juridische procedures gewoon door. Zo is het wachten op een uitspraak van de Raad van State over de ontheffing van de Keur voor de hogedrukleiding. Als de Stichting en omwonenden ontvankelijk worden verklaard zou de rechter kunnen oordelen dat de ontheffing ten onrechte is verleend, want er is immers geen openbaar belang.

Ook bij de rechtbank Leeuwarden loopt beroep over de bouwvergunning voor de hogedrukleiding en voor het pompgebouw. De Raad van State heeft indertijd alleen uitspraak gedaan over het condensorgebouw. Met betrekking tot de bouwvergunning voor de hogedrukleiding en voor het pompgebouw verwees de Raad van State naar de rechtbank.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.