Provincie wimpelt stankklachten afvaloven weg

Uit de 74 klachten die inmiddels bij de provincie zijn ingediend, waarvan er 41 over stank gaan, zijn er maar 3 door de provincie betiteld als echte klacht. Stichting afvaloven Nee heeft sterke twijfels of alle klachten wel serieus onderzocht en objectief beoordeeld zijn.

Uit eigen onderzoek van de stichting over de stankklachten komt naar voren dat de provinciecontroleurs stank anders beleven dan omwonenden. Onder andere blijkt dat de inspecteurs niet duidelijk weten wat een typische afvalgeur is. Het klachtenrapport meld: “Er is een lichte geur waarneembaar maar niet als typische afvalgeur te bestempelen.” Maar nadat verder onderzoek was gedaan bleek dat de geur wel degelijk werd veroorzaakt door de op- en overslag van afval. Bij 19 van de 41 klachten meldt de controlerende ambtenaar niet te ruiken wat de melder ruikt. Maar ook zijn concrete klachten waarvan de stichting weet dat ze zijn ingediend, gewoonweg niet teruggevonden als melding.

Wat verder opvalt is dat maar liefst 13 klachten ongegrond zijn verklaard vanwege de windrichting. De provincie baseert zich hierbij niet op KNMI gegevens maar op een particulier meetstation in Dongjum. Uit het klachtendossier blijkt dat dit meetstation bij bepaalde klachten vond dat de wind uit een andere windrichting kwam dan het KNMI aangaf. Zo zijn tientallen klachten als ongegrond weggewuifd.

In de gevallen waarbij de klachten gegrond zijn verklaard meldt de provincie niet te weten hoe verder te handelen omdat “niet is vast te stellen of er sprake is van een overtreding van de vergunningvoorwaarden.” Ook is zwarte rook, een sterke stank en een terechte klacht niet voldoende voor de provincie om handelend op te treden. De provincie meldde dat op grond van de daggemiddelde emissies er niets aan de hand was.

Klik hieronder voor het klachtenoverzicht en de analyse.

klachtenoverzicht afvaloven

analyse stankklachten

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.