Provincie verzaakt handhavingsplicht

Stichting afvaloven Nee gaat volop doorin de strijd tegen de afvaloven. Nadat onlangs met kritischen noten van milieudeskundigen beroep is aangetekend tegen de milieuvergunning die door de provincie was afgegeven, wordt dezelfde provincie nu bekritiseerd als discutabel handhaver.

Al eerder had de stichting kritiek op de handhavende rol van de provincie die in ogen van afvaloven Nee veel te laks is en in het voordeel van omrin lijkt uit te vallen. Stichting afvaloven Nee heeft daarmee opnieuw een punt omdat de provincie nog steeds geen besluit heeft genomen in het handhavingstraject in de opstartfase. De provincie meldde in oktober 2010 met veel bombarie dat zij Omrin preventief dwangsommen zou opleggen, tenzij Omrin zou toezeggen niet met de opstartfase te beginnen, zonder geldende milieuvergunning. De milieuvergunning is niet geldend door het beroep van de stichting met het bijbehorende schorsingsverzoek. Het besluit van GS had er begin november 2010 moeten zijn, maar is er nog steeds niet. Omrin heeft namelijk op 1 november 2010 GS uitdrukkelijk laten weten zonder geldende vergunning op te starten.

Omrin heeft geen tijd meer en heeft er alle belang bij dat de opstartfase feitelijk begint omdat anders de hele planning in het honderd loopt. Het inmiddels omstreden afvalbedrijf doet alle mogelijke moeite om in april 2011 volledig operationeel te zijn omdat anders de subsidie van 6 miljoen euro vervalt. Ook heeft Omrin de gemeenten beloofd de afvaltarieven al per januari 2011 te verlagen en stelt zichzelf en gemeenten hiermee voor het blok. Nu de provincie nog steeds geen besluit heeft genomen lijkt het erop dat ook de provincie zwicht voor de druk van Omrin. Daardoor verzaakt ze haar handhavende rol en kan Omrin haar gang gaan.

De stichting heeft woensdag 24 november de provincie in gebreke gesteld, waardoor deze de stichting onder de huidige omstandigheden dwangsommen zal moeten betalen. In plaats dus dat de overtreder de handhaver dwangsommen betaalt, moet nu de handhaver zelf dwangsommen betalen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.