Provincie verleent geen medewerking aan verstrekken brongegevens over afvaloven

De provincie heeft in een reactie aan stichting afvalovenNee laten weten geen gegevens te verstrekken over de uitstoot van de afvaloven. GS verschuilen zich achter een verkeerde woordkeuze die de stichting heeft gebruikt in hun verzoek om de gegevens toe te sturen. De term die de stichting afvalovenNee gebruikt is “brongegevens.” De term die de provincie nu hanteert is “T3000” gegevens. De provincie heeft, waarschijnlijk per ongeluk, de T3000 gegevens over de periode van 28 maart tot en met 11 april 2011 al wel eens naar de stichting toegestuurd.

Nu afvalovenNee heeft gevraagd om ook over andere periodes deze gegevens naar de stichting te sturen laat de provincie weten deze gegevens niet in bezit te hebben. Dat druist in tegen wat woordvoerder Huisman van de provincie al op 11 oktober 2011 tegen de Harlinger Courant verklaarde. Hij zei: “Wij hebben alle gegevens van Omrin. Omrin is verplicht alles te registreren. Omrin is niet verplicht de meetgegevens aan te leveren, maar doet dit wel. Afvaloven Nee had geen WOB-verzoek in te hoeven dienen. Die gegevens kunnen ze bij ons gewoon krijgen.” Ook Seerp Bosch van de afvaloven heeft eerder voor de rechter verklaard dat alle informatie naar de provincie wordt gestuurd.

De provincie heeft ook in haar reactie laten weten geen informatie te hebben over de verbrandingstemperatuur in de afvaloven. En dat is schokkend. Want controle op deze verbrandingstemperatuur is essentieel bij het bepalen of er dioxinen worden uitgestoten. De verbrandingstemperatuur van de afvaloven mag niet onder de 850 graden Celcius komen. Als de temperatuur onder deze waarde daalt zullen onder andere dioxinen uitgestoten worden.
De stichting heeft een nieuw verzoek tot informatie bij de provincie ingediend.
Zie hieronder de reactie van de provincie en het nieuwe verzoek van de stichting.

140115 reactie provincie op verzoek SAN brongegevens (1) pdf.
140115 reactie provincie op verzoek SAN om brongegevens (2) pdf
140117 brief SAN met verzoek aan GS over T3000 gegevens pdf.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.