“Provincie in gesprek met aandeelhouders over houdbaarheidsduur afvaloven”

Op 31 mei meldde Omrin dat er een lekkage in de ketel van de afvaloven was geconstateerd en de installatie daardoor uit bedrijf is genomen. Het uit bedrijf stellen van de installatie, wat ondertussen een routineklus zou moeten zijn gezien de vele storingen, ging volledig mis. Ongefilterde rookgassen zijn in het gebouw terecht gekomen en via ventilatieopeningen naar buiten ontsnapt.

           

Dat lekkage in de ketel een groot probleem vormt voor de afvaloven wist Von Roll Inova, marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens al in 2007. De bouwer sloeg toen het aanbod af om de afvaloven te bouwen. “Het technisch concept van Omrin is riskant” meldde de woordvoerder. “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. De stoomketels zullen dan snel gaan roesten.”

Toen in maart 2011 de oven in gebruik werd genomen, moest Omrin in 2012 zelf ook constateren dat hoge temperaturen van de ketel voor problemen zorgde. “De tegels in de afvaloven slijten sneller dan verwacht. De tegels hebben te lijden van de hoge temperaturen van de ketel.” De oven werd gerenoveerd, waarvan de kosten betaald werden door de Friese huishoudens.

Naar aanleiding van 3 stoomlekkages in 2014 en tot dan toe 1 lekkage in 2015 vroeg de FUMO (De Friese inspectiedienst) aan DNV GL Business Assurance B.V. (DNV GL) onderzoek te doen naar oorzaken hiervan.

DNV GL meldde dat de REC met uitdagende stoom parameters werkt. (90 bar; 465 graden). De hoge druk zorgt voor een voor de sector hele hoge pijpwand-temperatuur en dat maakt dat het onbeschermd ketelstaal last heeft van corrosie.

Tijdens metingen naar de wanddikte werd geconstateerd dat het staal op sommige plekken 2,1 mm was uitgedund in drie jaar productie. Normaliter is dit 0,4 mm per jaar. Het onderzoeksbureau meldde dan ook dat deze afname hoog was.

Rapportage REC incidentonderzoek 2015

Het moge duidelijk zijn de lekkages van de ketel geen incidenten meer zijn, maar een structureel probleem vormen van de afvaloven. Want ook anno 2018 is de actuele storing een gevolg van een lekkage in de ketel. Meerdere experts hebben al aangetoond dat de basisconstructie niet klopt. Het is dan ook wachten op de volgende storing. En daarmee ook de uitstoot van ongefilterde giftige en dioxine-achtige stoffen.

Aangezien hierin milieutechnische- en bedrijfsvoeringszaken door elkaar heen lopen, wordt het hoog tijd dat provincie in gesprek gaat met de aandeelhouders, de Friese gemeenten. Want waar de provincie gaat over de handhaving van de milieuvergunning, gaan de aandeelhouders over afvaloven. Onderwerp van gesprek zal dan moeten zijn wat de levensduur van deze, in essentie storingsgevoelige, afvaloven nog mag zijn, aangezien de storingen niet meer als incident kunnen worden betiteld en de volksgezondheid structureel op het spel staat.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.