Provincie en Omrin spreken elkaar tegen. Uitstoot is vele malen hoger.

Omrin en de provincie gaan elkaar steeds meer tegenspreken. Ook blijkt uit media-uitspraken dat de provincie verwarring zaait en zelfs op sommige punten niet de waarheid vertelt. Een opsomming van de feiten:

In de Harlinger Courant meldt de woordvoerder van de provincie Gerben Huisman dat er op 3 juni een storing is geweest van 3.30 uur tot 8.30 uur. Maar de meetwaarden die de stichting afvaloven Nee inmiddels in bezit heeft geven meetwaarden aan van 4.00 uur tot 08.30 uur en van 10.30 uur tot 11.00 uur. Voor de overige uren staan er streepjes.
Omrin meldt op haar website: “De storing duurde van 11.35 uur tot 12.20 uur.”

De provincie meldt dat stichting afvaloven Nee over alle meetgegevens beschikt waarover de provincie ook beschikt. Echter er ontbreken gegevens over 6  juni, 4, 13 en 19 juli. Volgens de website van Omrin is de oven op die data gewoon in gebruik geweest. Mocht de redenering van de milieuvergunning gevolgd worden zou het ontbreken van meetgegevens als storingsuur gelden.

Uit de halfuursgemiddelde emissiewaarden die wel beschikbaar zijn valt af te leiden dat een deel van de gegevens onjuist is. Er zijn namelijk hogere concentraties uitgestoten dan in eerste instantie is gemeld. De eerste veertien dagen zijn veel meer schadelijke stoffen en in veel hogere concentraties uitgestoten dan uit de eerst verstrekte daggemiddelden viel af te leiden.
Uit de emissiewaarden blijkt ook dat in bepaalde periode de uitstoot van zoutzuur en koolmonoxide zo groot was dat deze buiten het meetbereik vielen.

                                         Veel verwarring over de echte uitstoot.
(foto: Hans Gillissen)

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.