Protest geslaagd

AfvalovenNee kijkt tevreden terug op de acties die rondom de aandeelhoudersvergadering zijn geweest. Met zo’n 100 aanwezige demonstranten werd luid en duidelijk aangegeven dat Harlingen de vele storingen en de risico’s die dat met zich meebrengt, zat is. Het protest werd bij de poort van de afvaloven gehouden. Tegelijkertijd werd in Oude Haske een petitie aangeboden aan de president-commissaris van Omrin, mevrouw Vlietstra. In de petitie werd duidelijk gemaakt dat burgers zich zorgen maken over hun gezondheid en genoeg hebben van de slechte communicatie vanuit Omrin.

Aandeelhouders hebben tot laat in de middag van 14 december over de problemen van de afvaloven vergaderd. Omdat de vergadering besloten is waarbij ook geen notulen openbaar gemaakt worden is het gissen wat er is besproken. De gemeenten meldden na afloop van de vergadering dat zij nog steeds volharden in het aloude standpunt dat naar hun idee dat de veiligheid van de REC nooit in het geding is geweest. De AvA stelde ook dat de volksgezondheid en het milieu nimmer averij hebben opgelopen.
Daarmee staan zij haaks op de zorgen die directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslan heeft over de volksgezondheid.  Hij maakt zich wel zorgen dat op lange termijn de uitstoot van de afvaloven een risico vormt. „Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, aldus de directeur in de Leeuwarder Courant van 16 november jl.

Over de dioxinemetingen die door Omrin zijn gestopt, maar waarvan aandeelhouders hebben aangegeven dat deze weer opnieuw opgestart zouden moeten worden, is directeur van Omrin John Vernooij duidelijk. Hij  weigerde gisteravond te zeggen of hij de roep van de aandeelhouders om eigen dioxinebemonstering zal honoreren.

Hij hekelde verstoring van het economisch speelveld. Hiermee bedoelde Vernooij dat metingen geld kosten. En niet alleen de metingen kosten geld. Vernooij ziet een groot aantal kosten op zich af komen die nodig zijn om de afvaloven te kunnen laten draaien. En al die extra kosten zijn naar alle waarschijnlijkheid niet voorzien.  Zo zullen er extra en onvoorziene kosten gemaakt moeten worden voor:
– nieuwe stoompijpen
– grote hoeveelheden dure grondstoffen als bicarbonaat om zoutzuur onder controle te houden
– brandpreventiemiddelen, zoals speciale brandslangen ten behoeve van het bestrijden van brand

Daarnaast zal door de vele storingen ook de productie van stoom stilgelegd worden naar de zoutfabriek. De energiecontracten die zijn afgesproken zullen daardoor onder druk komen te staan. Het ligt voor de hand dat de zoutfabriek schade gaat claimen als zij niet de stoom krijgt die was afgesproken.

Ook hebben gemeenten een grote opdracht om de afvalberg te verminderen. Heerenveen is met een diftar systeem gestart in een poging daadwerkelijk de afvalberg te reduceren. Mocht dit slagen zal de afvaloven  veel minder afval te verbranden krijgen. Bij minder afval en meer kosten voor het in stand houden van de REC zal dan de vraag moeten worden gesteld of de afvaloven nog (financieel) bestaansrecht heeft.   

De REC als nieuwe Sionsberg, het ziekenhuis dat failliet is gegaan en waarbij nu uit rapporten blijkt dat er veel te lang is geïnvesteerd in het overeind houden van een ziekenhuis, waarvan men wist dat dit geen stand zou houden, wordt steeds meer een reële vergelijking. Hetzelfde scenario wat zich rondom de Sionsberg zich heeft afgespeeld kan ook gaan gebeuren met de afvaloven. Saillant detail is dat Ton Doppenberg, oud directeur van Omrin, en oprichter van de REC, terwijl toen al overcapaciteit van verbrandingsovens in Nederland een feit was, ook voorzitter van de Raad van Toezicht van De Sionsberg was en een rol speelde in het faillissement van De Sionsberg. 

Klik hier voor een reportage die door Omrop Fryslan is gemaakt over 14 december.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.