Overschrijdingen dioxine en andere schadelijke stoffen geen gevolg van storingen

Op 10 september heeft de afvaloven wederom veel te veel dioxine uitgestoten. Nu ging het ongeveer om 2,5 keer de jaargemiddelde emissie-eis uit de vergunning. Omrin geeft weer een storing als oorzaak op van de verhoogde uitstoot. Tijdens storingen mag Omrin de milieunormen overschrijden. Als de storing niet de oorzaak was, zou de afvaloven allang gesloten moeten worden, gezien de hoeveel overschrijdingen die de omstreden afvalverwerker op zijn conto heeft staan. Omrin heeft dus een groot belang dat de overschrijdingen veroorzaakt worden door storingen.

Stichting afvalovenNee is er steeds meer van overtuigd dat de storingen zoals Omrin die naar buiten brengt niet de oorzaak zijn van de verhoogde uitstoot maar dat Omrin de storingen verzint om een groter euvel te verbergen.

Uit een grondige analyse van de grote “storing” van oktober vorig jaar met als gevolg de enorme dioxine-uitstoot blijken onverklaarbare hiaten te zitten. Toxicoloog Abel Arkenbout heeft nog altijd zijn onderzoek niet kunnen afronden omdat Omrin de gegevens over de verbrandingstemperatuur niet vrij geeft.

Een terugkerend patroon in de storingen bij Omrin lijkt de ID-fan te zijn geworden. Maar ook tijdens de laatste “storingen” blijven feiten onverklaarbaar. Zo was er op 10 en 15 september, voor de storing met de ID-fan al een verhoogde zoutzuur uitstoot. De uitval van de ID-fan werd hiervan echter nog niet als reden opgegeven.

De uitval van de ID-fan werd door Omrin eerst verklaard met een draadbreuk en daarna met een gesmolten draad. Technici plaatsen grote twijfels bij de verklaringen van Omrin. Immers een draad die na vijf en half jaar spontaan smelt of breekt is onwaarschijnlijk.

Op 15 september was er wederom een verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen. En ook op 24 september was er een aanzienlijke verhoging van de uitstoot van koolmonoxide met een daggemiddelde van 22 mg/Nm3. Hierover is vooralsnog niets bekend gemaakt.
Op 15 september was weer de ID-fan de schuld van de storing. De uitval van de ID-fan werd dit keer verklaard door een aardingsprobleem waardoor de softwarestoring ontstond. Ook hierover zeggen technici dat dit volstrekt ongeloofwaardig is. De reden van de grote verhoging op 24 september is nog niet bekend.

Over de verhoogde uitstoot van gevaarlijke stoffen is bijzonder weinig bekend gemaakt. Stichting afvalovenNee heeft wethouder Boon vooralsnog in gebreke gesteld omdat hij nalaat burgers actief te informeren over de hoge en risicovolle emissies. SAN heeft hem erop gewezen dat hij, vanuit het verdrag van Arhus, zelf ook actief informatie moet verstrekken. En niet altijd het doorgeefluik van Omrin moet zijn voor wat betreft de informatievoorziening.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.