Optreden Omrin schetst toekomstbeeld

De gemeente Harlingen heeft maandag Omrin telefonisch gesommeerd te stoppen met de bouw. Ondanks het ontbreken van een bouwvergunning en de opgelegde bouwstop, ging Omrin verder met de werkzaamheden aan de hogedrukleiding. Stichting afvaloven Nee heeft daarop de politie ingeschakeld. Die constateerde zaterdag dat er gewerkt werd aan de hogedrukleiding. De politie heeft een rapport opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Omrin had, ook na het bezoek van de politie, aangekondigd toch door te gaan met de bouw zonder dat ze hiervoor een bouwvergunning had. Naar mening van de afvalverwerker was dat niet illegaal.
De grootste zorg die tegenstanders al vanaf het begin met Omrin hebben is hoe het afvalbedrijf gaat handelen als blijkt dat de uitstootnorm wordt overschreden. Als het naleven van een zeer concrete situatie voor Omrin al betekent dat de grenzen ruimschoots worden overschreden, hoe gaat dat dan met uitstootgegevens die je op vele manieren kunt uitleggen. Omrin heeft met hun handelen rondom de hogedrukleiding een tipje van de sluier opgelicht wat we dan kunnen verwachten.

Een kleine opsomming van wat de (landelijke) media over de actie van Omrin schrijven:
Friesch Dagblad
“Afvalverwerker Omrin zoekt de grenzen op van wat is toegestaan rond het werken aan de Reststoffen Energie Centrale (REC)”

Leeuwarder Courant
“Een geïrriteerde wethouder Jan de Boer van Harlingen meldde gister het niet te accepteren dat het bedrijf zonder vergunning toch verder bouwt.”

Zembla
“Politie legt illegale werkzaamheden hogedrukleiding stil”

Harlingenboeit.nl
“Ondanks dat B&W van Harlingen duidelijk hadden gesteld dat ook isolerende werkzaamheden niet meer mochten worden uitgevoerd, is Omrin hiermee doorgegaan.”

Nieuws.nl
“Politie legt bouw hogedrukleiding stil”

Telegraaf
“Afvalverwerkingsbedrijf Omrin heeft het bouwen aan een hogedrukleiding toch weer stop gezet. Maandagochtend begon Omrin met de bouw, terwijl de gemeente de vergunning op 17 augustus al herriep.” 

Harlinger Courant
“Omrin werkt door ondanks intrekken vergunning.”

Regio Noordwest Fryslan
“De gemeente zint op maatregelen tegen de afvalverwerker. Harlingen legde Omrin immers twee weken geleden al een bouwstop op omdat ze de bouwvergunning had ingetrokken. Omrin is maandagochtend gewoon doorgegaan met bouwen aan de stoomleiding.”

NRC
“Fries afvalbedrijf alsnog stilgelegd.”

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.