Omrin grote verliezer in zoutzuurzaak afvaloven

Omrin heeft onterecht voor alle uitgestoten schadelijke stoffen een te hoge aftrek toegepast. Dat is de conclusie die de Raad van State vandaag naar buiten heeft gebracht. Stichting afvalovenNee voert al 6 jaar procedures om aan te tonen dat de toegepaste meetonzekerheid niet mag en heeft daarin dus gelijk gekregen. In plaats van de door Omrin gebruikte 4 milligram per kubieke meter mag maar 0,26 milligram per kubieke meter worden afgetrokken. De limiet voor het jaargemiddelde zit op 5 milligram per kubieke meter. Over heel 2014 kwam er 7,48 milligram per kubieke meter uit de schoorsteen. En ook in 2019 zit de uitstoot elke dag ruim boven de 7 milligram per kubieke meter, wat dus door de Raad van State als veel te veel wordt beoordeeld.

“De toepassing van zo’n grote betrouwbaarheidsmarge had nooit gemoeten” aldus het oordeel van de Raad van State. Vertaald naar een snelheidsovertreding op de snelweg, zou je pas bij 235 km/uur een bekeuring krijgen. Gillissen van stichting afvalovenNee: “iedereen snapt dat zoiets niet kan. Alleen Omrin heeft de duidelijke regels opgerekt, of laten oprekken door de provincie. En op zich bijna te begrijpen omdat de REC grote problemen heeft omdat zij zich waarschijnlijk met een gewone bedrijfsvoering niet aan de regels kan houden. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar we zijn blij dat de Raad van State te kennen heeft gegeven dat de regelgeving vanaf het begin klip en klaar duidelijk was en dat de regelgeving helemaal geen aanpassing behoeft. Zoutzuur is schadelijk voor longen van werknemers en omwonenden in de nabije omgeving, maar ook schadelijk voor het waddengebied dat erg gevoelig is voor verzuring. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.”

Omrin zal op kosten worden gejaagd om de te hoge zoutzuur uitstoot onder controle te krijgen. Milieu- en afvalovenexpert Johan Vollenbroek: “De zoutzuurconcentratie kan wel met technische middelen worden verlaagd, maar dat vergt hoge investeringen als er al plaats is om het in te bouwen. De installatie is namelijk heel compact gebouwd.”

Nog niet kort geleden heeft Omrin de afvaloven ook al versneld moeten renoveren vanwege terugkerende storingen aan de stoompijpen. Die waren, zoals al door deskundigen voorspeld, harder gaan roesten dan Omrin dacht. Voor minimaal 5 miljoen euro zijn er nieuwe pijpen geïnstalleerd. Gedurende storingen, reparaties en onderhoud stond de oven stil. Hierdoor waren er ook geen inkomsten bij de REC. De nettowinst van Afvalsturing Friesland NV bedroeg daarom in 2018 maar slechts 2 miljoen, amper de helft van het resultaat in 2017. Het zure bedrijfsresultaat was volledig aangevreten door de afvaloven in Harlingen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.