Omrin bereidt vervoer buitenlands afval over Waddenzee voor

Omrin lijkt van plan ook buitenlands afval over de Waddenzee naar haar afvaloven te gaan brengen. Dat blijkt uit de aanvraag voor de natuurbeschermingsvergunning die Omrin deed bij de provincie Fryslan. De belofte van Omrin dat de oven alleen voor Fries afval zou zijn lijkt daarmee nu helemaal verbroken te worden. Als Omrin toestemming krijgt om afval over de Waddenzee te vervoeren, kan verontreinigd afval uit bijvoorbeeld Napels straks ook in Harlingen verbrand worden.

Stichting afvaloven Nee is bezorgd dat er straks allerlei rotzooi uit het buitenland in Omrin’s afvaloven zal belanden. Die vrees is niet ongegrond, zo blijkt uit een grondige bestudering van een vergunningsaanvraag door Omrin. Op bladzijde 18 van de vergunningsaanvraag inzake Natuurbeschermingswet staat namelijk:

“……. De aan- en afvoer per schip vindt binnen het tijdsverloop van 24 uur/dag plaats over binnenwater 4.”

  4 “De zee begint bij de laagwaterlijn langs de kust. Deze laagwaterlijn (de lijn van 0 m NAP) vormt de grens tussen de zee en de binnenwateren (Bron: Wet grensen Nederlandse territorial zee (http//wetten.overheid.nl)) De laagwaterlijn vormt, ……, ook de grens tussen de territoriale zee en de binnenwateren. De binnenwateren omvatten onder andere de Nederlandse rivieren, de Waddenzee en het IJsselmeer (Bron; Noordzeeloket (http//www.noordzeeloket.nl/overzicht/grenzen zones/Territoriale/)”

Transport van afval naar Harlingen over de Waddenzee druist lijnrecht in tegen alle, door de Friese afvalverwerker eerder gedane beloftes aan de provincie Fryslan. Voorzitter van de stichting, Sikke Jellema: “Op grond van een van de beloftes die schriftelijk gedaan is, verklaarde de provincie de bezwaren over het vervoer van afval voor de afvaloven over de Waddenzee ongegrond. Als Omrin nu deze belofte gaat verbreken is ons bezwaar tegen vervoer van afval over de Waddenzee meteen weer hoogst actueel.”

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.