Noordelijke Rekenkamer: Redenen genoeg waarom de vergunning niet afgegeven had hoeven te worden.

Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de milieuvergunningverlening voor de afvaloven heeft bevestigd wat stichting afvaloven Nee meerdere keren heeft aangegeven; de provincie had wel degelijk de mogelijkheid geen milieuvergunning te verstrekken en is op oneigenlijke gronden verleend.  Toch heeft de Rekenkamer ook de stichting nog weten verrassen. Zo vindt de stichting het schokkend dat de provincie willens en wetens de Raad van State op het verkeerde been heeft gezet. En ook dat er informatie is achtergehouden naar het ministerie toen de provincie subsidie lospeuterde voor de afvaloven. De Rekenkamer constateert dat de provincie zich niet aan wet- en regelgeving heeft gehouden op het gebied van bodem, verspreiding, storingen en licht. Ook was er sprake van een facultatieve weigeringsgrond. De stoomleiding, die op grond van de vergunningaanvraag onderdeel is van de afvaloven, is gesitueerd in de reserveringszone van de primaire waterkering. Omdat een stoomleiding geen “waterbouwkundig doel” heeft had de provincie op grond hiervan de vergunning moeten weigeren.

De bouw van de stoomleiding had niet gemogen.

De bouw van de stoomleiding had niet gemogen.

Gedeputeerde Staten hebben altijd gezegd dat ze de vergunning niet  konden weigeren. De Rekenkamer meldt dat de provincie hiervoor wel degelijk de mogelijkheden had. Maar het belangrijkste voor de stichting is dat  de milieubelangen  geen prioriteit hadden  bij het verstrekken van de vergunning. En die houding is nog steeds terug te zien bij de provincie in het handhaven van de milieuvergunning.  Stichting afvaloven Nee maakt zich dus nog altijd grote zorgen over de veiligheid en de volksgezondheid.

Radio reactie stichting afvaloven Nee bij Omrop Fryslan

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.