Nieuwe doofpot affaire over grote dioxine-uitstoot?

Wethouder Boon van de gemeente Harlingen heeft tijdens de raadscommissievergadering van 21 december bevestigd dat op 17 en 18 december de afvaloven een storing had. Een lekkage in het systeem boven de ketel zou de oorzaak zijn geweest. De installatie is afgestookt. Tijdens het afstoken is geen gebruik gemaakt van de by-pass, aldus Boon. Hij benadrukte ook dat er geen verhoging is geweest van een emissie “van wat dan ook.”
Boon meldde dat de afvaloven inmiddels weer was opgestart. Omdat er geen milieugevolgen waren was er ook geen melding gemaakt op het REC-loket, aldus de wethouder.

Stichting afvalovenNee weet inmiddels dat het Duitse Environnement (Amesa), de organisatie die de dioxine-metingen verricht, kort na de storing is gevraagd de cartridge te wisselen en een spoedanalyse uit te voeren. Vooral om te controleren of er geen verhoogde dioxine-uitstoot heeft plaatsgevonden. De FUMO, de milieudienst, meldt dat uit de storingsgegevens blijkt dat de emissiegegevens wel degelijk verhoogd zijn geweest. Het weeknieuws van week 52, wat op de website van de provincie wordt gepubliceerd, meldt dat op 24 december (dus niet op 21 december, zoals Boon de raadscommissie voorhield) pas is gestart met het verbranden van afval. “Bij de opstart is sprake geweest van een hogere stofemissie dan tijdens regulier bedrijf. Bekend is dat bij verhoogde stofuitstoot ook verhoging van stofgebonden dioxinen voor kan komen. De REC gaf aan dat bij het spoelen van het rookgaskanaal (waarbij Omrin de beruchte by-pass gebruikt, red.) en de opstart van de installatie nog stofpieken kunnen ontstaan,” aldus het weeknieuwsbericht.

De resultaten van de dioxinebemonstering staan nog altijd niet op het REC loket wat het vermoeden versterkt dat er wel degelijk milieugevolgen zijn geweest en wellicht zelfs zo ernstig dat deze het daglicht niet kunnen verdragen.

                                                            Wethouder Harry Boon

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.