Nedvang: “heroverweging afvalverwerking Friese gemeenten in 2012 mogelijk”

Aan alle gemeenteraden van Friesland is onderstaande brief gestuurd. De brief willen we graag ook via deze site onder de aandacht brengen.

—————————————————————————— 

Goedendag raadsleden van alle denkbare partijen,

Mogelijk is dit voor mij een kans, via de mail, om een paar bijzondere feiten onder de aandacht te brengen van alle gemeenteraadsleden in jullie gemeente. Aan de ontvanger van deze mail vraag ik om de inhoud te verspreiden onder de diverse raadsleden. Dank daarvoor.

Sinds enige tijd is hier in Harlingen de afvaloven van OMRIN in bedrijf, ondanks veelvuldige protesten, overtredingen en processen. Toen ik met NEDVANG communiceerde over de mogelijkheid tot het invoeren van PLASTIC HEROES, een initiatief van de Nederlandse overheid, bleek uit het antwoord van Nedvang (zie bijlage) dat alle Friese gemeentes in het jaar 2012 de mogelijkheid hebben om hun afvalverwerking te heroverwegen.
Hier in Harlingen bleek niemand daar iets vanaf te weten maar nadat ik het kenbaar had gemaakt aan meerdere politieke partijen, heeft het direct geleid tot het indienen én aannemen van drie moties waaronder een motie waarin B&W wordt opgedragen actief te zoeken naar een goedkopere afvalverwerker. (zie ook harlingen.nl). We hébben geen contract met OMRIN blijkt, anders dan geheime statuten van bijeenkomsten……
Informeer bij uw collega-partijleden in Harlingen over de perikelen rond Omrin en over de drie belangrijke aangenomen moties (4 juli 2012)

Het zou bekend moeten zijn dat er in heel veel Nederlandse gemeentes een afvalscheiding is (“Plastic Heroes”), bij de burger thuis, waardoor al het plastic apart wordt ingezameld. Dit leidt tot een veel beter en schoner plastic product, uitermate geschikt voor hergebruik. Uiteraard is het ook goed voor het milieu omdat het niet meer deels wordt verbrand én het is goed voor de burger die in sommige steden zelfs geld toe krijgt voor het ingezamelde plastic.
In meerdere Nederlandse gemeentes wordt de mogelijkheid geboden het plastic af te leveren bij speciale containers of bij sportverenigingen.

Iedere burger kan door middel van een kort onderzoek leren beseffen hoeveel plastic er in de grijze container gaat. Probeer het gewoon zélf eens 2 weken lang en doe ALLE plastic in een aparte zak. U zult er verbaasd van staan hoe weinig restafval er uiteindelijk in de grijze container zit. Bijkomend voordeel is dat de grijze container minder vaak geleegd hoeft te worden en dat kan dan weer leiden tot het frequenter ophalen van de groene bak (maden in de zomer).

Mijn oproep aan u is te proberen de burgers voor te lichten over de voordelen (ook financieel) van aparte plastic inzameling kortom: http://www.plasticheroes.nl
Mijn oproep aan u is om de mogelijkheden te onderzoeken om ook in uw gemeente het plastic apart in te gaan zamelen (hoezeer OMRIN ook zal tegenwerken of intimideren?).
Mijn oproep aan u allen is om te onderzoeken in hoeverre jullie het afval goedkoper kunnen laten verwerken en om te doen als Harlingen en offertes te gaan aanvragen bij de diverse afvalverwerkers. Er is immers in 2012 de mogelijkheid tot evaluatie en daarna kan men kiezen voor bronscheiding. Een mogelijke (Omrin)schadeclaim kan waarschijnlijk gemakkelijk gefinancierd worden uit de verlaging van de afvalverwerkingskosten.
Mijn oproep aan u allen is om sámen met andere Friese gemeentes te overleggen hoe we kunnen komen tot een betere verwerking van het afval, hoe we het milieu kunnen sparen en hoe we de burgers financieel kunnen ontlasten door in de toekomst niet meer met OMRIN te werken..

Sommige voorstanders van de Harlinger afvaloven stellen dat we uit solidariteit, als Friese gemeentes, moeten kiezen voor een Friese afvalverwerker. Dat we niet onze sores naar Alkmaar moeten rijden. Dat OMRIN ineens diezelfde argumentatie niét gebruikt als het om geimporteerd afval gaat van uit Engeland, Duitsland of misschien zelfs al uit Napels is niet vreemd. Ze hebben immers een nijpend tekort aan afval. Dat Omrin zich niet altijd helemaal aan de regels houdt is inmiddels genoegzaam bekend.

Ik denk dat we moeten kiezen voor het milieu en voor kostenbesparing voor de burgers.

Op de site http://www.harlingenboeit.nl en op de site van http://www.harlingen.nl is het een en ander na te lezen. http://player.companywebcast.com/gemeenteharlingen/20120704_1/nl/Player geeft toegang tot de opname van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag 4 juli waar na de pauze de moties worden ingediend én aangenomen. Ook http://www.afvalovennee.net/blog geeft veel informatie.

Dank voor uw aandacht.

Teatse Vogelaar

Harlingen

Klik hieronder voor de reactie van Nedvang:
NEDVANG

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.