Methode biomonitoring afvaloven op losse schroeven

Toxicoloog Abel Arkenbout heeft grote kritiek op het huidige biomonitoringsonderzoek. Hij wijst erop dat het een zeer discutabele biomonitoring is die de titel “wetenschappelijk” niet verdient.  De risico’s voor de volksgezondheid kunnen op deze manier niet worden gemeten.

Arkenbout  meldde de gemeenteraad tijdens een extra vergadering over de afvaloven op 28 november dat er  geen sprake kan zijn van een deugdelijke nulmeting omdat er tijdens de nulmeting blijkbaar lokale werkzaamheden met asfalt bezig waren. Hierdoor is de nulmeting verstoord. Arkenbout: “Het nulpunt scoort tien maal meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen dan de meetresultaten. Dat klopt natuurlijk niet. Normaal doet men de meting over en wordt dat echt niet in de rapportage opgenomen. Het zet namelijk de betrouwbaarheid van het onderzoek op het spel. Maar in het rapport van Plant Research International wordt juist uitvoerig stil gestaan bij een foute nulmeting. Uit wetenschappelijk oogpunt kan dit volstrekt niet.”

Arkenbout zet ook grote vraagtekens bij de gekozen methode van de metingen. “Voor de bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zogenaamde PAK’s) worden metingen verricht aan spinazie en boerenkool. De keuze voor boerenkool heeft enigszins een wetenschappelijk draagvlak. Het heeft een groot oppervlakte, een wasachtige substantie op de bladeren, waardoor het vetachtige stoffen kan opnemen. En het kan 9 maanden lang op het veld staan. Maar in dit onderzoek wordt de boerenkool al na 8 weken geoogst en het onderzoek vindt plaats aan jonge bladeren. Met andere woorden, men onderzoekt materiaal wat nauwelijks is geëxposeerd aan de uitstoot van de afvaloven!”
De boerenkool wordt overigens niet onderzocht op het land maar in plastic bakken met commerciële potgrond. Ook dat is een doorn in het oog van Arkenbout. “In tegenspraak met recente onderzoeken wordt de bodem niet in het onderzoek betrokken. Ook hierdoor is het onderzoek discutabel en niet betrouwbaar.”

De Harlinger toxicoloog meldt verder dat dioxinen niet verantwoord worden gemeten. “Bij 1 boer die 5 kilometer van de afvaloven woont worden 2 x per jaar melkmonsters afgenomen.  Dit kun je geen wetenschappelijk onderzoek noemen. Er zijn minimaal 3 locaties nodig en zeker locaties die dichterbij de afvaloven zijn om te kunnen spreken van een wetenschappelijk onderzoek.”

Overigens meldt Arkenbout dat uit het onderzoek is gebleken dat dioxinen en PCB’s met maar liefst 30% zijn toegenomen. “In de melk van boer B. is het uiterst kankerverwekkende PCB126 wel erg prominent aanwezig. Inzicht krijg je echter niet in de meetgegevens van 2011. In de bijlage worden doodleuk de cijfers van 2010 gekopieerd. Maar als je afgaat op de summiere tabelletjes is het verontrustend. Wanneer er belletjes gaan rinkelen is niet duidelijk. Maar ik maak me grote zorgen.”

Door de gemeenteraad zijn intussen ook vragen gesteld aan B&W over de GGD. De heer van der Pol van D’66 vroeg zich af waarom de GGD de gemeente hierover niet al eerder over heeft geadviseerd. “Waarom is er geen signaal vanuit deze instantie gekomen dat het anders moet.” Arkenbout meldde dat de GGD een koppeling maakt tussen het biomonitoringsonderzoek en de volksgezondheid. “De GGD suggereert dat als het biomonitoringsonderzoek maar goed is, dat het dan ook goed is voor de volksgezondheid. En daar zet ik een streep door. Boerenkool kun je niet vergelijken met mensen.”

Arkenbout heeft ondertussen Plant Research International van de universiteit van Wageningen aangeschreven en zijn kritiek geuit. De gemeenteraad is bijzonder geïnteresseerd naar de reactie van het onderzoeksbureau. Arkenbout sprak zijn wens uit voor een nieuw onafhankelijk gefinancierd biomonitoringsonderzoek. “Dan pas kunnen echt de risico’s voor de volksgezondheid van deze afvaloven in kaart worden gebracht. Zoals het nu wordt uitgevoerd is het onderzoek niet betrouwbaar.”

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.