Kwikgehalte in vis, vogels en eieren uit Waddengebied fors hoger

De Harlinger afvaloven blijkt niet alleen grote hoeveelheden aan dioxinen en zure stoffen uit te stoten, de oven spuwt ook veel kwik uit. Dit blijkt uit officiële documenten van de provincie.  De Duitse deskundige professor Karpf waarschuwde in 2008 al voor deze hoge kwik uitstoot. Enige jaren later wees de Amerikaanse deskundige doctor Henry S. Cole op het gevaar van te hoge concentraties aan kwik in de lucht rondom de REC.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit uit Nijmegen hebben in 2014 een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het kwikgehalte in vis, vogels en eieren uit het Waddengebied fors hoger is dan toegestaan. Ook is de hoeveelheid kwik in de bodem van de Waddenzee op veel plekken onaanvaardbaar hoog. In het zelfde jaar van het onderzoek heeft de afvaloven zo goed als zeven kilo kwik uitgestoten. De uitstoot tijdens de storingen en het op en afstoken is hierbij niet meegerekend.

(gedeelte uit electronisch milieujaarverslag 2014)

Het kwik komt als damp of gas uit de schoorsteen en blijft binnen de pluim. Het komt voor dat de pluim na het verlaten van de schoorsteen neerdaalt. In een dergelijke situatie valt te verwachten dat de concentratie aan kwik in de lucht op leefniveau schadelijk is voor de gezondheid. Wanneer deze situatie zich gelijktijdig met een storing van de rookgasreiniger voordoet, is de kans op gezondheidsschade nog weer groter. In 2015 deed zich dit tientallen malen voor.

Pluim slaat direct neer na het verlaten van de schoorsteen

De Amerikaanse overheid waarschuwt voor het inademen van rookgassen van afvalovens, o.a. omdat men zo kwik binnenkrijgt. Kwik is erg giftig en kan voor ernstige gezondheidsschade zorgen. Bij blootstelling aan de concentraties die uit een afvaloven komen, zal de eventuele schade zich na langere tijd openbaren. Door de twee meetstations die de luchtkwaliteit rondom de afvaloven meten, worden kwik en dioxine niet gemeten.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.