Indicatoren wijzen op weer teveel dioxine-uitstoot

Omrin heeft nog altijd geen emissiegegevens openbaar gemaakt naar aanleiding van de storing van 10 september. Maar op 15 september was het alweer mis met de afvaloven. Een nieuwe storing zorgde wederom voor verhoging van de emissiewaarden. Omrin meldt op haar website “Er is geen rook vrijgekomen. Wel zijn er tijdelijk enkele emissiewaarden hoger geweest.” De gemeente Harlingen heeft prompt deze sussende woorden overgenomen; geen rook, dus geen gevaar. En gelukkig waren de emissiewaarden maar tijdelijk hoger, zo lijken Omrin en de gemeente de burgers gerust te willen stellen. Maar schijn bedriegt ook deze keer.

Specialisten in het netwerk van onder andere stichting afvaloven Nee hebben namelijk berekend wat er in die “tijdelijke periode” daadwerkelijk is uitgestoten. De conclusies zijn schokkend.

Op basis van meetgegevens die Omrin zelf heeft gepubliceerd, is berekend dat gedurende de storing op 15 september de koolmonoxide emissie-concentratie ca. 2000 mg/Nmᶾ was.  Maximaal is 150 mg/Nmᶾ  toegestaan, ook in geval van storingen. Maar bij een goed werkende oven is deze ca. 3,5 mg/Nmᶾ . Uit de berekeningen blijkt ook dat de koolwaterstoffen emissie-concentratie  tijdens de storing ca. 310 mg/Nmᶾ geweest is. Bij een goed werkende oven mag deze waarde niet groter dan 1 mg/Nmᶾ zijn. Omdat beide concentraties een indicatie zijn voor het vrijkomen van dioxinen is het zo goed als zeker dat er opnieuw grote hoeveelheden aan dioxinen zijn uitgestoten.

Naar aanleiding van de belabberde bedrijfsvoering en de vele storingen wordt de roep om sluiting van de afvaloven alsmaar groter. De bevolking van Harlingen is zich aan het mobiliseren. Want de provincie laat het afweten voor wat betreft de handhaving. De opgelegde boetes zijn een wassen neus vinden zij. Daarbij komt dat de boetes door de burgers zelf moeten worden opgehoest aangezien de afvaloven onder andere door afvalheffingen van burgers in stand wordt gehouden.

B&W hebben overigens toegegeven dat de afvaloven in 2015 maar liefst 1.386.000,- euro verlies leed. Mede daarom is er voor 2016 geen tariefsdaling ingevoerd.

B&W geven aan dat  “de focus in 2016 met name zal liggen op optimale technische beschikbaarheid van de installatie.“ Maar na de vele storingen in 2016 en het gebruik van de illegale by-pass houdt ook die belofte geen stand. Sluiting van de afvaloven wordt daarom steeds meer een optie.

afvalovennee logo

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.