Hoorcommissie: Maximum aantal storingsuren zijn overschreden. Omrin overtreedt Nederlandse en Europese wetgeving.

De hoorcommissie van de Provincie Fryslan heeft de stichting afvaloven Nee in het gelijk gesteld. Er is volgens de commissie “geen feitelijke grondslag” voor de argumenten die Gedeputeerde Staten hanteerden om de afvaloven na meer dan zestig storingsuren te laten doorbranden. “Deze uitspraak is een duidelijke bevestiging van hetgeen wij altijd gezegd hebben” aldus Frank Petersen van de stichting. “Je mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar het heeft er alle schijn van dat de provincie alles probeert om de afvaloven koste wat het kost draaiende te houden en daarbij wetten en regels omzeilt.”

Gedeputeerde Staten redeneerde tot nu toe dat niet alle storingsuren van de afvaloven meetellen binnen de milieuvergunning. Aldus GS was een storing bij het inregelen van de afvaloven geen echte storing. Die redenering klopt niet concludeert de hoorcommissie. De commissie constateert ook dat er sprake is van overschrijding van het aantal maximaal toegestane storingsuren en dat er dus sprake is van een overtreding van de Nederlandse en Europese wetgeving. De overschrijding van de storingsuren was al in april bereikt en werd in juni van dit jaar nog met een officieel persbericht van de provincie bevestigd. Petersen: “Dat betekent dus eigenlijk dat al vanaf april Omrin in overtreding is en dat deze overtreding van de wet door de Provincie tot op de dag van vandaag wordt toegestaan. De provincie Fryslan vindt kennelijk dat de wet voor Omrin niet telt.”

De hoorcommissie heeft nog meer kritiek op Gedeputeerde Staten. Zo is de commissie ook van mening dat GS onterecht ervan uit is gegaan dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. De mening wordt volgens de commissie niet onderbouwd. Onduidelijk is dus waar GS haar opvatting op baseert dat er geen schade is geweest voor mensen die blootgesteld zijn geweest aan uitstoot tijdens al die storingsuren.

Stichting afvaloven Nee vindt dat met de uitspraak van de hoorcommissie de provincie direct moet ingrijpen. Volgens de stichting is de oven al 178 dagen in overtreding. Petersen: “Wij roepen Provinciale Staten op om het gehele college van GS te dwingen deze onwettige gang van zaken nabij Harlingen met onmiddellijke ingang te stoppen.”

Overigens is de provincie eerder al door de Raad van State op de vingers getikt omdat er geen vergunning is voor de natuurbeschermingswet. Ondanks die zware kritiek heeft de provincie toen ook niet ingegrepen en draait de afvaloven gewoon door. Er is door Omrin nog altijd geen aanvraag voor deze vergunning ingediend.

Klik hieronder voor de gehele uitspraak van de commissie
advies hoorcommissie provincie

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.