Het milieu is van de burger en niet van Omrin

Onderzoeker Wim Nooijen van De Jonge Milieu Advies liet er dinsdag tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Dantumadiel geen misverstand over bestaan: voor de gemeenten is blijven bij Omrin de beste optie. Dantumadiel moet een besluit nemen of zij bij Omrin blijft of niet. Omdat de raad eerder duidelijk had aangegeven niet bij Omrin te willen blijven schakelde het college het adviesbureau in om de raad te overtuigen dat het beter is om bij Omrin te blijven. Raadsleden lieten weten dat het onderzoek leek op een informatiepraatje van Omrin. En dat is ook niet vreemd. Omrin is namelijk klant van De Jonge Milieu Advies. Dus er kunnen vraagtekens gezet worden bij het zogenaamde onafhankelijk onderzoek.

Raadsleden hebben terecht een grote vrees voor financiële risico’s van de afvaloven in Harlingen. Want het overschot aan afvalverbranders in Nederland is zo groot, dat in 2012 al meer dan 2,5 miljard kubieke kilogram afval uit het buitenland naar Nederland gesleept werd, voornamelijk om hier verbrand te worden. Omrin doet daar ook flink aan mee omdat het Friese afval alleen veel te weinig is voor de afvaloven. Slechts 20 procent van het afval dat er verbrand wordt, is afkomstig van de Friese huishoudens. (Gebaseerd op jaarverslag Omrin 2012). De rest moet uit de agressieve en commerciële markt gehaald worden. PriceWaterHouseCoopers waarschuwde de gemeenten destijds al dat Omrin een zeer kleine speler is op de markt die geen concurrerende tarieven kan aanbieden.

Omdat Omrin dit ook weet wordt bij informatieavonden volop ingezet op de nascheidingsinstallatie van Omrin. Maar ook daar zitten zeer risicovolle milieu en financiële aspecten aan. Bronscheiding is namelijk veel zinvoller en lucratiever, omdat gemeenten uit het landelijke Afvalfonds (via Stichting Nedvang) een kostendekkende vergoeding ontvangen voor de inzameling ervan. Nedvang organiseert ook de verdere sortering en recycling van de ingezamelde verpakkingen, waardoor ook de kosten die daaraan verbonden zijn, niet voor rekening van gemeenten komen. Alle kosten die dus van doen hebben met de gescheiden inzameling en verdere verwerking van plastic verpakkingsafval komen niet ten laste van de gemeente. Daarnaast is het zo dat een gemeente die voor zijn burgers de gescheiden inzameling (dus bronscheiding) van verpakkingsafval organiseert, ook nog eens de voordelen heeft van de vermindering van de hoeveelheid in te zamelen en te verwerken restafval. De gemeente Leeuwarden spaarde met een proef met voorscheiden in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden daarom dan ook 100.000 Euro uit.

En hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van nagescheiden materiaal? Want er kan dan wel afval nagescheiden worden, de recycle-industrie moet er wel iets mee kunnen. En die hebben gerede twijfels over de kwaliteit van het nagescheiden materiaal uitgesproken. Zo is er in 2014 maar liefst 2000 ton van door Omrin nagescheiden plastic, retour gestuurd van het betreffende recyclingbedrijf in Duitsland. Dit plastic was onbruikbaar om te recyclen. Maar gezien de hoge calorische waarde is dit plastic wel weer erg geschikt voor Omrin om verbrand te worden. Tijdens een open dag van de afvaloven maakte een bezoeker een schokkende foto. De hele afvalbunker lag vol met plastic en ander recyclebaar materiaal.

Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Dat het ook anders kan blijkt uit een recente proef wat afvalbedrijf ROVA heeft gedaan.  vanaf 1 januari  probeerden 100 gezinnen, 100 dagen lang geen (rest) afval (100 procent afvalvrij) te produceren. Het resultaat is overweldigend;  89 procent van het materiaal dat anders als restafval verbrand was, werd nu gerecycled. Zie:  www.100-100-100.nl, of het item wat de NOS hierover maakte.

Dantumadiel zal volgende week een besluit gaan nemen. Daarbij is het zeker dat zij de burger de mogelijkheid ontneemt om echt zelf actief aan de slag te gaan met het scheiden van afval als zij bij Omrin blijft. Omrin regelt namelijk alles. En dat druist juist in tegen wat er momenteel in de maatschappij gaande is. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers zien we terug in het plaatsen van zonnepanelen op huizen en de aanschaf van bijvoorbeeld energievriendelijke en slimme thermostaten zoals van Eneco en Nuon. Allerlei initiatieven die burgers de mogelijkheid geven om zelf iets te doen aan het milieu. Daar horen ook initiatieven bij zoals ROVA dat doet. Dat past in deze tijd. Dantumadiel kan ook dergelijke initiatieven gaan nemen maar zal daarvoor moeten besluiten weg te gaan bij Omrin. Pas dan kan er een begin gemaakt worden om de verantwoordelijkheid voor het afval op de plek te leggen daar waar die hoort; bij de burger.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.