Gemeente Harlingen zet zichzelf klem door bouwvergunning pompgebouw

De stichting afvaloven Nee heeft bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning die de gemeente Harlingen heeft afgegeven voor een pompgebouw Het pompgebouw is nodig voor de hoge druk stoom leiding die van de afvaloven naar de zoutfabriek loopt. B&W, die recent zelf al de eerder afgegeven vergunning hadden ingetrokken, hebben nu toch weer een nieuwe vergunning verstrekt. Stichting afvaloven Nee stelt dat de gemeente zichzelf hiermee juridisch in een onmogelijke situatie heeft gemanoeuvreerd. Enerzijds zegt de gemeente dat het pompgebouw geen rol speelt in de bedrijfsvoering van de afvaloven, maar in de bouwvergunning staat precies het tegenovergestelde.

Volgens het bestemmingsplan, zijn bepaalde categorieën bedrijven hier toegestaan, zoals een afvalverwerker. Maar die bedrijven moeten dan wel zeehavengebonden zijn. In deze kwestie staat vast dat de afvaloven geen zeehavengebonden bedrijf is. Omdat het pompgebouw bij de afvaloven hoort, geldt daarom het overgangsrecht, wat betekent dat het gebouw niet mag worden uitgebreid.

B&W stellen dat het bouwwerk is opgenomen in een revisiemilieuvergunning die de zoutfabriek in 2008 zou hebben verkregen. Maar niemand heeft die vergunning tot op heden gezien. Mocht die vergunning er toch zijn dan geldt wellicht dat het pompgebouw bij de zoutfabriek hoort. En de zoutfabriek zou wel zeehavengebonden zijn. Maar ook de zoutfabriek valt onder het overgangsrecht omdat een dergelijk bedrijf niet is opgenomen onder de categorieën van toegestane bedrijven in het bestemmingsplan, in tegenstelling tot een afvaloven. De eventuele zeehavengebondenheid van de zoutfabriek doet dus niet ter sprake. Waardoor ook op die basis geen bouwvergunning mag worden verstrekt voor een uitbreiding van de bebouwing.

Resumerend stelt de stichting; of het pompgebouw hoort bij de afvaloven en kan op grond van het overgangsrecht niet worden vergund. Of het pompgebouw hoort bij de zoutfabriek, waardoor het overgangsrecht evenzo in de weg staat aan het verlenen van deze bouwvergunning.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.