FUMO honoreert milieucriminaliteit Omrin

De FUMO doet er alles aan om maar niet te hoeven handhaven. Dit blijkt uit de beantwoording van de milieudienst naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de stichting afvalovenNee. (zie Bypass geen BBT, SAN vraagt om sluiting )

De FUMO grijpt in de beantwoording terug op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 maart 2012. Toen werd aangegeven dat de rookgasreiningsinstallatie van de afvaloven als BBT kon worden aangemerkt. Echter wat de Raad van State toen nog niet kon weten was dat de afvaloven een by-pass had ingebouwd. Deze by-pass was niet in de tekeningen van de milieuvergunning terug te vinden. (zie de illustratie hieronder links). Er is zelfs een emailbevestiging van directeur John Vernooij aan milieudeskundige Johan Vollenbroek dat er geen by-pass zou worden ingebouwd.

Stichting afvalovenNee: “Omrin heeft dus tot aan de Raad van State aan toe misleidende informatie verstrekt, wetende dat een by-pass geen BBT is, en wetende dat er een streep gehaald zou worden door de afvaloven als die by-pass bekend zou worden.”
De by-pass is pas in juni 2016 voor Omrin voor het eerst bevestigd. (illustratie rechts).
“Doordat de FUMO bewust teruggrijpt op de uitspraak van de Raad van State en er dus geen eigen verantwoordelijkheid wordt genomen, kan geconcludeerd worden dat de Friesche overheidscontroledienst er alles aan doet om maar niet te hoeven handhaven. Maar daardoor wordt in feite deze milieucriminaliteit wel gehonoreerd. Omdat Omrin zich volledig gesteund voelt, of misschien beter gezegd, de controledienst volledig in haar macht heeft, durft de afvalverwerker blijkbaar nu openlijk naar buiten te komen met de by-pass.”

 

 

 

 

 

 

 

rookgasreiniging zonder by-pass.                                     rookgasreiniging met by-pass

 

Sinds de opstart van de afvaloven, 29 maart 2011, heeft Omrin de, toen nog, onbekende by-pass te pas en te onpas kunnen gebruiken en ongefilterd afvalstoffen kunnen lozen waarbij ongekende hoeveelheden dioxines zijn vrijgekomen.

Tot augustus 2015 werd er maar twee keer per jaar gedurende een paar uren dioxine gemeten in de schoorsteen, wat ook nog eens werd aangekondigd. De provincie vond die steekproeven voldoende representatief. Tot dan toe waren de dioxine-emissies binnen de norm.

De stichting afvalovenNee: “Gelukkig zijn sinds kort continu-dioxinemetingen gestart om in kaart te brengen hoe erg het met de dioxine-uitstoot is. En hoewel een aantal keer is vastgesteld dat de dioxineuitstoot veel te hoog was en zelfs de toegestane jaarhoeveelheid is overschreden, zegt de FUMO nu dat op basis van deze metingen niet kan worden ingegrepen. Zij melden dat de resultaten worden verkregen door middel van een methode die niet in overeenstemming is met gestelde eisen. Daarom kan niet worden gesteld dat er sprake is van een overtreding. Ook deze redenatie is wat ons betreft weer een bevestiging dat FUMO willens en wetens gewoonweg niet wil handhaven.”

Stichting afvalovenNee kon binnen 2 weken een zienswijze indienen tegen de beantwoording van de FUMO en heeft dat reeds gedaan.

Hieronder de beantwoording van de FUMO naar aanleiding van het handhavingsverzoek van stichting afvalovenNee

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.