Financier afvaloven beboet door de AFM vanwege te makkelijk en te hoge hypotheken

De Rabobank is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beboet voor 150.000 euro. De bank heeft te gemakkelijk te hoge hypotheken afgegeven op basis van aannames. De Rabobank speelt ook een dubieuze rol in de financiering van de omstreden afvaloven. De bank blijft het afvalproject steunen ondanks dat het afvalverwerkingsbedrijf Omrin de wetten en regels overtreedt. De investering van de afvaloven is al veel meer dan de laatst geraamde schatting van 151 miljoen euro. Terwijl de oven aanvankelijk was beraamd op 110 miljoen euro. Ook is de volledige milieuvergunning door de Raad van State volledig vernietigd, terwijl de Rabobank naar eigen zeggen vóór de vernietiging 100% overtuigd was in de eigen milieu-expertise van de bank. Bij monde van de directeur van Rabobank Leeuwarden, de heer Engelse, werd stichting afvaloven Nee te kennen gegeven over eigen deskundigheid te beschikken en werd niet geluisterd naar de argumenten van de stichting.

De stichting heeft ook meerdere brieven naar de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland gestuurd waarin werd gewaarschuwd voor de omstreden financiering. In een brief van 11 november 2009 schrijft de stichting: “Wij kunnen ons niet voorstellen dat een bank dergelijke risico’s voor haar rekening neemt en met een zo’n kleine afvalportefeuille een dubieus financieringsbesluit durft te handhaven. Er is in Harlingen en omstreken grote weerstand. Inmiddels is er een landelijke en maatschappelijke discussie rondom het nut en noodzaak van overbodige afvalovens ontstaan. Uw bank is daarbij direct betrokken.” 

De straf door de AFM is voor de stichting afvaloven Nee een bevestiging dat de Rabobank onverantwoordelijke risico’s neemt omtrent financieringen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.