Emissies worden blijvend overschreden. Onmiddellijke handhaving vereist.

Omrin kan niet voldoen aan de  strengere emissie eisen voor de afvaloven die door Provinciale Staten  zijn opgelegd in de milieuvergunning. Stichting afvaloven Nee heeft de Friese Gedeputeerde Poepjes formeel verzocht om onmiddellijk handhavend op te treden. Volgens de stichting is er meer dan voldoende bekend over de emissies van zoutzuur en waterstoffluoride om de vergunning nog deze week in te trekken. Ook blijkt dat de provincie en Omrin voor waterstoffluoride te lage emissie waarden hanteren.

Analyse van de uitstootgegevens door Stichting afvaloven Nee , maakt duidelijk dat de afvaloven niet kan voldoen aan de nieuwe emissie-eisen. ”De vrijgegeven informatie wijst uit dat de uitstoot van de twee gevaarlijke stoffen: zoutzuur en waterstoffluoride, aanzienlijk hoger is dan de waarden die gemiddeld in een jaar wettelijk vergund zijn door de Provincie Fryslân. Op basis van die hoge emissies hebben wij uitgerekend wat het toekomstige gemiddelde zou moeten zijn om binnen de wettelijke eisen te blijven. Wij concluderen dat deze afvaloven, met de bestaande technieken, deze overschrijdingen onmogelijk zal kunnen corrigeren. Zij zal dus de toegestane gemiddelden niet halen.” aldus Sikke Jellema, voorzitter van de Stichting afvaloven Nee. De oven moet dus sluiten.

Het is niet de eerste keer dat Stichting afvaloven Nee de provincie formeel verzoekt om overtredingen daadwerkelijk aan te pakken. In 2011 maakte de afvaloven van Omrin meer storingsuren dan wettelijk was toegestaan. Wettelijk gezien had de oven moeten sluiten. Ook toen werd de verantwoordelijke Gedeputeerde al vroeg verzocht om op te treden. Dat gebeurde niet. Pas nadat de geschillen- en bezwarencommissie oordeelde dat er inderdaad van overtreding sprake was, kwam de provincie in actie. Maar toen was het kalenderjaar voorbij en had sluiting geen zin meer.

Gezien de geconstateerde overtredingen vindt Stichting afvaloven Nee dat nu tijdig gehandeld dient te worden. De officiële opening in aanwezigheid van Staatssecretaris van Milieu Atsma kan niet doorgaan zolang de provincie dit verzoek tot handhaving in beraad heeft.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.