Cruciale gegevens over de uitstoot afvaloven zijn niet in bezit van de Provincie – storingsuren opgelopen tot minstens 180

De provincie heeft via een brief op 6 september jl. aan de stichting afvaloven Nee bevestigd niet alle informatie in bezit te hebben over uitstoot van de afvaloven. De stichting had via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) meetgegevens opgevraagd. Naar aanleiding van dit verzoek stuurde de provincie de volgende informatie toe:
– meetgegevens (voor zover bij de provincie naar datum beschikbaar)
– meetgegevens betreffende de uitstoot op 8 augustus
– het beoordelingsrapport van Haskoning

De stichting had echter ook de volgende informatie opgevraagd:
– meetgegevens van de verbrandingskamer
– temperatuurwaarden van de verbrandingskamer
– hoeveelheden afval die per dag verbrand zijn
– de minimale en maximale detectiegrenzen van de meetsystemen
– de actuele specificatie van de storingsuren

Hierover meldt de provincie: ” De overige door u gevraagde informatie is niet in ons bezit. Indien u deze informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Omrin.”

Maar ook ontbreken er gegevens van een storing op 3 juni. Toen kwam er een grote hoeveelheid stinkende rook uit de schoorsteen. Jellema: ” Mensen in de directe omgeving hielden hun hand voor de mond en knepen de neus dicht tegen de stank en de rook. Nu weten we dat de provincie niet eens beschikt over de uitstootgegevens van dat moment.”
Voor het bepalen van storingsuren is het natuurlijk wel noodzakelijk om over alle gegevens te beschikken.”
Volgens de milieuvergunning behoren uren waarvan de gegevens ontbreken als storingsuren gerekend te worden. Doordat er zoveel gegevens ontbreken is het aantal storingsuren al opgelopen tot minstens 180.

In de Harlinger Courant van 11 oktober reageert woordvoerder Gerben Huisman van de provincie op de berichtgeving van de stichting: “Wij hebben die meetgegevens wel. Omrin is niet verplicht de meetgegevens aan te leveren, maar doet dit wel. Die gegevens kan stichting afvaloven Nee gewoon bij ons krijgen.”

De stichting laat weten niet veel vertrouwen te hebben in de woorden van Gerben Huisman. Eerder heeft deze provinciewoordvoerder een journalist onder druk gezet om kritische berichten over de provincie te rectificeren. De Nederlandse Bond voor Journalisten tikte de woordvoerder toen op de vingers.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.