Brussel onderzoekt opnieuw gang van zaken rondom afvaloven Omrin

Voor de tweede keer stapt stichting afvaloven Nee (SAN) naar de Europese Commissie (EC) om opnieuw de Raad van State (RvS) tot de orde te roepen. De eerste keer dat SAN dit deed leidde dit tot een nieuwe en juiste toepassing van de regels. Tóen ging het over de rekenmethode van de zoutzuur uitstoot, waarbij een verkeerde rekencorrectie werd toegepast. Hierdoor blies de afvaloven van Omrin veel te veel zoutzuur de atmosfeer in. Nú gaat het niet om het zoutzuur, maar om metingen van temperaturen in de verbrandingskamer en daarmee om dioxines.

Na gedegen onderzoek had SAN vastgesteld dat de verbrandingstemperatuur van de oven te laag is en dat een door Brussel voorgeschreven fundamenteel onderzoek nooit heeft plaatsgevonden. Met als gevolg een groot risico op het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen. De klacht die SAN nu bij de EC indient, gaat over hoe de verbrandingstemperatuur precies behoort te worden bepaald. De betreffende rekenmethode is al jarenlang een onderwerp van discussie, waarbij Omrin schimmig blijft over de door haar gemeten verbrandingstemperatuur. Volgens de Raad van State in zijn uitspraak van 20 oktober 2020 zou de temperatuur op een juiste manier gemeten worden. SAN heeft zich altijd verbaasd over deze uitspraak, aangezien voor haar duidelijk is, dat de hier geldende Richtlijn Industriële Emissies niet goed wordt uitgelegd en toegepast. Het specialistisch team van SAN is er inmiddels in geslaagd om op overtuigende wijze duidelijk te maken dat de uitspraak van de RvS aan alle kanten rammelt.

De uitstoot van de afvaloven Omrin tijdens een storing

De advocaat van SAN, mr. Sarolea, die door Lawyer Monthly, een internationaal vaktijdschrift, in 2020 uitgeroepen is tot beste advocaat op het gebied van milieuwetgeving, is vastberaden:“Heel veel zaken die met de afvaloven te maken hebben kloppen niet en het is echt niet voor niets dat de Rekenkamer haar rapport over het handelen van de politiek destijds al de ondertitel mee gaf; ‘As ’t net kin sa’t moat, dan moat it mar sa’t it kin’.  Maar dat nu bij de uitleg van regels aangaande nota bene zéér giftige stoffen zelfs ook onze hoogste rechters zo te werk blijken te zijn gegaan, vind ik heel erg. Mijn vader is zijn hele leven rechter geweest, maar ik kan het helaas niet anders zien. We zien het al te veel op ook andere terreinen wat voor schrijnende gevolgen het kan veroorzaken als de overheid, de rechtsstaat en de Raad van State zich niet voldoende kritisch opstellen in voor de bevolking belangrijke issues. Bijna iedereen kent wel de toeslagenaffaire, die een grote impact heeft gehad op het vertrouwen van mensen in de overheid en de rechtelijke macht. Maar het gebeurt dus ook op andere gebieden zoals milieurecht. Al eerder heeft de Europese Commissie de Raad van State op de vingers getikt en wij hopen dat het ook dit keer gebeurt.”

Indien de EC ook dit keer de ingediende klacht terecht vindt, zal dat volgens de SAN grote consequenties voor de Harlinger afvaloven behoren te hebben. De oven stookt vochtiger afval dan waarvoor ze ontworpen is en na diverse storingen verbood/weigert de directie van OMRIN nog langer dioxinemetingen te laten doen. Het gaat hier bovendien om een overheidsbedrijf.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.