Afvalstoffenheffing flink omlaag bij bronscheiding. Overeenkomst met Omrin eindigt op 31 december 2012

Een kwart tot een derde van het huishoudelijk restafval bestaat uit plastic verpakkingsafval. Als dat verpakkingsafval apart wordt ingezameld, hoeft er aanzienlijk minder restafval te worden ingezameld en verwerkt. Dat spaart dus aanzienlijke inzamel- en verwerkingskosten.

Bij vrijwel alle Friese gemeenten wordt op dit moment geen plastic verpakkingsafval apart (“aan de bron”) ingezameld. Alle Friese gemeenten (exclusief Smallingerland) hebben een overeenkomst met Omrin over de nascheiding van plastic verpakkingsafval. Op basis van die overeenkomst is bronscheiding ofwel scheiding vooraf, niet toegestaan. Deze overeenkomst tussen Omrin en de Friese gemeenten eindigt op 31 december 2012, zodat de gemeenten per 1 januari 2013 de mogelijkheid hebben om over te gaan op de gescheiden inzameling van verpakkingsafval bij hun burgers.

De gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is zinvol en lucratief omdat gemeenten uit het landelijke Afvalfonds (via Stichting Nedvang) voor de inzameling een kostendekkende vergoeding ontvangen. Nedvang organiseert ook de verdere sortering en recycling van de ingezamelde verpakkingen, waardoor ook de kosten die daaraan verbonden zijn, niet voor rekening van de gemeenten komen. Kortom: alle kosten die te maken hebben met de gescheiden inzameling en verdere verwerking van plastic verpakkingsafval komen niet ten laste van de gemeente. Daar komt bij dat een gemeente die voor zijn burgers de gescheiden inzameling (dus bronscheiding) van verpakkingsafval organiseert, ook de voordelen heeft van de vermindering van de hoeveelheid in te zamelen en te verwerken restafval. Er hoeven namelijk minder restafvalcontainers geledigd te worden en de hoeveelheid afval die nog verwerkt (lees: verbrand) moet worden, neemt ook aanzienlijk af. Elders in het land is de aldus gerealiseerde besparing aanzienlijk, waardoor de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden. Ook zijn er inmiddels al gemeenten die overstappen op een geheel nieuwe manier van afval inzamelen, omdat de hoeveelheid restafval dusdanig klein wordt (als gevolg van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval) dat het bestaande systeem (met minicontainers) niet meer nodig en onwenselijk is geworden. Dit zogenoemde “nieuwe inzamelen” (of “omgekeerd inzamelen”; voor toelichting en voorbeelden zie Wikipedia) is bijzonder effectief. Het  leidt tot lagere inzamelkosten en meer hergebruik.
Gemeenten die desondanks kiezen voor nascheiding hebben weinig mogelijkheden om kosten te beperken. Bovendien is hergebruik bij hen  afhankelijk van de technische mogelijkheden van nascheiding. Die zijn beperkt en uit onderzoeken blijkt dat positieve ontwikkelingen zeer onzeker zijn.

Resumé:
· Met bronscheiding is veel hergebruik te realiseren.
· Bronscheiding biedt goede mogelijkheden om kosten te reduceren, waardoor de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden.
· Op 31-12-2012 vervalt bij de Friese gemeenten de verplichting voor nascheiding. Vanaf 1-1-2013 kunnen de gemeenten overstappen op bronscheiding.

Stellingname van Omrin

Omrin hanteert een visie die is gebaseerd op nascheiding (zie de website van Omrin). Daarbij doet Omrin voorkomen alsof ook voor Omrin hergebruik van afvalstoffen een zware doelstelling is. Maar eigenlijk heeft Omrin maar één belang, en dat is dat de afvaloven met zoveel mogelijk afval gevuld wordt. Omrin pretendeert al jaren dat er in haar scheidingsinstallatie zeer veel afvalstromen gesorteerd en vervolgens hergebruikt worden. Maar vrijwel al het zogenoemde PK-mengsel (een mix van papier en kunststoffolie) dat uitgesorteerd wordt, is al vele jaren gebaald en opgeslagen, en wordt gewoon verbrand. Dat is dus géén hergebruik zoals Omrin suggereert.
Door te kiezen voor nascheiding is Omrin verzekerd van grote hoeveelheden huishoudelijk afval uit Friesland, waarmee de Harlinger afvaloven vervolgens gevoed kan worden. Als Friese gemeenten echter zouden kiezen voor bronscheiding, dan zal de hoeveelheid huishoudelijk afval afnemen, waardoor Omrin verstoord wordt in een vaste en verzekerde aanvoer van verbrandbaar afval.
De visie van Omrin staat haaks op Europees en landelijk beleid, dat er zoveel mogelijk inspanningen moeten zijn om hergebruik te realiseren. Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten kiest daarbij voor bronscheiding en ook de meeste professionele afval- en recyclingbedrijven volgen die weg.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.