AfvalovenNee vraagt Omrin om transparantie. Wat zijn de werkelijke emissies?

Nadat de provincie heeft bevestigd geen onafhankelijke controle te kunnen uitvoeren op de gegevens van Omrin omdat zij niet beschikt over de T3000 gegevens, heeft de stichting afvalovenNee aan Omrin vandaag gevraagd om deze informatie naar de stichting toe te sturen. De stichting maakt zich grote zorgen of de gepubliceerde emmissie-gegevens wel overeenkomen met de werkelijke uitstoot en wil eigenhandig op basis van de brongegevens een second opinion uitvoeren.  Dat wat de provincie nalaat te doen, willen wij wel doen.

Hieronder doen wij een poging om op een zo’n simpele mogelijke manier uit te leggen waarom wij de boel niet vertrouwen. We merken hierbij direct op dat dit 1 van de vele voorbeelden is waarover we vraagtekens hebben.

De tabel hieronder is een dagrapport, in dit geval van 24 april 2011.
In de 12e kolom staan de concentraties van de koolwaterstoffen vermeld als “C tot.”
Op 24 april 2011 was van 13.30 – 14.00 uur de gemiddelde concentratie van koolwaterstoffen maar liefst 373 mg/Nm3. Na 14.00 uur zijn deze stoffen niet meer terug te vinden in de tabel. Belangrijk te weten is dat verhoging van koolwaterstoffen (en koolmonoxide) op een onvolledige verbranding wijzen. En bij een onvolledige verbranding is het vrijwel zeker dat er dioxinen vrijkomen. Normaliter moet de waarde van koolwaterstoffen op 1 mg/Nm3 zitten.
Opmerkelijk is dat het debiet, het volume aan rookgassen dat per uur de schoorsteen verlaat (zie 2e kolom),  na 14.00 uur gewoon is doorgegaan en zelfs verder is opgelopen. Het vermoeden bestaat dat de uitstoot van schadelijke stoffen na 14.00 uur enorm zijn geweest.
De stichting wil via de brongegevens erachter komen wat er daadwerkelijk is uitgestoten en heeft daarom eerst de provincie en nu Omrin gevraagd om openheid van zaken te geven. (zie onder de tabel de brief die vandaag naar Omrin is gestuurd.)

daggemiddelde waarden 24-4-11 bw

140311 verzoek Omrin om T3000 gegevens

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.