Afvaloven werkt niet met Best Beschikbare Techniek (BBT): SAN verzoekt opnieuw om sluiting

Stichting afvalovenNee heeft opnieuw een verzoek bij de provincie ingediend om de afvaloven van Omrin per direct te sluiten. Wat de stichting betreft is er geen bestaansrecht meer voor de afvaloven. Aanleiding van het standpunt van de stichting is een ingediend bezwaarschrift van Milieubureau MOB over de goedkeuring van de rookgasreiniging van de afvaloven. Een belangrijke basis om een rookgasreiniging te beoordelen vormt de BREF Afvalverbranding.*

MOB deelt in het bezwaarschrift mee waarom de bypass, die onderdeel vormt van de rookgasreiniging van de afvaloven, niet als BBT kan worden beschouwd. “De BREF Afvalverbranding noemt nergens dat een bypass over het doekenfilter als BBT kan worden opgevat. De heer Wanschneider heeft als adviseur van zowel de provincie als van REC herhaaldelijk bevestigd dat dit ook geldt voor vergelijkbare installaties in Duitsland.”

Daarnaast meldt MOB:
“De conclusie van REC als zou REC qua dioxine emissies en bypass van het doekenfilter aan BBT voldoen, is ongefundeerd en onjuist. Immers, REC voldoet op dit cruciale punt niet aan de wettelijke eis tot toepassing van tenminste BBT. Ook op dit punt had het rapport dus niet mogen worden goedgekeurd.”

Naast het feit dat de afvaloven niet BBT is, merkt MOB op dat de emissie van kwik in 2014 ruim 6,68 kg bedroeg. De kolencentrale van Nijmegen rapporteerde over hetzelfde jaar een uitstoot van 8 kg. Maar de kolencentrale had een schoorsteen van 150 meter. De schoorsteen van de afvaloven is 44 meter. De kolencentrale is inmiddels gesloten. Overigens; Omrin meldt zelf in een uitgegeven folder dat de oven 0 mg kwik uitstoot.


* BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. ‘BAT’ staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.

In een uitspraak van de Raad van State van 22 juli 2009 werd gesteld dat Shell Moerdijk zich aan de BREF-documenten moet houden en de best beschikbare technologie moet gebruiken, ook als deze technieken niet kosteneffectief zijn. Dit werd gezien als een belangrijke principiƫle uitspraak, waar ook andere partijen zich aan moeten houden.


Klik hieronder voor het sluitingsverzoek van stichting afvalovenNee
sluitingsverzoek SAN 9 december 2016

Klik hieronder voor het bezwaarschrift van MOB
Bezwaarschrift MOB nav goedkeuring rgr 5 december 2016

Hieronder een publicatie in de Harlinger Courant van 6 december jl. over het bestaansrecht van de afvaloven.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.