Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Op vrijdag 17/8 is de REC gecontroleerd uit bedrijf gegaan voor de reparatie van een stoomlekkage. De komende dagen zullen daardoor geen daggemiddelde luchtemissies gepresenteerd kunnen worden.” Met een simpel bericht van Omrin is bevestigd dat de afvaloven niet in control is. Op deze website is aangetoond waardoor dat komt; de constructie van de oven deugt niet. Het zal miljoenen euro’s kosten om die constructie op orde te krijgen. Omrin denkt er niet aan om hier in te investeren omdat  de aandeelhouders (de Friese gemeenten) opgezadeld zullen worden met enorme kosten. Banken zullen ook niet investeren omdat de schuldenlast hierdoor nog groter wordt. De afvaloven zal dus deze stoomlekkages blijven houden inclusief alle risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Dat de storing eraan zat te komen kon worden opgemaakt uit de structurele overschrijdingen van zoutzuur (HCL) emissie. De vergunde waarde is vastgesteld op 8 mg/Nm3. Afgelopen dagen lag de uitstoot van zoutzuur op: 8,67 / 8,75 / 8,71 / 8,76 / 8,69 / 8,87 / 8,25. De provincie grijpt niet in ondanks dat er ge/misbruik wordt gemaakt van een meetcorrectie. Stichting afvalovenNee heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen deze toegepaste meetcorrectie. De Commissie heeft de stichting laten weten dat de ingediende klacht terecht is en geeft dus aan dat de meetcorrectie onterecht wordt toegepast. De provincie heeft dus alle middelen in handen om te handhaven, maar doet dit niet.

Doordat de oven weer in storing staat, zoutzuur emissies worden overschreden en de provincie niet ingrijpt, neemt de roep op een grote blokkade eerder toe dan af. Burgers hebben keer op keer laten weten dat zij de risico’s die zij lopen niet meer te pikken en hebben te kennen gegeven bereid te zijn zich vast te ketenen aan de hekken en de toevoer van afval naar de afvaloven te frustreren. De geluiden om de verbranding van afval te stoppen op welke manier dan ook, nemen ook toe.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.