Afvaloven Nee vraagt Provinciale Staten om maatregelen tegen zoveelste leugen provincie

Stichting afvaloven Nee heeft de Statenleden van de provincie Fryslan in een brief gevraagd om dringende maatregelen te treffen om de bevolking te beschermen tegen giftige stoffen vanwege een falend toezicht. Afvaloven Nee meldt dat de rol van Gedeputeerde Staten (GS) steeds discutabeler wordt in het afvalovendossier. Zo vond de stichting al dat GS haar rol als een toetsend en handhavend orgaan niet naar behoren kon uitoefenen toen bekend werd dat Omrin en GS intensief overleg voerden gericht op het aanvullen van de aanvraag voor de milieuvergunning. Eerder al had gedeputeerde Adema gelogen over een vergelijkbare afvaloven die in Duitsland zou staan. In een persconferentie heeft hij toen moeten toegeven dat deze afvaloven in Duitsland niet bestond.  

Maar nu is aan het licht gekomen dat de provincie wederom heeft gelogen. Dit keer bij de uitvoering van haar handhavende rol. De stichting afvaloven Nee had de provincie gevraagd handhavend op te treden tegen Omrin omdat die zonder milieuvergunning bouwde. De provincie meldde toen dat er zicht was op legalisatie, dus werd er niet ingegrepen. Dat blijkt nu niet waar te zijn geweest tijdens de zitting bij de Raad van State. GS heeft verzaakt haar handhavende rol uit te voeren, terwijl duidelijk was dat regels door Omrin werden overtreden.

Afvaloven Nee maakt zich zeer ernstige zorgen als de afvaloven in gebruik wordt genomen en de provincie de uitstoot moet gaan controleren en waarschijnlijk zal moeten gaan handhaven.

Klik hieronder voor de brief van de stichting afvaloven Nee, en daaronder voor het krantenbericht in de Harlinger Courant over het falend handhaven

brief aan PS over nieuwe leugen provincie

HC over leugen provincie

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.