16 uur niet gefilterde uitstoot afvaloven: grote hoeveelheden dioxinen op de grond

Door de grote stoomstoring van de afvaloven op 29 september van dit jaar heeft Omrin 16 uur lang schadelijke emissies ongefilterd door de schoorsteen gejaagd. Hoge concentraties NOx, zoutzuur, waterstoffluoride en dioxines zijn daardoor op de begane grond terecht gekomen. De uitstoot was zodanig hoog dat de meetapparatuur van Omrin niet meer in staat was te meten hoe groot de uitstoot van de schadelijke stoffen was. Seerp Bosch, bedrijfsleider van de afvaloven, erkent dit. De zogenaamde afbouwprocedure heeft zo’n 12 tot 16 uur geduurd.

De provincie Fryslan heeft laten weten dat tijdens de storing de uitstoot van de afvalstoffen niet volledig waren verbrand. Uitstoot van dioxines ontstaan door onvolledige verbranding. Veel mensen hebben aangegeven last te hebben gehad van erge stankoverlast, last van de ogen en een zere keel. Echter Margriet Dankert, woordvoerder van Omrin, meldde dat de klachten niet afkomstig zijn geweest van de afvaloven. Een andere woordvoerder van Omrin, Jaap Aagtjes, beweerde echter wel dat de stank is veroorzaakt door de afvaloven. Ondanks dat de uitstoot niet is gemeten en er een ongefilterde uitstoot is geweest beweren beide dat er geen gevolgen zijn geweest voor de omgeving en de volksgezondheid.

De storing van de afvaloven op 29 september staat niet op zichzelf. Ook op 12 september en 30 oktober zijn soortgelijke storingen geweest ten gevolge van lekkages van de stoomleidingen. De marktleider op het gebied van afvalovens von Roll Inova waarschuwde al in 2007 voor deze storingen: “Men wil de stoom op een temperatuurniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Hierdoor ontstaat een wezenlijk risico dat de stoomketel snel gaat roesten met als gevolg gebakkelei over garantiebepalingen.” Mede hierdoor heeft de marktleider besloten de afvaloven van Omrin niet te bouwen.

Doordat Omrin tijdens de storing veel langer afval opgeslagen heeft dan is toegestaan heeft de provincie Omrin een boete opgelegd van 20.000 euro.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.