Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. SAN start second opinion enquête.

Er is brede kritiek ontstaan over de wijze waarop Ecorys bij burgers van Harlingen de gevolgen van de sluiting van de afvaloven peilt. Ecorys doet momenteel onderzoek naar de mogelijke gevolgen van sluiting van de afvaloven. Vragen zouden te suggestief zijn en veel te sturend. Ook worden twijfels geuit of de feiten zoals die in de vraagstelling staan, wel kloppen. Zo noemt Ecorys bijvoorbeeld dat Friesland een grote stap achteruit zet in de duurzaamheidsdoelstellingen als de afvaloven stopt. Uit deze en andere stellingen zou teveel sympathie spreken voor Omrin en pleiten voor het in stand houden van de afvaloven. Op social media wordt hierover volop gediscussieerd. Om tegenwicht te bieden in de door Ecorys opgezette burgerpeiling is er een alternatieve enquête gestart. Dezelfde soort vragen zoals Ecorys heeft opgesteld zijn in een ander jasje gestopt. Maar wat de uitkomst uiteindelijk is, beslist degene die het invult. Ook hierbij geldt; hoe meer mensen de enquête invullen, hoe bruikbaarder het resultaat is.

Het invullen van de enquête vraagt zo’n 4 minuten.

Enquête sluiting afvaloven

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. SAN start second opinion enquête.

“Kijk nog eens goed naar de afvaloven”

Vandaag is in de Volkskrant een item verschenen over het protest wat al jaren gaande is tegen de afvaloven in Harlingen. De column van Toine Heijmans was een scherpe analyse over het diepgewortelde wantrouwen wat in de loop der jaren is ontstaan. Ook is gevoelig de kloof tussen burgers en de politiek verwoord. En daarbij is ook de vraag gesteld wat het allemaal heeft opgeleverd.
De column is hier te vinden.

Op een dag na is er precies 9 jaar geleden ook een item verschenen in de Volkskrant. Dat ging toen ook over de afvaloven van Omrin. En toen stelden de Provinciale Staten precies dezelfde vraag die vandaag de dag ook wordt gesteld. De uitspraak “als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” is pijnlijk treffend voor wat er zich rondom de afvaloven afspeelt.
Het item van 9 jaar geleden is hier te vinden.

Het roer moet om. Bij iedereen. In het belang van de klimaatdoelstellingen.


Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor “Kijk nog eens goed naar de afvaloven”

Protest geslaagd

AfvalovenNee kijkt tevreden terug op de acties die rondom de aandeelhoudersvergadering zijn geweest. Met zo’n 100 aanwezige demonstranten werd luid en duidelijk aangegeven dat Harlingen de vele storingen en de risico’s die dat met zich meebrengt, zat is. Het protest werd bij de poort van de afvaloven gehouden. Tegelijkertijd werd in Oude Haske een petitie aangeboden aan de president-commissaris van Omrin, mevrouw Vlietstra. In de petitie werd duidelijk gemaakt dat burgers zich zorgen maken over hun gezondheid en genoeg hebben van de slechte communicatie vanuit Omrin.

Aandeelhouders hebben tot laat in de middag van 14 december over de problemen van de afvaloven vergaderd. Omdat de vergadering besloten is waarbij ook geen notulen openbaar gemaakt worden is het gissen wat er is besproken. De gemeenten meldden na afloop van de vergadering dat zij nog steeds volharden in het aloude standpunt dat naar hun idee dat de veiligheid van de REC nooit in het geding is geweest. De AvA stelde ook dat de volksgezondheid en het milieu nimmer averij hebben opgelopen.
Daarmee staan zij haaks op de zorgen die directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslan heeft over de volksgezondheid.  Hij maakt zich wel zorgen dat op lange termijn de uitstoot van de afvaloven een risico vormt. „Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, aldus de directeur in de Leeuwarder Courant van 16 november jl.

Over de dioxinemetingen die door Omrin zijn gestopt, maar waarvan aandeelhouders hebben aangegeven dat deze weer opnieuw opgestart zouden moeten worden, is directeur van Omrin John Vernooij duidelijk. Hij  weigerde gisteravond te zeggen of hij de roep van de aandeelhouders om eigen dioxinebemonstering zal honoreren.

Hij hekelde verstoring van het economisch speelveld. Hiermee bedoelde Vernooij dat metingen geld kosten. En niet alleen de metingen kosten geld. Vernooij ziet een groot aantal kosten op zich af komen die nodig zijn om de afvaloven te kunnen laten draaien. En al die extra kosten zijn naar alle waarschijnlijkheid niet voorzien.  Zo zullen er extra en onvoorziene kosten gemaakt moeten worden voor:
– nieuwe stoompijpen
– grote hoeveelheden dure grondstoffen als bicarbonaat om zoutzuur onder controle te houden
– brandpreventiemiddelen, zoals speciale brandslangen ten behoeve van het bestrijden van brand

Daarnaast zal door de vele storingen ook de productie van stoom stilgelegd worden naar de zoutfabriek. De energiecontracten die zijn afgesproken zullen daardoor onder druk komen te staan. Het ligt voor de hand dat de zoutfabriek schade gaat claimen als zij niet de stoom krijgt die was afgesproken.

Ook hebben gemeenten een grote opdracht om de afvalberg te verminderen. Heerenveen is met een diftar systeem gestart in een poging daadwerkelijk de afvalberg te reduceren. Mocht dit slagen zal de afvaloven  veel minder afval te verbranden krijgen. Bij minder afval en meer kosten voor het in stand houden van de REC zal dan de vraag moeten worden gesteld of de afvaloven nog (financieel) bestaansrecht heeft.   

De REC als nieuwe Sionsberg, het ziekenhuis dat failliet is gegaan en waarbij nu uit rapporten blijkt dat er veel te lang is geïnvesteerd in het overeind houden van een ziekenhuis, waarvan men wist dat dit geen stand zou houden, wordt steeds meer een reële vergelijking. Hetzelfde scenario wat zich rondom de Sionsberg zich heeft afgespeeld kan ook gaan gebeuren met de afvaloven. Saillant detail is dat Ton Doppenberg, oud directeur van Omrin, en oprichter van de REC, terwijl toen al overcapaciteit van verbrandingsovens in Nederland een feit was, ook voorzitter van de Raad van Toezicht van De Sionsberg was en een rol speelde in het faillissement van De Sionsberg. 

Klik hier voor een reportage die door Omrop Fryslan is gemaakt over 14 december.
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protest geslaagd

Protestplan 14 december

Op 14 december vanaf 14.00 uur zal geprotesteerd worden tegen de afvaloven van Omrin.  De vele storingen die een groot risico creëren voor de volksgezondheid en de bijzonder slechte communicatie vanuit het afvalbedrijf zorgen ervoor dat de maat vol is. De petitie “We zijn er klaar mee. Afvaloven Omrin UIT” is daaruit ontstaan.

Het protest zal plaatsvinden bij de afvaloven in Harlingen (Lange Lijnbaan 14 Harlingen)

We verzamelen ons om 14.00 uur bij Lange Lijnbaan 58.
Daarna wandelen we richting de afvaloven om daar bij de ingang van de afvaloven te stoppen.

protestrouteOm 14.30 uur zal de aandeelhoudersvergadering van Omrin in Oude Haske starten. Op dat tijdstip zal door een delegatie van ons in Oude Haske de petitie aanbieden. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zullen we voor de ingang blijven staan om te laten merken dat wij het zat zijn. Om 15.30 uur maken we de weg vrij en wandelen wij terug naar Lange Lijnbaan 58. Om 16.00 uur is het protest voorbij.

——————————–

De bedoeling van dit protest is om ons te laten horen. Neem dus zoveel mogelijk voorwerpen mee die lawaai maken. Ons geluid moet in Oude Haske te horen zijn!

Spelregels van ons protest:
– we protesteren luid en duidelijk maar houden het netjes
– we vernielen geen voorwerpen
– het protest is vreedzaam. Dit betekent dat er gehoor wordt gegeven aan bevelen van politie
– wij begeven ons niet op het terrein van Omrin

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protestplan 14 december

Protestflyer en petitie

Om nog meer bekendheid te geven aan de protestactie op 14 december is onderstaand affiche gemaakt. Die kan uitgeprint, en verspreid worden op plekken waar dit kan, maar vooral waar dit mag! Als je het affiche ergens ophangt vraag dan wel eerst netjes of dit mag. Mocht dit niet kunnen of mocht iemand dat niet willen, accepteer dat dan en probeer het ergens anders. Achter je eigen raam kan ook natuurlijk.

protest affiche

En o ja, de petitie loopt hartstikke goed. De teller staat net over de 200 ondertekenaars. Er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij ….

Petitie: Wij zijn er klaar mee. Afvaloven stop NU

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protestflyer en petitie

Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

Stichting afvalovenNee is een petitie gestart om een signaal af te geven richting de aandeelhouders van Omrin. Die vergaderen op 14 december over de structurele problemen van de afvaloven. De aandeelhouders zouden in eerste instantie de vergadering in de afvaloven houden. Maar een dag na de aankondiging dat er protest zou zijn bij de afvaloven, heeft Omrin besloten om de vergadering te verplaatsen naar Oude Haske.

De stichting heeft besloten om toch bij de afvaloven te gaan protesteren.

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

Wel zal een afvaardiging of delegatie namens de petitie-ondertekenaars de petitie gaan overhandigen aan de aandeelhouders in Oude Haske. Over de verdere plannen op die protestmiddag wordt binnenkort meer informatie verstrekt. Hier wordt achter de schermen momenteel hard aan gewerkt.

Om het signaal kracht bij te zetten vragen we je om de petitie te ondertekenen en deze te verspreiden.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken bij het verspreiden van de petitie staat hieronder.

 


Hoi allemaal,

Ik heb een petitie ondertekend: “We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT”. Ik zou je willen vragen om ook je handtekening te zetten.

Hoe meer mensen tekenen, hoe groter de kans dat de aandeelhouders daadwerkelijk luisteren naar onze oproep. Hier vind je meer informatie en kun je tekenen:

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Enorm bedankt!

P.S. Zou je deze petitie ook willen delen? Je kunt deze mail doorsturen. Of deze link delen op Facebook, Twitter of Whatsapp: https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin

Op 14 december vanaf 14.00 uur zal geprotesteerd worden bij de afvaloven van Omrin. Op die datum zal om 14.30 uur in de REC de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Fryslan starten.

Aanleiding van protest zijn de aanhoudende storingen, de blijvende zorgen over de volksgezondheid en de structurele slechte communicatie door het Friese afvalbedrijf.
Storingen, veroorzaakt door roestende stoompijpen, zijn een terugkerend probleem. Vanaf het in bedrijf nemen van de oven kampt de oven met zogenaamde knalpijpen. Dit komt doordat de oven boven zijn technische kunnen functioneert. De zoutfabriek, de energie-afnemer, vraagt een hoge stoomtemperatuur. Die temperatuur kan de afvaloven niet vanuit het verbranden van afval alleen leveren. Er staan continu hulpbranders aan om in de energiebehoefte van de zoutfabriek te voorzien. Die steunbranders werken op aardgas.

Gemeente Harlingen vindt dat het vervangen van de stoompijpen zo snel mogelijk moet gebeuren. Tot die tijd moet de REC dicht. B&W en de volledige gemeenteraad trekken hierin samen op. De gemeente is een onderzoek gestart naar de gevolgen van sluiting van de REC.

Gedeputeerde Staten meldden in een brief aan de aandeelhouders dat er sprake is van een kwetsbare situatie bij de REC: “Dat is een wrange constatering na een intensief verbetertraject van ruim twee jaar waarin Omrin, gemeente, provincie, FUMO en experts gewerkt hebben aan verbeteringen. Nog wranger is het in de wetenschap dat we meerdere malen hebben aangedrongen op een doorlichting van de technische staat van de installatie.”
Meerdere gemeenten scharen zich inmiddels achter Harlingen en het signaal van de provincie.

Ondanks alle noodkreten van gemeentes en provincie start Omrin na elke storing de afvaloven gewoon weer op. Omrin neemt hierbij willens en wetens grote risico’s op het gebied van uitstoot van giftige stoffen, stankoverlast en brand. Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslan heeft er genoeg van.  „Wij zijn er niet om bedrijfsprocessen, want daar gaat het om, op te lossen. Bij calamiteiten is het een ander verhaal, maar de laatste tijd gaat het steeds om eigen storingen, lekkages en branden. Die moeten medewerkers van de REC zelf kunnen oplossen. Wij stoppen ermee.”

Ook zegt Kleinhuis zich zorgen te maken over schadelijke stoffen die de REC uitstoot. “Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, zegt de directeur. „In het geval van de REC is de concentratie vaak niet hoog. Maar op de lange termijn kan het best een risico zijn. Dat hoeft niet, maar het kán wel.”

Ondanks alle stevige woorden van gemeenten, provincie en veiligheidsregio blijft de afvaloven gewoon draaien. Burgers lopen dus continu het risico geconfronteerd te worden met nieuwe storingen en daardoor gezondheidsrisico’s. En daartegen wordt geprotesteerd op

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin

Stichting afvalovenNee vraagt spreektijd tijdens aandeelhoudersvergadering Omrin

Stichting afvalovenNee (SAN) heeft aan de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Fryslân spreektijd gevraagd voor de vergadering van aandeelhouders van Omrin. Directe reden zijn de hardnekkige en structurele storingen. SAN wil de aandeelhouders duidelijk maken dat de storingen van de REC niet alleen een Harlings probleem is, maar van alle aandeelhoudende gemeenten. Burgers, gemeenteraad en B&W van Harlingen zijn het zat, maar zijn aan handen en voeten gebonden aan de REC.

Daarnaast wil de stichting vooral aandacht vragen voor het afvalbeleid en de klimaatdoelstellingen. Hans Gillissen, woordvoerder van SAN: “De stichting wil een brede discussie over de omgang met afval. De belabberde situatie van het klimaat dwingt iedereen tot nadenken wat zijn of haar eigen bijdrage is voor een beter klimaat.’’

Door de vele storingen wordt echter de focus volledig en blijvend op de REC gelegd. Hoewel dat volgens de stichting een bevestiging is dat er iets fundamenteels mis is met de constructie van de afvaloven, komt juist hierdoor de discussie over het afval- en klimaatbeleid niet direct op gang. Gillissen: “Integendeel; de standpunten rondom de REC worden alleen maar scherper. Terwijl het realiseren van klimaatdoelstellingen prioriteit zou moeten hebben. Iedereen moet uit zijn of haar cocon treden en met elkaar beslissen wat goed is voor de nabije toekomst. Via een open debat over afval zou de uitkomst moeten leiden tot een besluit of de REC past in het afval- en klimaatbeleid. De uitkomst van die discussie bepaalt waarin geïnvesteerd dient te worden.”

Gillissen refereert daarmee naar de uitspraak die het gerechtshof deed naar aanleiding van het geschil tussen Staat en Urgenda. Het hof meldde:
“Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging van de Rechten van de Mens en de Staat heeft de verplichting om deze rechten proactief te beschermen. Het feit dat er politieke belangen op het spel staan of kostbare maatregelen moeten worden genomen, is dan minder relevant.”

Wat moet er gebeuren na de Urgenda uitspraak

Afvaloven Nee klimt uit haar loopgraaf

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stichting afvalovenNee vraagt spreektijd tijdens aandeelhoudersvergadering Omrin

Harlingen en omstreken protesteren weer tegen afvaloven Omrin

Op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur, locatie stadhuis Harlingen, zal een stille protestmars worden gehouden tegen de afvaloven van Omrin. Stichting afvalovenNee roept zoveel mogelijk mensen op om zaterdag aan te sluiten en een duidelijk signaal af te geven. Genoeg is genoeg .

In dit filmpje, gemaakt door een inwoner van Harlingen wordt duidelijk hoe inwoners van Harlingen en omstreken keer op keer voor de gek worden gehouden.

Fragment uit filmpje over storing

Het incident staat niet op zich zelf, want storingen aan de afvaloven zijn structureel. Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek bevestigen de problemen de indruk dat de warmtewisselaars niet bestand zijn tegen de corrosieve eigenschappen van de rookgassen. “Die problemen zijn mede gevolg van de hoge zoutzuurconcentraties. Het probleem ligt in het ontwerp van de installatie.”

Ondanks dat er inmiddels 3 communicatieprotocollen zijn herschreven en eerdere dwangsommen door de provincie zijn opgelegd, communiceert Omrin niet adequaat op storingen. Na vele klachten over stank meldde Omrin pas na 2 uur dat er een storing was. Dat is veel te laat. AfvalovenNee vindt dat de provincie buitengewoon streng moet handhaven op deze nalatigheid.

Naar aanleiding van de vele storingen zullen waarschijnlijk in maart nieuwe pijpen zullen worden geplaatst, aldus de omstreden afvalverwerker. Stichting afvalovenNee vindt dat het onverantwoordelijk is om in de tussentijd de afvaloven toch weer op te starten. Het is wachten op een nieuwe storing. Mocht Omrin toch de afvaloven op gaan starten ligt burgerlijke ongehoorzaamheid op de loer. Vele aanwezigen tijdens de afgelopen protestavond in Trebol Harlingen lieten toen al merken dat de maat vol is en dat men bereid is zich aan de hekken vast te ketenen.

Op maandag 15 oktober zal -op verzoek van de fracties Wad’n Partij Harlingen, GroenLinks en Harlinger Belanger-  een extra gemeenteraadsvergadering worden gehouden. Er is 1 agendapunt en dat is de REC. De gemeenteraad zal in die vergadering de laatste gebeurtenissen bespreken.

Ondertussen start binnenkort het onderzoek naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven. Stichting afvaloven wil dat, naast de gevolgen van sluiting, vooral ook onderzocht wordt wat de (negatieve) financiële en economische gevolgen zijn bij het voortbestaan van de afvaloven.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Harlingen en omstreken protesteren weer tegen afvaloven Omrin

Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Op vrijdag 17/8 is de REC gecontroleerd uit bedrijf gegaan voor de reparatie van een stoomlekkage. De komende dagen zullen daardoor geen daggemiddelde luchtemissies gepresenteerd kunnen worden.” Met een simpel bericht van Omrin is bevestigd dat de afvaloven niet in control is. Op deze website is aangetoond waardoor dat komt; de constructie van de oven deugt niet. Het zal miljoenen euro’s kosten om die constructie op orde te krijgen. Omrin denkt er niet aan om hier in te investeren omdat  de aandeelhouders (de Friese gemeenten) opgezadeld zullen worden met enorme kosten. Banken zullen ook niet investeren omdat de schuldenlast hierdoor nog groter wordt. De afvaloven zal dus deze stoomlekkages blijven houden inclusief alle risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Dat de storing eraan zat te komen kon worden opgemaakt uit de structurele overschrijdingen van zoutzuur (HCL) emissie. De vergunde waarde is vastgesteld op 8 mg/Nm3. Afgelopen dagen lag de uitstoot van zoutzuur op: 8,67 / 8,75 / 8,71 / 8,76 / 8,69 / 8,87 / 8,25. De provincie grijpt niet in ondanks dat er ge/misbruik wordt gemaakt van een meetcorrectie. Stichting afvalovenNee heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen deze toegepaste meetcorrectie. De Commissie heeft de stichting laten weten dat de ingediende klacht terecht is en geeft dus aan dat de meetcorrectie onterecht wordt toegepast. De provincie heeft dus alle middelen in handen om te handhaven, maar doet dit niet.

Doordat de oven weer in storing staat, zoutzuur emissies worden overschreden en de provincie niet ingrijpt, neemt de roep op een grote blokkade eerder toe dan af. Burgers hebben keer op keer laten weten dat zij de risico’s die zij lopen niet meer te pikken en hebben te kennen gegeven bereid te zijn zich vast te ketenen aan de hekken en de toevoer van afval naar de afvaloven te frustreren. De geluiden om de verbranding van afval te stoppen op welke manier dan ook, nemen ook toe.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe