Protestflyer en petitie

Om nog meer bekendheid te geven aan de protestactie op 14 december is onderstaand affiche gemaakt. Die kan uitgeprint, en verspreid worden op plekken waar dit kan, maar vooral waar dit mag! Als je het affiche ergens ophangt vraag dan wel eerst netjes of dit mag. Mocht dit niet kunnen of mocht iemand dat niet willen, accepteer dat dan en probeer het ergens anders. Achter je eigen raam kan ook natuurlijk.

protest affiche

En o ja, de petitie loopt hartstikke goed. De teller staat net over de 200 ondertekenaars. Er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij ….

Petitie: Wij zijn er klaar mee. Afvaloven stop NU

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protestflyer en petitie

Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

Stichting afvalovenNee is een petitie gestart om een signaal af te geven richting de aandeelhouders van Omrin. Die vergaderen op 14 december over de structurele problemen van de afvaloven. De aandeelhouders zouden in eerste instantie de vergadering in de afvaloven houden. Maar een dag na de aankondiging dat er protest zou zijn bij de afvaloven, heeft Omrin besloten om de vergadering te verplaatsen naar Oude Haske.

De stichting heeft besloten om toch bij de afvaloven te gaan protesteren.

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

Wel zal een afvaardiging of delegatie namens de petitie-ondertekenaars de petitie gaan overhandigen aan de aandeelhouders in Oude Haske. Over de verdere plannen op die protestmiddag wordt binnenkort meer informatie verstrekt. Hier wordt achter de schermen momenteel hard aan gewerkt.

Om het signaal kracht bij te zetten vragen we je om de petitie te ondertekenen en deze te verspreiden.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken bij het verspreiden van de petitie staat hieronder.

 


Hoi allemaal,

Ik heb een petitie ondertekend: “We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT”. Ik zou je willen vragen om ook je handtekening te zetten.

Hoe meer mensen tekenen, hoe groter de kans dat de aandeelhouders daadwerkelijk luisteren naar onze oproep. Hier vind je meer informatie en kun je tekenen:

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Enorm bedankt!

P.S. Zou je deze petitie ook willen delen? Je kunt deze mail doorsturen. Of deze link delen op Facebook, Twitter of Whatsapp: https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin

Op 14 december vanaf 14.00 uur zal geprotesteerd worden bij de afvaloven van Omrin. Op die datum zal om 14.30 uur in de REC de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Fryslan starten.

Aanleiding van protest zijn de aanhoudende storingen, de blijvende zorgen over de volksgezondheid en de structurele slechte communicatie door het Friese afvalbedrijf.
Storingen, veroorzaakt door roestende stoompijpen, zijn een terugkerend probleem. Vanaf het in bedrijf nemen van de oven kampt de oven met zogenaamde knalpijpen. Dit komt doordat de oven boven zijn technische kunnen functioneert. De zoutfabriek, de energie-afnemer, vraagt een hoge stoomtemperatuur. Die temperatuur kan de afvaloven niet vanuit het verbranden van afval alleen leveren. Er staan continu hulpbranders aan om in de energiebehoefte van de zoutfabriek te voorzien. Die steunbranders werken op aardgas.

Gemeente Harlingen vindt dat het vervangen van de stoompijpen zo snel mogelijk moet gebeuren. Tot die tijd moet de REC dicht. B&W en de volledige gemeenteraad trekken hierin samen op. De gemeente is een onderzoek gestart naar de gevolgen van sluiting van de REC.

Gedeputeerde Staten meldden in een brief aan de aandeelhouders dat er sprake is van een kwetsbare situatie bij de REC: “Dat is een wrange constatering na een intensief verbetertraject van ruim twee jaar waarin Omrin, gemeente, provincie, FUMO en experts gewerkt hebben aan verbeteringen. Nog wranger is het in de wetenschap dat we meerdere malen hebben aangedrongen op een doorlichting van de technische staat van de installatie.”
Meerdere gemeenten scharen zich inmiddels achter Harlingen en het signaal van de provincie.

Ondanks alle noodkreten van gemeentes en provincie start Omrin na elke storing de afvaloven gewoon weer op. Omrin neemt hierbij willens en wetens grote risico’s op het gebied van uitstoot van giftige stoffen, stankoverlast en brand. Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslan heeft er genoeg van.  „Wij zijn er niet om bedrijfsprocessen, want daar gaat het om, op te lossen. Bij calamiteiten is het een ander verhaal, maar de laatste tijd gaat het steeds om eigen storingen, lekkages en branden. Die moeten medewerkers van de REC zelf kunnen oplossen. Wij stoppen ermee.”

Ook zegt Kleinhuis zich zorgen te maken over schadelijke stoffen die de REC uitstoot. “Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, zegt de directeur. „In het geval van de REC is de concentratie vaak niet hoog. Maar op de lange termijn kan het best een risico zijn. Dat hoeft niet, maar het kán wel.”

Ondanks alle stevige woorden van gemeenten, provincie en veiligheidsregio blijft de afvaloven gewoon draaien. Burgers lopen dus continu het risico geconfronteerd te worden met nieuwe storingen en daardoor gezondheidsrisico’s. En daartegen wordt geprotesteerd op

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin

Stichting afvalovenNee vraagt spreektijd tijdens aandeelhoudersvergadering Omrin

Stichting afvalovenNee (SAN) heeft aan de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Fryslân spreektijd gevraagd voor de vergadering van aandeelhouders van Omrin. Directe reden zijn de hardnekkige en structurele storingen. SAN wil de aandeelhouders duidelijk maken dat de storingen van de REC niet alleen een Harlings probleem is, maar van alle aandeelhoudende gemeenten. Burgers, gemeenteraad en B&W van Harlingen zijn het zat, maar zijn aan handen en voeten gebonden aan de REC.

Daarnaast wil de stichting vooral aandacht vragen voor het afvalbeleid en de klimaatdoelstellingen. Hans Gillissen, woordvoerder van SAN: “De stichting wil een brede discussie over de omgang met afval. De belabberde situatie van het klimaat dwingt iedereen tot nadenken wat zijn of haar eigen bijdrage is voor een beter klimaat.’’

Door de vele storingen wordt echter de focus volledig en blijvend op de REC gelegd. Hoewel dat volgens de stichting een bevestiging is dat er iets fundamenteels mis is met de constructie van de afvaloven, komt juist hierdoor de discussie over het afval- en klimaatbeleid niet direct op gang. Gillissen: “Integendeel; de standpunten rondom de REC worden alleen maar scherper. Terwijl het realiseren van klimaatdoelstellingen prioriteit zou moeten hebben. Iedereen moet uit zijn of haar cocon treden en met elkaar beslissen wat goed is voor de nabije toekomst. Via een open debat over afval zou de uitkomst moeten leiden tot een besluit of de REC past in het afval- en klimaatbeleid. De uitkomst van die discussie bepaalt waarin geïnvesteerd dient te worden.”

Gillissen refereert daarmee naar de uitspraak die het gerechtshof deed naar aanleiding van het geschil tussen Staat en Urgenda. Het hof meldde:
“Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging van de Rechten van de Mens en de Staat heeft de verplichting om deze rechten proactief te beschermen. Het feit dat er politieke belangen op het spel staan of kostbare maatregelen moeten worden genomen, is dan minder relevant.”

Wat moet er gebeuren na de Urgenda uitspraak

Afvaloven Nee klimt uit haar loopgraaf

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stichting afvalovenNee vraagt spreektijd tijdens aandeelhoudersvergadering Omrin

Harlingen en omstreken protesteren weer tegen afvaloven Omrin

Op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur, locatie stadhuis Harlingen, zal een stille protestmars worden gehouden tegen de afvaloven van Omrin. Stichting afvalovenNee roept zoveel mogelijk mensen op om zaterdag aan te sluiten en een duidelijk signaal af te geven. Genoeg is genoeg .

In dit filmpje, gemaakt door een inwoner van Harlingen wordt duidelijk hoe inwoners van Harlingen en omstreken keer op keer voor de gek worden gehouden.

Fragment uit filmpje over storing

Het incident staat niet op zich zelf, want storingen aan de afvaloven zijn structureel. Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek bevestigen de problemen de indruk dat de warmtewisselaars niet bestand zijn tegen de corrosieve eigenschappen van de rookgassen. “Die problemen zijn mede gevolg van de hoge zoutzuurconcentraties. Het probleem ligt in het ontwerp van de installatie.”

Ondanks dat er inmiddels 3 communicatieprotocollen zijn herschreven en eerdere dwangsommen door de provincie zijn opgelegd, communiceert Omrin niet adequaat op storingen. Na vele klachten over stank meldde Omrin pas na 2 uur dat er een storing was. Dat is veel te laat. AfvalovenNee vindt dat de provincie buitengewoon streng moet handhaven op deze nalatigheid.

Naar aanleiding van de vele storingen zullen waarschijnlijk in maart nieuwe pijpen zullen worden geplaatst, aldus de omstreden afvalverwerker. Stichting afvalovenNee vindt dat het onverantwoordelijk is om in de tussentijd de afvaloven toch weer op te starten. Het is wachten op een nieuwe storing. Mocht Omrin toch de afvaloven op gaan starten ligt burgerlijke ongehoorzaamheid op de loer. Vele aanwezigen tijdens de afgelopen protestavond in Trebol Harlingen lieten toen al merken dat de maat vol is en dat men bereid is zich aan de hekken vast te ketenen.

Op maandag 15 oktober zal -op verzoek van de fracties Wad’n Partij Harlingen, GroenLinks en Harlinger Belanger-  een extra gemeenteraadsvergadering worden gehouden. Er is 1 agendapunt en dat is de REC. De gemeenteraad zal in die vergadering de laatste gebeurtenissen bespreken.

Ondertussen start binnenkort het onderzoek naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven. Stichting afvaloven wil dat, naast de gevolgen van sluiting, vooral ook onderzocht wordt wat de (negatieve) financiële en economische gevolgen zijn bij het voortbestaan van de afvaloven.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Harlingen en omstreken protesteren weer tegen afvaloven Omrin

Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Op vrijdag 17/8 is de REC gecontroleerd uit bedrijf gegaan voor de reparatie van een stoomlekkage. De komende dagen zullen daardoor geen daggemiddelde luchtemissies gepresenteerd kunnen worden.” Met een simpel bericht van Omrin is bevestigd dat de afvaloven niet in control is. Op deze website is aangetoond waardoor dat komt; de constructie van de oven deugt niet. Het zal miljoenen euro’s kosten om die constructie op orde te krijgen. Omrin denkt er niet aan om hier in te investeren omdat  de aandeelhouders (de Friese gemeenten) opgezadeld zullen worden met enorme kosten. Banken zullen ook niet investeren omdat de schuldenlast hierdoor nog groter wordt. De afvaloven zal dus deze stoomlekkages blijven houden inclusief alle risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Dat de storing eraan zat te komen kon worden opgemaakt uit de structurele overschrijdingen van zoutzuur (HCL) emissie. De vergunde waarde is vastgesteld op 8 mg/Nm3. Afgelopen dagen lag de uitstoot van zoutzuur op: 8,67 / 8,75 / 8,71 / 8,76 / 8,69 / 8,87 / 8,25. De provincie grijpt niet in ondanks dat er ge/misbruik wordt gemaakt van een meetcorrectie. Stichting afvalovenNee heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen deze toegepaste meetcorrectie. De Commissie heeft de stichting laten weten dat de ingediende klacht terecht is en geeft dus aan dat de meetcorrectie onterecht wordt toegepast. De provincie heeft dus alle middelen in handen om te handhaven, maar doet dit niet.

Doordat de oven weer in storing staat, zoutzuur emissies worden overschreden en de provincie niet ingrijpt, neemt de roep op een grote blokkade eerder toe dan af. Burgers hebben keer op keer laten weten dat zij de risico’s die zij lopen niet meer te pikken en hebben te kennen gegeven bereid te zijn zich vast te ketenen aan de hekken en de toevoer van afval naar de afvaloven te frustreren. De geluiden om de verbranding van afval te stoppen op welke manier dan ook, nemen ook toe.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Stoom afvaloven aan zoutfabriek niet duurzaam

Uit de evaluatie van de MER 2017, uitgevoerd door Lievense CSO, blijkt dat Omrin continu meer aardgas verbruikt dan was voorspeld. Gemiddeld zit het aardgasverbruik van de afvaloven boven de 8.500.000 Nm3 en dat is zo’n 3.500.000 Nm3 meer dan gedacht. Deze overschrijding heeft vooral te maken dat de zoutfabriek een hogere stoomtemperatuur nodig heeft dan de afvaloven kan produceren. De stoomtemperatuur van de afvaloven is gelimiteerd tot 420 °C. In een aparte aardgasgestookte oververhitter wordt de temperatuur op 465 °C gebracht. Omrin meldt dat op basis van de eisen van de zoutfabriek er meer aardgas nodig is om de stoom extra te verhitten.

Uit het rapport van Lievense CSO blijkt ook dat zowel de bruto stoomproductie als de bruto electriciteitsproductie lager zijn dan verwacht. Dit heeft een gevolg voor het rendement, wat ook lager is dan eerder berekend.

De gemeenteraad Harlingen heeft unaniem besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven. De motie die ingediend was door Wad ’n Partij Harlingen, D’66, GroenLinks en Haringer Belang werd door de gehele gemeenteraad en college omarmd. Het college liet direct weten aan de slag te kunnen met de moties. Belangrijk onderdeel van de motie is dat de structurele problematiek van de afvaloven besproken gaat worden met de overige aandeelhouders, de Friese gemeenten. Maar ook zal de motie onder de aandacht worden gebracht van alle colleges en gemeenteraden die aandeelhouder zijn van Omrin.

Stichting afvalovenNee vindt dat in het onafhankelijk onderzoek wat de gemeente wil laten uitvoeren ook moet worden meegenomen wat de gevolgen voor het milieu zijn als de afvaloven blijft draaien zoals die nu doet. Hans Gillissen, woordvoerder SAN: “het klimaatakkoord zet in op reduceren van gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot. Het kan niet zo zijn dat burgers en andere welwillende organisaties alles in het werk stellen en proberen het klimaat te redden, maar dat een omstreden afvaloven, zonder dat ze iets in de weg wordt gelegd, blijkbaar ongelimiteerd aardgas mag gebruiken om een ander omstreden fabriek in stand te houden.”

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stoom afvaloven aan zoutfabriek niet duurzaam

Uitkomst Trebol-avond: is er nog wel maatschappelijk draagvlak voor de afvaloven?

Op 21 juni is de “goednieuwsshow” in Trebol omgeslagen naar de serieuze vraag of er nog wel maatschappelijk draagvlak is voor de afvaloven. De handreiking die stichting afvalovenNee deed om dat gezamenlijk te gaan onderzoeken is aangenomen door Gedeputeerde Schrier en burgemeester Sluiter. Er volgt een aftastend en oriënterend gesprek met stichting afvalovenNee hoe antwoord kan worden gegeven worden op de vraag.

Hieronder het krantenbericht van de Leeuwarder Courant met een verslag van de avond. Daaronder de bijdrage van stichting afvalovenNee die op grote steun van de aanwezigen kon rekenen.

 

Bijdrage stichting afvalovenNee tijdens Trebol-avond

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitkomst Trebol-avond: is er nog wel maatschappelijk draagvlak voor de afvaloven?

“Provincie in gesprek met aandeelhouders over houdbaarheidsduur afvaloven”

Op 31 mei meldde Omrin dat er een lekkage in de ketel van de afvaloven was geconstateerd en de installatie daardoor uit bedrijf is genomen. Het uit bedrijf stellen van de installatie, wat ondertussen een routineklus zou moeten zijn gezien de vele storingen, ging volledig mis. Ongefilterde rookgassen zijn in het gebouw terecht gekomen en via ventilatieopeningen naar buiten ontsnapt.

           

Dat lekkage in de ketel een groot probleem vormt voor de afvaloven wist Von Roll Inova, marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens al in 2007. De bouwer sloeg toen het aanbod af om de afvaloven te bouwen. “Het technisch concept van Omrin is riskant” meldde de woordvoerder. “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. De stoomketels zullen dan snel gaan roesten.”

Toen in maart 2011 de oven in gebruik werd genomen, moest Omrin in 2012 zelf ook constateren dat hoge temperaturen van de ketel voor problemen zorgde. “De tegels in de afvaloven slijten sneller dan verwacht. De tegels hebben te lijden van de hoge temperaturen van de ketel.” De oven werd gerenoveerd, waarvan de kosten betaald werden door de Friese huishoudens.

Naar aanleiding van 3 stoomlekkages in 2014 en tot dan toe 1 lekkage in 2015 vroeg de FUMO (De Friese inspectiedienst) aan DNV GL Business Assurance B.V. (DNV GL) onderzoek te doen naar oorzaken hiervan.

DNV GL meldde dat de REC met uitdagende stoom parameters werkt. (90 bar; 465 graden). De hoge druk zorgt voor een voor de sector hele hoge pijpwand-temperatuur en dat maakt dat het onbeschermd ketelstaal last heeft van corrosie.

Tijdens metingen naar de wanddikte werd geconstateerd dat het staal op sommige plekken 2,1 mm was uitgedund in drie jaar productie. Normaliter is dit 0,4 mm per jaar. Het onderzoeksbureau meldde dan ook dat deze afname hoog was.

Rapportage REC incidentonderzoek 2015

Het moge duidelijk zijn de lekkages van de ketel geen incidenten meer zijn, maar een structureel probleem vormen van de afvaloven. Want ook anno 2018 is de actuele storing een gevolg van een lekkage in de ketel. Meerdere experts hebben al aangetoond dat de basisconstructie niet klopt. Het is dan ook wachten op de volgende storing. En daarmee ook de uitstoot van ongefilterde giftige en dioxine-achtige stoffen.

Aangezien hierin milieutechnische- en bedrijfsvoeringszaken door elkaar heen lopen, wordt het hoog tijd dat provincie in gesprek gaat met de aandeelhouders, de Friese gemeenten. Want waar de provincie gaat over de handhaving van de milieuvergunning, gaan de aandeelhouders over afvaloven. Onderwerp van gesprek zal dan moeten zijn wat de levensduur van deze, in essentie storingsgevoelige, afvaloven nog mag zijn, aangezien de storingen niet meer als incident kunnen worden betiteld en de volksgezondheid structureel op het spel staat.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor “Provincie in gesprek met aandeelhouders over houdbaarheidsduur afvaloven”

Structurele problemen afvaloven Omrin niet opgelost. Honderdduizenden euro’s weggepraat.

Afgelopen dinsdag 8 mei is de laatste keer geweest dat de Begeleidingsgroep Afvaloven bij elkaar is geweest. Ondanks de vele vergaderingen zijn de verbeteringen aan de afvaloven  marginaal. Zo meldt Johan Vollenbroek in zijn afvaloven nota dat er twee structurele en onopgeloste problemen zijn, namelijk:

  • De minimaal vereiste na verbranding gedurende 2 seconden bij 850 gr. C wordt niet of niet altijd gehaald.
  • Aan de wettelijke eis dat de stofconcentratie nooit meer mag bedragen dan 150 mg/Nm3 gedurende maximaal een half uur wordt niet voldaan.

De dioxinemetingen in de schoorsteen hebben aangetoond dat de oven diverse malen grote hoeveelheden aan dioxine uitstootte. Omrin heeft geen zin meer in pottenkijkers en is daarom  gestopt met deze metingen.

Op basis van een WOB-verzoek heeft afvaloven Nee facturen in handen gekregen die met de Begeleidingsgroep (BG) te maken hebben. Hieruit blijkt dat voorzitters,  adviseurs en andere aangetrokken consultants er flink op los factureerden. Dat heeft er in geresulteerd dat de gemeente Harlingen in 2016 en 2017 een rekening gepresenteerd heeft gekregen van maar liefst € 319.760,65. De totale rekening van de BG zal aanzienlijk hoger zijn aangezien de overlegclub tot en met 8 mei actief was.

Stichting afvaloven Nee (SAN), heeft bewust gekozen niet in deze begeleidingsgroep zitting te nemen.

SAN: “De burgers mogen wel meer dan drie ton bij elkaar hoesten, maar blijven zitten met een ondermaatse en overbodige afvaloven. Deze installatie is er door list en bedrog gekomen en wordt op de dezelfde wijze in werking gehouden. De aandeelhoudende gemeenten van Omrin, de provincie Fryslân en de FUMO als toezichthoudend orgaan zijn hiervoor verantwoordelijk. Het milieu staat hoog op de maatschappelijke agenda en iedereen rolt over elkaar heen om de vraag te beantwoorden; waar is het fout gegaan? SAN heeft de afgelopen 10 jaar duidelijk inzicht gekregen hoe de hazen lopen. Na honderdduizenden euro’s armer en een hoop gepraat, is er niets wezenlijks verbeterd aan deze afvaloven. Zo is, ondanks de toezeggingen, de geheime bypass niet verwijderd. Ook zijn de verbrandingstemperaturen veelvuldig te laag. En juist deze, door het onbetrouwbare Omrin te beïnvloeden, aspecten zorgen voor grote risico’s op dioxine-uitstoot. Alle reden dus om ons te richten op de komende periode.”

Kritisch Rapport Rekenkamer december 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuur afvaloven te laag Harlinger Courant

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Structurele problemen afvaloven Omrin niet opgelost. Honderdduizenden euro’s weggepraat.