Discussie avond voor burgers

Door de verhoogde gemeten dioxinewaardes in oktober 2015 staat de afvaloven weer hoog op de agenda. In Harlingen zijn op 27 januari jl. tijdens een informatieavond, georganiseerd door gemeente en provincie, burgers in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen.

Uit vele kritische geluiden blijkt dat deze informatiemarkt onvoldoende is geweest om burgers eenduidig van informatie te voorzien en, nog belangrijker, hen samen een beeld en mening te laten vormen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de stichting afvalovenNee het initiatief genomen om een info/discussie-avond te organiseren, waarbij aanwezigen volop de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven.

De stichting nodigt iedereen uit voor deze bijeenkomst die wordt gehouden op:

Datum:     16 februari 2016
Tijdstip:    20.00 uur – 22.00 uur (19.30 uur zaal open)
Locatie:    Trebol, Zuidoostersingel 1, Harlingen

Extern milieudeskundige Johan Vollenbroek van MOB en toxicoloog Abel Arkenbout  van Toxicowatch zullen een inleiding verzorgen en hun analyses geven over de afvalovensituatie.

De onafhankelijke gespreksleiding is in handen van Arjette de Pree.

De volgende organisaties hebben een rechtstreekse uitnodiging ontvangen:

– GGD Fryslan
– FUMO
– Omrin directie
– Omrin Raad van Commissarissen
– Statenleden provincie Fryslan
– Gedeputeerden provincie Fryslan
– Raadsleden gemeente Harlingen
– College van B. en W. gemeente Harlingen
– Inspectie Leefomgeving en Transport

Afvaloven Omrin avond - GillissenFotografie_edited-1

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Discussie avond voor burgers

Vijfde dwangsom afvaloven in vijf jaar.

Sinds de afvaloven is gestart met het verbranden van afval, 5 jaar geleden, heeft de afvalverwerker al de 5e dwangsom te pakken. Opvallend is, zo onderzocht Friesch Dagblad, dat er veel opgelegde dwangsommen door de provincie zijn ingetrokken. De meest opvallende is die van april 2012. Omrin moest toen 1500 euro per dag betalen voor elke keer dat het “ongewone voorvallen” niet zou melden bij de provincie, precies hetgeen waarvoor Omrin o.a. nu ook weer op de vingers is getikt. Maar die dwangsom werd door onduidelijke redenen weer ingetrokken.

Er is 1 dwangsom nog niet ingetrokken, en dat is de boete uit 2011 van 50.000 euro per storing. De dwangsom was opgelegd om volgende overtredingen te voorkomen. De provincie heeft Omrin echter nog nooit gemaand de boetes te betalen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vijfde dwangsom afvaloven in vijf jaar.

Omrin geeft toe dat tijdens storingen dioxines vrijkomen. Volksgezondheid is concreet in gevaar.

Omrin heeft bezwaar gemaakt tegen de dwangsom die de provincie heeft opgelegd naar aanleiding van de vele fouten die Omrin maakte tijdens de grote dioxine-overschrijding in oktober. Op zich is het geen nieuws dat Omrin bezwaar maakt, want het was te verwachten dat Omrin dit zou doen.

Vernooij (directeur Omrin) geeft echter in een radio-interview bij Omrop Fryslan toe dat bij storingen dioxines vrij kunnen komen. Vernooij: “Ik denk dat het gewoon belangrijk is, ook voor de luisteraars om te weten dat de provincie met ons van mening is dat er een storing kan optreden en dat er bij storingen dioxines kunnen vrijkomen.”

Eerder meldde wethouder Boon, ook bij Omrop Fryslan: “Waarschijnlijk is het ook wel zo dat tijdens eerdere storingen ook wel dioxine is vrijgekomen. Dat is een niet onredelijke aanname.”

Dr. Bram Brouwer, bijzonder hoogleraar Milieutoxicologie bij de Vrije Universiteit meldt waarom dioxine zo gevaarlijk is.
“Dioxine kwalificeren we in de hoogste gifheidsklasse. Redenen zijn:
1. De concentratie van de stof die in staat is iets te doen in je lichaam is extreem laag.
2. Dioxine stapelt op in je lichaam. Elke keer dat je iets binnenkrijgt bouwt de waarde op. In het begin zit je nog wel goed maar op een gegeven moment kom je over die waarde heen en heb je een gezondheidsprobleem.
3. Dioxine doet meerdere dingen, zoals beïnvloeding van het afweersysteem, verstoring hormoonhuishouding, het bevorderen van kanker.

Omdat er bij de afvaloven al vele storingen zijn geweest waarbij ongefilterde rookgassen zijn uitgestoten, waarvan nu wordt toegegeven dat ook bij die storingen giftige dioxines zullen zijn vrijgekomen, kan geconcludeerd worden dat de volksgezondheid al jaren concreet gevaar loopt en dat de provincie met het hanteren van alleen een dwangsom de risico’s niet voldoende serieus neemt.

afvalovennee logo

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Omrin geeft toe dat tijdens storingen dioxines vrijkomen. Volksgezondheid is concreet in gevaar.

Infomarkt overschrijding dioxine lijkt “het grote afvalovenverstopspel.” Openbare discussie = hard nodig

Op de info-markt van 27 januari, georganiseerd door de gemeente en provincie naar aanleiding van de grote dioxine-overschrijding door de afvaloven, is veel kritiek ontstaan. In de Harlinger Courant van 29 januari komen talrijke bezoekers aan het woord. Hieruit blijkt dat vele mensen niet goed wisten wat ze moesten doen en waar ze moesten zijn. “Poolse landdag, poppenkast of eigentijds interactief middel”, zo kopt de krant. Een van de bezoekers vindt het een mooi zooitje. “Dit had toch helemaal geen zin?”

Een andere bezoeker heeft zijn onvrede op papier gezet en als ingezonden brief naar de Harlinger Courant gestuurd. Zijn ervaring vindt u hieronder.

160129 ingezonden item Chris Elsinga
Uit de kritiek op de info-markt blijkt dat een openbare discussie en een plenaire bijeenkomst hard nodig is.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Infomarkt overschrijding dioxine lijkt “het grote afvalovenverstopspel.” Openbare discussie = hard nodig

Kritiek op nalatige bedrijfsvoering Omrin neemt toe – Experts klappen uit de school

Omrop Fryslan doet verslag over de laatste ontwikkelingen over de afvaloven en de dioxine-overschrijding. De uitzending spreekt voor zich.  (vanaf 40 seconden. De uitzending is friestalig)

Daaronder is het interview van 26 januari te horen met Gedeputeerde Staten Michiel Schrier (SP), waar Abel Arkenbout van Toxicowatch op reageert.

 

Interview met Michiel Schrier, gedeputeerde staten provincie Fryslan

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kritiek op nalatige bedrijfsvoering Omrin neemt toe – Experts klappen uit de school

“Mochten de emissiewaarden te hoog zijn, dan zal de Provincie meteen handhavend optreden.”

In 2010 had de gemeente, provincie en Omrin gezamenlijk het REC-loket ingesteld om de burgers duidelijkheid te verschaffen over de omstreden afvaloven. Ook welke instantie nu  precies waarvoor verantwoordelijk was, werd duidelijk uitgelegd. Omdat toezicht en naleving van de milieuvergunning momenteel erg actueel is, hebben we gemeend nog maar eens de rollen van de verschillende partijen te publiceren. Opgemerkt moet worden dat bij de rol van de GGD staat “Mochten de emissiewaarden te hoog zijn, dan zal de Provincie meteen handhavend optreden.” Dit zal een schoonheidsfoutje zijn geweest. Want die zin had natuurlijk bij de rol van de provincie moeten staan.

Inmiddels is de heranalyse van de dioxine-meting door het gerenommeerde laboratorium Eurofins bekend. Naar verwachting zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de eerste metingen. Hetgeen betekent dat het nu zeker is dat de hoeveelheid dioxines op zijn minst met maar liefst 16x de vergunde jaarvracht zijn overschreden. In ieder geval is er geen twijfel mogelijk dat de provincie zal moeten handhaven. Milieugedeputeerde Schrier (SP) is aan zet.

REC loket 2010

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor “Mochten de emissiewaarden te hoog zijn, dan zal de Provincie meteen handhavend optreden.”

Dioxine-meter tijdens 1 en 2 oktober deels uitgestaan? Dioxine-overschrijding wellicht nog hoger? AfvalovenNee dient Wob-verzoek in

Er is in de maand oktober een verhoogde piek in de emissie van dioxinen gemeten. De hoeveelheid overstijgt 16 keer de vergunde jaarvracht. Maar misschien is dit nog veel hoger geweest omdat de dioxinemeter voor een groot deel op 1 en 2 oktober niet heeft aangestaan. Precies op die dagen was er een grote storing. Omrin gebruikt bij storingen vaak een by-pass zodat emissies ongefilterd worden uitgestoten, waaronder dioxinen.

De stichting wil openheid van zaken en heeft via een Wob-verzoek alle stukken, bijlagen, bespreek- en/of discussiedocumenten die bij de begeleidingsgroep luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen (BG) op de agenda hebben gestaan opgevraagd. In deze BG zitten onder andere milieudeskundige Vollenbroek van MOB en toxicoloog Arkenbout van Toxicowatch. De stichting is ervan overtuigd dat beide deskundigen analyses hebben gemaakt wat er is gebeurd op 1 en 2 oktober, en wat de mogelijke oorzaak kan zijn geweest van de dioxine-overschrijding. De stichting wil weten wat beide deskundigen vinden van de situatie. Die analyses zijn tot dusver niet gepubliceerd maar wellicht wel van groot belang om te weten hoe het zit met de afvaloven.

Klik hieronder voor het Wob-verzoek en het persbericht

160120-2 WOB verzoek SAN m.b.t. BG stukken

160121 P E R S B E R I C H T SAN WOB verzoek

rokende afvaloven zorgt voor stankoverlastfoto: Hans Gillissen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dioxine-meter tijdens 1 en 2 oktober deels uitgestaan? Dioxine-overschrijding wellicht nog hoger? AfvalovenNee dient Wob-verzoek in

Milieualarmnummer Provincie Fryslan 24 uur per dag bereikbaar

Aangezien de wind noordoost is gaat de rook vanuit de afvaloven recht over Harlingen heen. Veel mensen geven te kennen last te hebben van hun luchtwegen. Mocht u klachten hebben, en denkt dat dit door de afvaloven komt, geef dat dan direct door aan de provincie.

Het alarmnummer van de provincie is 24 uur per dag te bereiken via
058-212 2422.

Velen zijn u al voorgegaan.  Alle meldingen worden gerapporteerd en worden opgenomen in het klachtenoverzicht.

Klik hieronder voor een overzicht van alle klachten door de jaren heen.
REC klachtenoverzicht

Rook over Harlingen

foto: Riekje Zijlstra

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Milieualarmnummer Provincie Fryslan 24 uur per dag bereikbaar

Sjoemelen met info

Precies een jaar geleden publiceerde Stichting afvalovenNee een item wat in de Harlinger Courant had gestaan. Hoe actueel is dat nu nog.

————————————————
Januari 2015:

Het is vaker op deze site aangegeven dat Omrin en de provincie feiten proberen te verdraaien en nieuwe feiten verzinnen om maar niet te hoeven in te grijpen bij de afvaloven. Journalist Jeroen Pietersma van de Harlinger Courant heeft in zijn bijdrage over het jaaroverzicht van de krant haarfijn in beeld gebracht hoe Omrin en de Fumo (de milieutoezichthouder namens de provincie) bewust verwarring creëren. Lees hieronder de  ervaringen van de journalist met Omrin en de Fumo, die in zijn verhaal de milieu-detectives worden genoemd. Belangrijk om te weten is dat bij een verbranding onder de 850 graden de kans groot is dat er dioxines worden uitgestoten vanwege een onvolledige verbranding.

————————————

JUISTE INFORMATIEVOORZIENING

De afvaloven-baas en ik keken naar het midden en het zat niet goed. We hadden het over de temperatuur die er toe doet, en die duikelde ver onder het minimum van 850 graden. Nat afval, zei een andere man in de control room schouderophalend. De milieu-detectives van de provincie Fryslân stonden iets verderop. Een mevrouw van deze club wist niet wat we precies hadden gezien, maar ze kon wel zonder blikken of blozen vertellen dat het niet significant was.

Later leek die ‘pyrometer’ in het midden wel significant te zijn: het milieu-opperhoofd van de provincie Fryslân zei dat we niet naar het midden hadden gekeken, maar naar de daktemperatuur. Dit werd bevestigd door de afvaloven-baas. Hij zei: “Ik heb de verkeerde gepakt. Een beetje lullig maar het is niet anders.”

Volgens hem hadden we naar onderen moeten kijken. Volgens de club van milieu-detectives hadden we naar het midden moeten kijken. En wat later werd wéér alles anders. Het Friese milieu-opperhoofd vertelde dat de afvaloven-baas en ik wél naar het midden hadden gekeken, en dat we juist naar het dak hadden moeten kijken. En toen riepen de milieu-detectives en de afvaloven-baas dat ook.

Het leek wel een kinderliedje, schreef ik eerder al in de HC: van voor naar achter van links naar rechts. Het Friese milieu-opperhoofd sprak zichzelf dus tegen en haar knecht kon het niet recht praten. Het werd allemaal nodeloos ingewikkeld gemaakt toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives de pyrometer op papier op een andere hoogte plaatsten.

Dat was geen slimme zet, want dit rookgordijn bleek even doorzichtig als onnozel. Helemaal toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives – nota bene zelf – informatie beschikbaar stelden waaruit bleek dat die verzonnen hoogte onmogelijk was. De club van milieu-detectives, die Friesland hoort te behoeden voor milieubederf, leek meer op een spreekbuis van de afvaloven-baas.

De milieu-detectives probeerden te redden wat er te redden viel en daar mee werd het alleen maar erger. Ze meldden dat er “geen sprake was van exacte wetenschap”. Huh? Experts werken bij deze materie met een cijfer achter de komma en de Friese milieu-detectives zaten er meters (!) naast. De ironie van dit verhaal (dat het afgelopen jaar alleen met enige vasthoudendheid duidelijk werd): de afvaloven-baas heeft me meerdere keren op het hart gedrukt dat “juiste informatievoorziening” erg belangrijk was. De afvaloven-baas en ik hebben kennelijk een andere definitie van ‘juist’. En ik had het kunnen weten, want de afvaloven-baas heeft me al eens eerder wat op de mouw gespeld.

In 2008, toen de afvaloven nog gebouwd moest worden, vertelde de afvaloven-baas dat zijn afvaloven een ‘virtuele schoorsteen’ zou krijgen. De rook zou zo snel uit de pijp komen, waardoor de rookpluim wel vijftig meter recht omhoog zou gaan. Tja, dat hebben we gezien. Hoezo juiste informatievoorziening?

Nu valt iemand als de afvaloven-baas vroeg of laat wel door de mand. En wat dat betreft is onjuiste informatie nog altijd beter dan geen informatie.

Onlangs nog een Powerpoint-bestand opgevraagd bij de gemeente Harlingen. Het was donderdagmorgen en vrijdag toen de HC van de pers rolde, was het bestand er nog niet. Fast forward naar maandagmorgen. Het was maar goed dat ik nog even belde, zei de communicatie-knecht. Kennelijk was hij het vergeten. En bij het ter perse gaan van deze bij- lage, ruim een week later, heb ik nog steeds geen bericht gehad over dat Powerpoint-bestand. En u – lezer/inwoner/belastingbetaler – dus ook niet.

Jeroen Pietersma

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Sjoemelen met info

Harlinger Belang stelt vragen aan B&W over dioxine-overschrijding – kritiek op opstelling GGD

Coalitiepartij Harlinger Belang (3 zetels) heeft vragen aan B&W gesteld over de dioxine-overschrijding. Jan Jellema, raadslid sinds 2006, uitte al eerder via twitter zijn zorgen over de hoge dioxine-uitstoot. Jellema: “Temeer omdat John Vernooij (directeur Omrin, red.) stelt dat dit met gebruikelijke meting niet zou zijn opgevallen.” Omrin meldde overigens nog niet lang geleden tegenover de Harlinger Courant dat de continue dioxine-meting weliswaar welkom was maar ook overbodig.

In het verkiezingsprogramma van 2014 pleitte de coalitiepartij al voor permanente metingen naar dioxinen. De noodzaak hiervoor lijkt door de politiek steeds meer te worden ingezien.  Gedeputeerde Schrier van de provincie Fryslan stelde in de Harlinger Courant dat het belang van het dioxine-onderzoek nu zeer duidelijk is.

De raadsfractie van Harlinger Belang laat via haar website weten zich te verbazen over de vlotte stellingname van de gemeente, de provincie en de GGD, dat de verhoogde concentratie geen risico voor de volksgezondheid heeft opgeleverd. “Ook heeft het ons verbaasd, dat het college niet bij de provincie heeft aangedrongen, om uit voorzorg in te grijpen en wij vragen ons af wanneer het college hiertoe wel actie zou ondernemen.”

Abel Arkenbout van stichting Toxicowatch begrijpt niets van de lakse opstelling van de GGD. “Dioxine is een sluipend gif. Dioxine stapelt op in je lichaam. Elke keer dat je iets binnenkrijgt bouwt de waarde op. Ik heb dan ook de grootste moeite met de bagatelliserende opstelling van de overheid en vooral van de GGD. De gemeenteraad laat zich door de GGD voorlichten. De GGD vertelt daar niet dat wereldwijd allang is afgesproken dat de uitstoot van dioxine tot nul teruggebracht moet worden.”
Wethouder Boon laat weten dat, zodra de oorzaak bekend is, maatregelen genomen kunnen worden. “Dan kunnen we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet weer voor kan komen.”

Klik hieronder voor de vragen van Harlinger Belang
Schriftelijke vragen Harlinger Belang over dioxine overschrijding

Klik hieronder voor het artikel over de dioxine-overschrijding in de Harlinger Courant
van 29 december 2015
151229 HC over dioxine overschrijding

 

 

afvalovennee logo

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Harlinger Belang stelt vragen aan B&W over dioxine-overschrijding – kritiek op opstelling GGD