Marktleider: “Kanttekeningen technisch concept afvaloven Omrin.”

De afvaloven van Omrin is donderdagavond 30 oktober om 18.15 uur wederom uit bedrijf genomen. Volgens Omrin is er een interne lekkage in de ketelwand van de verbrandingsoven ontstaan. De vorige storing was precies een maand geleden van 29 september tot en met zondag 12 oktober. En ook toen had de storing te maken met een lekkage. Na de opstart heeft de oven dus maar 18 dagen afval kunnen verbranden.

Von Roll Inova, de marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens, plaatste in 2007 al technische kanttekeningen bij de constructie van de afvaloven. Tegen de Leeuwarder Courant zei de bouwer: “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Er zal hierdoor een wezenlijk risico ontstaan dat de stoomketels snel gaan roesten.” Mede op basis hiervan besloot de marktleider destijds af te zien van het bouwen van de afvaloven. Omrin deelde in een reactie mee de motivering met een korreltje zout te nemen.

Hieronder het item in de Leeuwarder Courant van 1 februari 2007.

Marktleider- technische kanttekeningen aan afvaloven Afvaloven Omrin avond - GillissenFotografie_edited-1De omstreden afvaloven van Omrin. Foto: Hans Gillissen – www.gillissenfotografie.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

SAN: “Ongescheiden bedrijfsafval in afvaloven is onacceptabel”

Wethouder Boon heeft tijdens de commissievergadering van Harlingen aangegeven dat bedrijven verplicht zijn papier en karton te scheiden. Dat dit niet is gebeurd was duidelijk te zien op de foto’s die stichting afvalovenNee heeft gepubliceerd. Volgens Directeur Vernooij van Omrin is er echter niets aan de hand en voldoet al het afval wat in de afvaloven ligt aan de acceptatievoorwaarden van de afvaloven. Plastic, karton, papier en al het ander recyclebaar afval mag gewoon verbrand worden.

Stichting afvalovenNee vindt het niet acceptabel en vindt dat bestuurders van Friesland  Omrin moet laten stoppen met het bewust verbranden van recyclebaar afval. “Uit alles komt naar voren dat Omrin niet al het afval scheidt. Dit discutabel handelen heeft niets meer te maken met een of andere milieuvergunning maar gewoon met het ontbreken van de wil om koste wat het kost afval te scheiden. Iedereen ziet met eigen ogen plastic, kunststof, papier, karton en ander recyclebaar afval in de bunker liggen. Dit is niet te verkroppen. Zeker niet als burgers worden opgeroepen zo goed mogelijk hun afval te scheiden omdat het anders in de afvaloven zou verdwijnen. Hoe hypocriet kun je zijn?”

Hieronder het item van de Harlinger Courant.

Wethouder verslikt zich in karton
Hieronder het item van de Leeuwarder Courant.

L.C. 24-10-14 Stop sluikverbrand

 

Hieronder een foto van de afvalbunker van de afvaloven van Omrin.

Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Stichting afvalovenNee roept Friese volksvertegenwoordigers op: Laat Omrin stoppen met het verbranden van plastic.

Stichting afvalovenNee heeft een moreel appel gedaan op de Friese gemeenteraden en de Provinciale Staten om Omrin te laten stoppen met het verbranden van plastic en ander recyclebaar materiaal. Aanleiding zijn foto’s die naar buiten zijn gekomen van de afvalbunker van de afvaloven. Daarin is te zien dat plastic, karton, papier en ander recyclebaar afval klaar ligt om verbrand te worden. Wettelijk is vastgelegd dat dit niet mag.

Omrin is een overheidsbedrijf met de Friese gemeenten als aandeelhouder. Daarom richt de stichting zich op de desbetreffende gemeenten. Ook de Provinciale Staten zijn aangeschreven omdat verantwoordelijk Gedeputeerde Staten Poepjes weigert in te grijpen bij Omrin. De stichting wil dat de volksvertegenwoordigers Poepjes tot de orde roept. De stichting is verontwaardigd omdat Omrin de burgers tegenwoordig controleert of zij het afval wel goed scheiden. Terwijl uit de foto’s blijkt dat Omrin zelf een loopje neemt met het scheiden van afval.

Omdat Omrin aan nascheiding van afval doet heeft de afvalverwerker volledig in eigen hand hoe die scheiding verloopt. Omrin heeft zelf aangegeven plastic nodig te hebben voor het bereiken van de vereiste verbrandingstemperatuur.

Klik hieronder voor de brief.

moreel appel SAN

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Open dag afvaloven Omrin geeft schokkend beeld.

Omrin heeft enthousiast verslag gedaan over de vele mensen die een bezoek brachten aan de omstreden afvaloven tijdens de open dag. De reden waarom de afvaloven omstreden is werd maar weer eens pijnlijk zichtbaar toen bezoekers zagen wat er allemaal in de afvalbunker lag. Veel plastic en ander recyclebaar materiaal, zoals karton en papier lag klaar om verbrand te worden. Volgens wet- en regelgeving mag alleen niet recyclebaar afval verbrand worden.

Op vragen van bezoekers aan Omrin waarom er zoveel plastic te zien was, gaf Omrin aan dat dit nodig was voor het bereiken van een hogere verbrandingstemperatuur. Hiermee bevestigt Omrin willens en wetens plastic en ander recyclebaar te gebruiken voor het functioneren van de afvaloven. Dit afval wordt dus bewust niet gescheiden. Waarmee ook duidelijk wordt waarom Omrin zoveel waarde hecht aan nascheiding en wet- en regelgeving aan zijn laars lapt.

Recyclebaar afval in afvalbunker afvaloven van Omrin 1 Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Ontspoorde politiek

Henri Sarolea, advocaat in Harlingen, heeft een scherpe analyse gemaakt over de ontspoorde politiek rondom de afvaloven in Harlingen. In de Leeuwarder Courant van 1 september jl. verscheen zijn ingezonden brief. Lees en huiver hoe de toezichthoudende instantie belastende bewijzen aan de kant schuift en Gedeputeerde Staten toekijkt maar niet ingrijpt.

LC 1 september 2014 - ontspoorde politiek kopie

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Nieuw bewijs: temperatuur afvaloven onder 850 graden.

In de Harlinger Courant van vrijdag 22 augustus wordt pijnlijk duidelijk dat Omrin en de Friese milieudienst, FUMO, zich in alle bochten wringen om de feiten te verdraaien. Meerdere keren is in 1 maand de temperatuur onder de kritische 850 graden geweest.
Vanaf het moment dat Omrin geconfronteerd is met deze overtredingen probeert het omstreden afvalbedrijf zoveel mogelijk ruis te creëren. Wat schokkend hierbij is dat de FUMO, de dienst die toezicht moet houden op de naleving van wet- en regelgeving, Omrin een hand boven het hoofd houdt.

Stichting afvaloven Nee, die onlangs een uitnodiging van gedeputeerde Poepjes heeft afgeslagen om te praten over het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen, is er meer dan klaar mee.
Sikke Jellema: “Wij dringen al een zeer lange tijd aan op openheid van zaken. Dat wil zeggen; 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime gegevens van de verbrandingstemperatuur op de website. Omrin weigert dit keer op keer. Wij weten ondertussen wel waarom; Omrin heeft veel te verbergen wat het daglicht niet kan verdragen.”

Klik hieronder voor het item in de Harlinger Courant:

Temperatuur afvaloven te laag HC

rokende afvaloven zorgt voor stankoverlastAfvaloven Harlingen. foto: Hans Gillissen

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gedeputeerde Poepjes: “Aan de openheid die de gemeenschap wil kunnen we niet tegemoetkomen.”

In een krantenartikel van Karin de Mik van het NRC-Handelsblad van woensdag 13 augustus heeft Gedeputeerde Poepjes gezegd dat er geen openheid van zaken kan worden gegeven die de gemeenschap graag zou willen. Poepjes verschuilt zich achter wetgeving die het niet mogelijk zou maken om de ruwe gegevens over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen boven water te krijgen.

Stichting afvalovenNee vindt dit onacceptabel. Gegevens over de uitstoot is geen bedrijfsgevoelige informatie. Sikke Jellema van stichting afvalovenNee: “Er is geen enkele reden waarom de overheid en burgers deze informatie niet zou mogen krijgen. Juist nu er nog altijd veel onrust is over de uitstoot is het noodzakelijk dat er openheid komt.” John Vernooij, directeur Omrin, weigert de gegevens te verstrekken. Gedeputeerde Poepjes steunt hem hierbij door te vertrouwen dat de gepubliceerde uitstootgegevens correct zijn.

Klik hieronder voor het krantenartikel van het NRC-Handelsblad, geschreven door Karin de Mik.
NRCHandelsblad Dioxinen item

afvaloven HarlingenOmrin weigert informatie te verstrekken over afvaloven. (foto: Hans Gillissen)

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Toezicht afvaloven faalt

Een controle afdeling die niet weet welke regels er zijn, een Gedeputeerde die niet ingrijpt en een afvalovenmanager die bewust verkeerde informatie verstrekt. Dat zijn de ingrediënten die het mogelijk maken dat Omrin keer op keer wet- en regelgeving kan overtreden. Bij deze overtreding ging het om afval wat langer dan 4 dagen in de afvalbunker lag en de verbrandingstemperatuur die onder de 800 graden Celcius zakte.
De Harlinger Courant deed verslag over de falende uitvoering van de handhaving en een afvalovenmanager die probeert recht te praten wat krom is.

Handhaving afvaloven faalt HC

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Omrin overtreedt wet na deal met Provincie.

Omrin heeft een deal met de Provincie gesloten en kan zodoende de wet en regelgeving overtreden. Dat is de schokkende conclusie nadat de Harlinger Courant navraag deed over de constatering dat afval langer dan 4 dagen in de bunker ligt, zonder dat de afvaloven in gebruik is. Volgens de milieuvergunning mag er niet langer dan 4 dagen afval in de bunker liggen. Maar zelfs nadat de oven stil werd gelegd is er afval naar de afvaloven gebracht. Omrin hierover in de Harlinger Courant: “Er is afval aangevoerd maar volgens de vergunning mag dit.” Als later de “veiligheidsman” van Omrin aan het woord komt zegt deze dat hij wel bekend is met het artikel in de milieuvergunning waarin staat dat afval niet langer dan 4 dagen in de bunker mag liggen. Hij meldt: “We hebben het met de provincie besproken. Zolang we aan preventie en controle doen mag het er langer dan 4 dagen liggen.”

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) die namens de provincie toeziet op naleving van de milieuvergunning laat weten niet bekend te zijn met de “4-dagen” regel. Dezelfde FUMO heeft ook geen consequenties verbonden aan de constatering dat de verbrandingstemperatuur op 12 februari onder de 800 graad Celsius was gezakt, terwijl volgens wet- en regelgeving de verbrandingstemperatuur niet onder de 850 graad Celsius mag komen.

Stichting afvaloven Nee reageert geschokt en heeft de Provinciale Staten via een brief gevraagd Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen. “Nu de provincie als vergunningverlener haar eigen verstrekte milieuvergunning met een korreltje zout neemt en zelfs afspraken maakt buiten de wet om, vragen wij ons af wat een milieuvergunning nog waard is. Waar moet een burger nog vertrouwen in hebben, nu blijkt dat tussen Omrin en de provincie deals worden afgesloten waarbij bewust de wet- en regelgeving wordt overtreden. Wij roepen u dringend op om hierbij uw controlerende taak wel serieus te nemen en de verantwoordelijke Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen.”

Brief aan Statenleden n.a.v. overtredingen Omrin

Handhavingskwestie afval in afvalbunker

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Verbrandingstemperatuur onder de 800 graden: afvalovenNee vraagt provincie op te treden tegen overtreding Omrin

Op 12 maart heeft de Harlinger Courant tijdens een bezoek aan de afvaloven geconstateerd dat op 12 februari jl. de verbrandingstemperatuur tot beneden de 800 graden Celcius was gezakt. Het heeft 8 uur geduurd totdat de temperatuur weer boven de duizend graden zat, de temperatuur waarbij er een volledige verbranding is.

Het zakken beneden de 850 graden is in strijd met punt 2 van artikel 50 van de Richtlijn Industriële Emissies waarin staat dat: “Afvalverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het bij de verbranding ontstane gas na de laatste toevoer van verbrandingslucht op beheerste en homogene wijze verhit wordt tot een temperatuur van ten minste 850 graden Celcius gedurende ten minste twee seconden.

Als de temperatuur onder de 850 graden komt kunnen er dioxines ontstaan. De kans is ook erg groot dat er op 12 februari dioxines zijn vrijgekomen. Vooral omdat het 8 uur duurde voordat er weer een volledige verbranding was.

De stichting heeft de provincie via een Handhavingsverzoek gevraagd op te treden tegen Omrin.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld