Omrin en provincie sjoemelen met feiten

Het is vaker op deze site aangegeven dat Omrin en de provincie feiten proberen te verdraaien en nieuwe feiten verzinnen om maar niet te hoeven in te grijpen bij de afvaloven. Journalist Jeroen Pietersma van de Harlinger Courant heeft in zijn bijdrage over het jaaroverzicht van de krant haarfijn in beeld gebracht hoe Omrin en de Fumo (de milieutoezichthouder namens de provincie) bewust verwarring creëren. Lees hieronder de  ervaringen van de journalist met Omrin en de Fumo, die in zijn verhaal de milieu-detectives worden genoemd. Belangrijk om te weten is dat bij een verbranding onder de 850 graden de kans groot is dat er dioxines worden uitgestoten vanwege een onvolledige verbranding.

————————————

JUISTE INFORMATIEVOORZIENING

De afvaloven-baas en ik keken naar het midden en het zat niet goed. We hadden het over de temperatuur die er toe doet, en die duikelde ver onder het minimum van 850 graden. Nat afval, zei een andere man in de control room schouderophalend. De milieu-detectives van de provincie Fryslân stonden iets verderop. Een mevrouw van deze club wist niet wat we precies hadden gezien, maar ze kon wel zonder blikken of blozen vertellen dat het niet significant was.

Later leek die ‘pyrometer’ in het midden wel significant te zijn: het milieu-opperhoofd van de provincie Fryslân zei dat we niet naar het midden hadden gekeken, maar naar de daktemperatuur. Dit werd bevestigd door de afvaloven-baas. Hij zei: “Ik heb de verkeerde gepakt. Een beetje lullig maar het is niet anders.”

Volgens hem hadden we naar onderen moeten kijken. Volgens de club van milieu-detectives hadden we naar het midden moeten kijken. En wat later werd wéér alles anders. Het Friese milieu-opperhoofd vertelde dat de afvaloven-baas en ik wél naar het midden hadden gekeken, en dat we juist naar het dak hadden moeten kijken. En toen riepen de milieu-detectives en de afvaloven-baas dat ook.

Het leek wel een kinderliedje, schreef ik eerder al in de HC: van voor naar achter van links naar rechts. Het Friese milieu-opperhoofd sprak zichzelf dus tegen en haar knecht kon het niet recht praten. Het werd allemaal nodeloos ingewikkeld gemaakt toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives de pyrometer op papier op een andere hoogte plaatsten.

Dat was geen slimme zet, want dit rookgordijn bleek even doorzichtig als onnozel. Helemaal toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives – nota bene zelf – informatie beschikbaar stelden waaruit bleek dat die verzonnen hoogte onmogelijk was. De club van milieu-detectives, die Friesland hoort te behoeden voor milieubederf, leek meer op een spreekbuis van de afvaloven-baas.

De milieu-detectives probeerden te redden wat er te redden viel en daar mee werd het alleen maar erger. Ze meldden dat er “geen sprake was van exacte wetenschap”. Huh? Experts werken bij deze materie met een cijfer achter de komma en de Friese milieu-detectives zaten er meters (!) naast. De ironie van dit verhaal (dat het afgelopen jaar alleen met enige vasthoudendheid duidelijk werd): de afvaloven-baas heeft me meerdere keren op het hart gedrukt dat “juiste informatievoorziening” erg belangrijk was. De afvaloven-baas en ik hebben kennelijk een andere definitie van ‘juist’. En ik had het kunnen weten, want de afvaloven-baas heeft me al eens eerder wat op de mouw gespeld.

In 2008, toen de afvaloven nog gebouwd moest worden, vertelde de afvaloven-baas dat zijn afvaloven een ‘virtuele schoorsteen’ zou krijgen. De rook zou zo snel uit de pijp komen, waardoor de rookpluim wel vijftig meter recht omhoog zou gaan. Tja, dat hebben we gezien. Hoezo juiste informatievoorziening?

Nu valt iemand als de afvaloven-baas vroeg of laat wel door de mand. En wat dat betreft is onjuiste informatie nog altijd beter dan geen informatie.

Onlangs nog een Powerpoint-bestand opgevraagd bij de gemeente Harlingen. Het was donderdagmorgen en vrijdag toen de HC van de pers rolde, was het bestand er nog niet. Fast forward naar maandagmorgen. Het was maar goed dat ik nog even belde, zei de communicatie-knecht. Kennelijk was hij het vergeten. En bij het ter perse gaan van deze bij- lage, ruim een week later, heb ik nog steeds geen bericht gehad over dat Powerpoint-bestand. En u – lezer/inwoner/belastingbetaler – dus ook niet.

Jeroen Pietersma

—————————

Hieronder foto’s van de afvalbunker met daarbij duidelijk zichtbaar dat plastic klaar ligt voor verbranding en de rook die direct na het verlaten van de schoorsteen daalt en op de grond terecht komt.

Recyclebaar afval in afvalbunker afvaloven van Omrin 1

Rook afvaloven valt direct neer 2

Rook afvaloven valt direct neer

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gedeputeerde zet vraagtekens bij uitstoot afvaloven Omrin

Gedeputeerde Poepjes heeft onlangs bij Omrop Fryslan aangegeven dat er een tweede onderzoek komt naar de uitstoot van de afvaloven. Aanleiding zijn de vele storingen die er in september en oktober bij de afvaloven waren. Op 29 september zorgde de storing voor stank- en gezondheidsklachten bij meerdere mensen uit Wijnaldum, Pietersbierum en Sexbierum. Er werd geklaagd over stank en branderige ogen. Bij een kippenboer uit Pietersbierum leden 60.000 kippen aan ademnood.

Poepjes kondigde aan dat een onafhankelijk bureau alle data van de afvaloven die tijdens de storingen geregistreerd zijn gaat analyseren. Dat is opmerkelijk. Want voor het Friesch Dagblad verklaarde Seerp Bosch van Omrin dat, naar aanleiding van de storing, de meetapparatuur was uitgevallen. Door de storing zijn afvalstoffen ongefilterd uitgestoten. De provincie meldde tegen de krant dat er afvalstoffen zijn uitgestoten die niet volledig waren verbrand. Onafhankelijk deskundige drs. ing. Johan Vollenbroek concludeerde daarover: “Dat betekent dat er dan ook hoge concentraties NOx, zoutzuur en waterstoffluoride en dioxines op de begane grond voorkomen.”

Stichting afvalovenNee volgt met belangstelling dit proces. “We zijn benieuwd met welke resultaten gedeputeerde Poepjes gaat komen en op welke gegevens die zijn gebaseerd” laat SAN weten. “Toveren met gegevens die er niet zijn lijkt ons niet mogelijk. Hoe men overigens eerder heeft kunnen bepalen dat er geen gevaar voor de gezondheid zou zijn, is voor ons daarom ook nog steeds een raadsel.

Wat we wel weten is dat de verspreiding van de uitstoot van de afvaloven minimaal en uiterst belabberd is. De zogenaamde virtuele pijp functioneert niet. Recente foto’s tonen dat maar weer eens aan. Duidelijk is te zien  dat de rook direct neerslaat en eigenlijk meteen de grond raakt. Dat zijn bedreigende situaties. Zeker als je bedenkt dat er tijdens storingen ongefilterde uitstoot plaatsvindt.”

Mail-bijlage

Hieronder de link voor het interview met de kippenboer uit Pietersbierum

http://www.omropfryslan.nl/nijs/gaswolk-rec-wie-gefaarlik-foar-sunens

Hieronder de link voor het interview met gedeputeerde Poepjes bij Omrop Fryslan

http://www.omropfryslan.nl/nijs/deputearre-wol-nij-undersyk-utstjit-offaloven-harns

Hieronder de link voor het item in het Friesch Dagblad

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=68387&_ga=1.91669338.1742324693.1381126435

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

16 uur niet gefilterde uitstoot afvaloven: grote hoeveelheden dioxinen op de grond

Door de grote stoomstoring van de afvaloven op 29 september van dit jaar heeft Omrin 16 uur lang schadelijke emissies ongefilterd door de schoorsteen gejaagd. Hoge concentraties NOx, zoutzuur, waterstoffluoride en dioxines zijn daardoor op de begane grond terecht gekomen. De uitstoot was zodanig hoog dat de meetapparatuur van Omrin niet meer in staat was te meten hoe groot de uitstoot van de schadelijke stoffen was. Seerp Bosch, bedrijfsleider van de afvaloven, erkent dit. De zogenaamde afbouwprocedure heeft zo’n 12 tot 16 uur geduurd.

De provincie Fryslan heeft laten weten dat tijdens de storing de uitstoot van de afvalstoffen niet volledig waren verbrand. Uitstoot van dioxines ontstaan door onvolledige verbranding. Veel mensen hebben aangegeven last te hebben gehad van erge stankoverlast, last van de ogen en een zere keel. Echter Margriet Dankert, woordvoerder van Omrin, meldde dat de klachten niet afkomstig zijn geweest van de afvaloven. Een andere woordvoerder van Omrin, Jaap Aagtjes, beweerde echter wel dat de stank is veroorzaakt door de afvaloven. Ondanks dat de uitstoot niet is gemeten en er een ongefilterde uitstoot is geweest beweren beide dat er geen gevolgen zijn geweest voor de omgeving en de volksgezondheid.

De storing van de afvaloven op 29 september staat niet op zichzelf. Ook op 12 september en 30 oktober zijn soortgelijke storingen geweest ten gevolge van lekkages van de stoomleidingen. De marktleider op het gebied van afvalovens von Roll Inova waarschuwde al in 2007 voor deze storingen: “Men wil de stoom op een temperatuurniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Hierdoor ontstaat een wezenlijk risico dat de stoomketel snel gaat roesten met als gevolg gebakkelei over garantiebepalingen.” Mede hierdoor heeft de marktleider besloten de afvaloven van Omrin niet te bouwen.

Doordat Omrin tijdens de storing veel langer afval opgeslagen heeft dan is toegestaan heeft de provincie Omrin een boete opgelegd van 20.000 euro.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Marktleider: “Kanttekeningen technisch concept afvaloven Omrin.”

De afvaloven van Omrin is donderdagavond 30 oktober om 18.15 uur wederom uit bedrijf genomen. Volgens Omrin is er een interne lekkage in de ketelwand van de verbrandingsoven ontstaan. De vorige storing was precies een maand geleden van 29 september tot en met zondag 12 oktober. En ook toen had de storing te maken met een lekkage. Na de opstart heeft de oven dus maar 18 dagen afval kunnen verbranden.

Von Roll Inova, de marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens, plaatste in 2007 al technische kanttekeningen bij de constructie van de afvaloven. Tegen de Leeuwarder Courant zei de bouwer: “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Er zal hierdoor een wezenlijk risico ontstaan dat de stoomketels snel gaan roesten.” Mede op basis hiervan besloot de marktleider destijds af te zien van het bouwen van de afvaloven. Omrin deelde in een reactie mee de motivering met een korreltje zout te nemen.

Hieronder het item in de Leeuwarder Courant van 1 februari 2007.

Marktleider- technische kanttekeningen aan afvaloven Afvaloven Omrin avond - GillissenFotografie_edited-1De omstreden afvaloven van Omrin. Foto: Hans Gillissen – www.gillissenfotografie.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

SAN: “Ongescheiden bedrijfsafval in afvaloven is onacceptabel”

Wethouder Boon heeft tijdens de commissievergadering van Harlingen aangegeven dat bedrijven verplicht zijn papier en karton te scheiden. Dat dit niet is gebeurd was duidelijk te zien op de foto’s die stichting afvalovenNee heeft gepubliceerd. Volgens Directeur Vernooij van Omrin is er echter niets aan de hand en voldoet al het afval wat in de afvaloven ligt aan de acceptatievoorwaarden van de afvaloven. Plastic, karton, papier en al het ander recyclebaar afval mag gewoon verbrand worden.

Stichting afvalovenNee vindt het niet acceptabel en vindt dat bestuurders van Friesland  Omrin moet laten stoppen met het bewust verbranden van recyclebaar afval. “Uit alles komt naar voren dat Omrin niet al het afval scheidt. Dit discutabel handelen heeft niets meer te maken met een of andere milieuvergunning maar gewoon met het ontbreken van de wil om koste wat het kost afval te scheiden. Iedereen ziet met eigen ogen plastic, kunststof, papier, karton en ander recyclebaar afval in de bunker liggen. Dit is niet te verkroppen. Zeker niet als burgers worden opgeroepen zo goed mogelijk hun afval te scheiden omdat het anders in de afvaloven zou verdwijnen. Hoe hypocriet kun je zijn?”

Hieronder het item van de Harlinger Courant.

Wethouder verslikt zich in karton
Hieronder het item van de Leeuwarder Courant.

L.C. 24-10-14 Stop sluikverbrand

 

Hieronder een foto van de afvalbunker van de afvaloven van Omrin.

Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Stichting afvalovenNee roept Friese volksvertegenwoordigers op: Laat Omrin stoppen met het verbranden van plastic.

Stichting afvalovenNee heeft een moreel appel gedaan op de Friese gemeenteraden en de Provinciale Staten om Omrin te laten stoppen met het verbranden van plastic en ander recyclebaar materiaal. Aanleiding zijn foto’s die naar buiten zijn gekomen van de afvalbunker van de afvaloven. Daarin is te zien dat plastic, karton, papier en ander recyclebaar afval klaar ligt om verbrand te worden. Wettelijk is vastgelegd dat dit niet mag.

Omrin is een overheidsbedrijf met de Friese gemeenten als aandeelhouder. Daarom richt de stichting zich op de desbetreffende gemeenten. Ook de Provinciale Staten zijn aangeschreven omdat verantwoordelijk Gedeputeerde Staten Poepjes weigert in te grijpen bij Omrin. De stichting wil dat de volksvertegenwoordigers Poepjes tot de orde roept. De stichting is verontwaardigd omdat Omrin de burgers tegenwoordig controleert of zij het afval wel goed scheiden. Terwijl uit de foto’s blijkt dat Omrin zelf een loopje neemt met het scheiden van afval.

Omdat Omrin aan nascheiding van afval doet heeft de afvalverwerker volledig in eigen hand hoe die scheiding verloopt. Omrin heeft zelf aangegeven plastic nodig te hebben voor het bereiken van de vereiste verbrandingstemperatuur.

Klik hieronder voor de brief.

moreel appel SAN

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Open dag afvaloven Omrin geeft schokkend beeld.

Omrin heeft enthousiast verslag gedaan over de vele mensen die een bezoek brachten aan de omstreden afvaloven tijdens de open dag. De reden waarom de afvaloven omstreden is werd maar weer eens pijnlijk zichtbaar toen bezoekers zagen wat er allemaal in de afvalbunker lag. Veel plastic en ander recyclebaar materiaal, zoals karton en papier lag klaar om verbrand te worden. Volgens wet- en regelgeving mag alleen niet recyclebaar afval verbrand worden.

Op vragen van bezoekers aan Omrin waarom er zoveel plastic te zien was, gaf Omrin aan dat dit nodig was voor het bereiken van een hogere verbrandingstemperatuur. Hiermee bevestigt Omrin willens en wetens plastic en ander recyclebaar te gebruiken voor het functioneren van de afvaloven. Dit afval wordt dus bewust niet gescheiden. Waarmee ook duidelijk wordt waarom Omrin zoveel waarde hecht aan nascheiding en wet- en regelgeving aan zijn laars lapt.

Recyclebaar afval in afvalbunker afvaloven van Omrin 1 Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Ontspoorde politiek

Henri Sarolea, advocaat in Harlingen, heeft een scherpe analyse gemaakt over de ontspoorde politiek rondom de afvaloven in Harlingen. In de Leeuwarder Courant van 1 september jl. verscheen zijn ingezonden brief. Lees en huiver hoe de toezichthoudende instantie belastende bewijzen aan de kant schuift en Gedeputeerde Staten toekijkt maar niet ingrijpt.

LC 1 september 2014 - ontspoorde politiek kopie

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Nieuw bewijs: temperatuur afvaloven onder 850 graden.

In de Harlinger Courant van vrijdag 22 augustus wordt pijnlijk duidelijk dat Omrin en de Friese milieudienst, FUMO, zich in alle bochten wringen om de feiten te verdraaien. Meerdere keren is in 1 maand de temperatuur onder de kritische 850 graden geweest.
Vanaf het moment dat Omrin geconfronteerd is met deze overtredingen probeert het omstreden afvalbedrijf zoveel mogelijk ruis te creëren. Wat schokkend hierbij is dat de FUMO, de dienst die toezicht moet houden op de naleving van wet- en regelgeving, Omrin een hand boven het hoofd houdt.

Stichting afvaloven Nee, die onlangs een uitnodiging van gedeputeerde Poepjes heeft afgeslagen om te praten over het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen, is er meer dan klaar mee.
Sikke Jellema: “Wij dringen al een zeer lange tijd aan op openheid van zaken. Dat wil zeggen; 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime gegevens van de verbrandingstemperatuur op de website. Omrin weigert dit keer op keer. Wij weten ondertussen wel waarom; Omrin heeft veel te verbergen wat het daglicht niet kan verdragen.”

Klik hieronder voor het item in de Harlinger Courant:

Temperatuur afvaloven te laag HC

rokende afvaloven zorgt voor stankoverlastAfvaloven Harlingen. foto: Hans Gillissen

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gedeputeerde Poepjes: “Aan de openheid die de gemeenschap wil kunnen we niet tegemoetkomen.”

In een krantenartikel van Karin de Mik van het NRC-Handelsblad van woensdag 13 augustus heeft Gedeputeerde Poepjes gezegd dat er geen openheid van zaken kan worden gegeven die de gemeenschap graag zou willen. Poepjes verschuilt zich achter wetgeving die het niet mogelijk zou maken om de ruwe gegevens over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen boven water te krijgen.

Stichting afvalovenNee vindt dit onacceptabel. Gegevens over de uitstoot is geen bedrijfsgevoelige informatie. Sikke Jellema van stichting afvalovenNee: “Er is geen enkele reden waarom de overheid en burgers deze informatie niet zou mogen krijgen. Juist nu er nog altijd veel onrust is over de uitstoot is het noodzakelijk dat er openheid komt.” John Vernooij, directeur Omrin, weigert de gegevens te verstrekken. Gedeputeerde Poepjes steunt hem hierbij door te vertrouwen dat de gepubliceerde uitstootgegevens correct zijn.

Klik hieronder voor het krantenartikel van het NRC-Handelsblad, geschreven door Karin de Mik.
NRCHandelsblad Dioxinen item

afvaloven HarlingenOmrin weigert informatie te verstrekken over afvaloven. (foto: Hans Gillissen)

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld