Eerste dioxinemetingen bevestigen angstbeeld

De eerste resultaten van de dioxinemetingen over de periode van 6 augustus tot en met 3 september hebben bevestigd wat voorstanders van AfvalovenNee altijd hebben aangegeven: De afvaloven stoot dioxine uit. Zelfs bij een afvaloven, die kort geleden volledig is gerenoveerd, is dioxine gedetecteerd. Omrin heeft altijd ontkend dat er dioxine vrij kwam. De afvaloven kent een onbetrouwbare en onvoorspelbare verspreiding van de giftige stoffen. De GGD heeft in een memo laten weten dat de pluim zichtbaar laat zien dat de rookgassen niet ver omhoog gaan maar zich horizontaal of zelfs neerwaarts verspreiden. Als oorzaken worden de volgende factoren genoemd:
– lage schoorsteen t.o.v. de hoogte van het gebouw
– verbrandingstemperatuur
– windturbines die dicht in de buurt staan
– optreden van kustlijnfumigatie
Verontrustend is dat de GGD aangeeft dat niet bekend is welke factor hoeveel invloed heeft. Hetgeen betekent dat de verspreidingsmodellen voor de afvaloven op zijn minst onbetrouwbaar zijn en de conclusie kan worden getrokken dat de norm die geldend is voor afvalovens niet bij de afvaloven van Omrin toepasbaar is. De veronderstelling dat de dioxine-uitstoot onder de norm is klopt dus niet.

Nu de resultaten laten zien dat er bij een normale bedrijfsvoering toch dioxine wordt uitgestoten wordt het angstbeeld bevestigd dat mensen dioxine hebben binnengekregen.

Dr. Bram Brouwer, bijzonder hoogleraar Milieutoxicologie bij de Vrije Universiteit over dioxine:
“Dioxine kwalificeren we in de hoogste gifheidsklasse. Redenen zijn:
1. De concentratie van de stof die in staat is iets te doen in je lichaam is extreem laag.
2. Dioxine stapelt op in je lichaam. Elke keer dat je iets binnenkrijgt bouwt de waarde op. In het begin zit je nog wel goed maar op een gegeven moment kom je over die waarde heen en heb je een gezondheidsprobleem.
3. Dioxine doet meerdere dingen, zoals beïnvloeding van het afweersysteem, verstoring hormoonhuishouding, het bevorderen van kanker.

Bij grote storingen die zich voor de renovatie van de afvaloven hebben voorgedaan is door Omrin de by-pass gebruikt. Dit betekent dat grote hoeveelheden dioxinen urenlang ongefilterd naar buiten zijn geblazen.

Klik hieronder voor het item over de eerste dioxine-metingen in de Harlinger Courant van 23 oktober.

Meting dioxine

Rook afvaloven valt direct neer 2 opstart9

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Eerste dioxinemetingen bevestigen angstbeeld

Metingen afvaloven een farce – update –

Stichting afvaloven Nee heeft stevige kritiek op de dioxinemetingen van de afvaloven. Volgens de stichting heeft Omrin alle mogelijkheden om de, slechts 1 jaar durende, meting te overbruggen. Daarnaast heeft Omrin ingrijpende voorbereidingen getroffen om elk spoortje van dioxine te laten verdwijnen. Een fikse milieu-overtreding heeft men hierbij niet geschuwd.

Hieronder de uitleg van Stichting afvalovenNee over het hoe en waarom de metingen van de afvaloven een farce zijn en daaronder een item van de Leeuwarder Courant over de dioxinemeting.

Metingen afvaloven een farce.

Leeuwarder Courant – dioxinemeting is een farce

 

omrin-brand

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Metingen afvaloven een farce – update –

Afvaloven weer opgestart – lezing over dioxine in Harlingen 1 juli

Omrin heeft de afvaloven in Harlingen na een noodzakelijke renovatie weer op 26 juni opgestart. De renovatie was hard nodig omdat er veel storingen waren ontstaan door barstende en scheurende pijpen. Afbrokkelende tegels in de oven zorgde voor gevaarlijke situaties. Met zwarte rookwolken die in de verre omtrek waren te zien werd duidelijk dat de kans dat er weer schadelijke emissies uitgestoten gaan worden met de mogelijkheid op uitstoot van dioxine wederom is toegenomen. Omrin wordt al jaren in verband gebracht met uitstoot van dioxinen. De door dioxine besmette eieren in en rond Harlingen werden landelijk nieuws. Ondanks dat dioxine bekend staat als bijzonder gevaarlijke stof voor de volksgezondheid wordt er bij de afvaloven slechts 2 keer per jaar op dioxine gemeten. Omrin vindt dit meer dan voldoende en concludeert dat op basis van de metingen er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Maar klopt dat wel? En wat is dioxine nu eigenlijk? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven op 1 juli. Want dan zal Emeritus Hoogleraar in de neonatologie Professor Janna Koppe een lezing verzorgen in Trebol-Harlingen. De professor zal vooral ingaan op de gevolgen van dioxine op het menselijk lichaam. Abel Arkenbout van de stichting Toxicowatch zal een inleiding verzorgen en stil staan bij de situatie rondom de afvaloven.

  • Datum: 1 juli 2015
  • Tijd: 19.30 uur (deuren open vanaf 19.00 uur)
  • Locatie: Trebol (Zuidoostersingel 1, 8861 Harlingen)
  • Toegang: gratis

opstart9                                              afvaloven, Omrin Harlingen

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Afvaloven weer opgestart – lezing over dioxine in Harlingen 1 juli

Het milieu is van de burger en niet van Omrin

Onderzoeker Wim Nooijen van De Jonge Milieu Advies liet er dinsdag tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Dantumadiel geen misverstand over bestaan: voor de gemeenten is blijven bij Omrin de beste optie. Dantumadiel moet een besluit nemen of zij bij Omrin blijft of niet. Omdat de raad eerder duidelijk had aangegeven niet bij Omrin te willen blijven schakelde het college het adviesbureau in om de raad te overtuigen dat het beter is om bij Omrin te blijven. Raadsleden lieten weten dat het onderzoek leek op een informatiepraatje van Omrin. En dat is ook niet vreemd. Omrin is namelijk klant van De Jonge Milieu Advies. Dus er kunnen vraagtekens gezet worden bij het zogenaamde onafhankelijk onderzoek.

Raadsleden hebben terecht een grote vrees voor financiële risico’s van de afvaloven in Harlingen. Want het overschot aan afvalverbranders in Nederland is zo groot, dat in 2012 al meer dan 2,5 miljard kubieke kilogram afval uit het buitenland naar Nederland gesleept werd, voornamelijk om hier verbrand te worden. Omrin doet daar ook flink aan mee omdat het Friese afval alleen veel te weinig is voor de afvaloven. Slechts 20 procent van het afval dat er verbrand wordt, is afkomstig van de Friese huishoudens. (Gebaseerd op jaarverslag Omrin 2012). De rest moet uit de agressieve en commerciële markt gehaald worden. PriceWaterHouseCoopers waarschuwde de gemeenten destijds al dat Omrin een zeer kleine speler is op de markt die geen concurrerende tarieven kan aanbieden.

Omdat Omrin dit ook weet wordt bij informatieavonden volop ingezet op de nascheidingsinstallatie van Omrin. Maar ook daar zitten zeer risicovolle milieu en financiële aspecten aan. Bronscheiding is namelijk veel zinvoller en lucratiever, omdat gemeenten uit het landelijke Afvalfonds (via Stichting Nedvang) een kostendekkende vergoeding ontvangen voor de inzameling ervan. Nedvang organiseert ook de verdere sortering en recycling van de ingezamelde verpakkingen, waardoor ook de kosten die daaraan verbonden zijn, niet voor rekening van gemeenten komen. Alle kosten die dus van doen hebben met de gescheiden inzameling en verdere verwerking van plastic verpakkingsafval komen niet ten laste van de gemeente. Daarnaast is het zo dat een gemeente die voor zijn burgers de gescheiden inzameling (dus bronscheiding) van verpakkingsafval organiseert, ook nog eens de voordelen heeft van de vermindering van de hoeveelheid in te zamelen en te verwerken restafval. De gemeente Leeuwarden spaarde met een proef met voorscheiden in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden daarom dan ook 100.000 Euro uit.

En hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van nagescheiden materiaal? Want er kan dan wel afval nagescheiden worden, de recycle-industrie moet er wel iets mee kunnen. En die hebben gerede twijfels over de kwaliteit van het nagescheiden materiaal uitgesproken. Zo is er in 2014 maar liefst 2000 ton van door Omrin nagescheiden plastic, retour gestuurd van het betreffende recyclingbedrijf in Duitsland. Dit plastic was onbruikbaar om te recyclen. Maar gezien de hoge calorische waarde is dit plastic wel weer erg geschikt voor Omrin om verbrand te worden. Tijdens een open dag van de afvaloven maakte een bezoeker een schokkende foto. De hele afvalbunker lag vol met plastic en ander recyclebaar materiaal.

Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Dat het ook anders kan blijkt uit een recente proef wat afvalbedrijf ROVA heeft gedaan.  vanaf 1 januari  probeerden 100 gezinnen, 100 dagen lang geen (rest) afval (100 procent afvalvrij) te produceren. Het resultaat is overweldigend;  89 procent van het materiaal dat anders als restafval verbrand was, werd nu gerecycled. Zie:  www.100-100-100.nl, of het item wat de NOS hierover maakte.

Dantumadiel zal volgende week een besluit gaan nemen. Daarbij is het zeker dat zij de burger de mogelijkheid ontneemt om echt zelf actief aan de slag te gaan met het scheiden van afval als zij bij Omrin blijft. Omrin regelt namelijk alles. En dat druist juist in tegen wat er momenteel in de maatschappij gaande is. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers zien we terug in het plaatsen van zonnepanelen op huizen en de aanschaf van bijvoorbeeld energievriendelijke en slimme thermostaten zoals van Eneco en Nuon. Allerlei initiatieven die burgers de mogelijkheid geven om zelf iets te doen aan het milieu. Daar horen ook initiatieven bij zoals ROVA dat doet. Dat past in deze tijd. Dantumadiel kan ook dergelijke initiatieven gaan nemen maar zal daarvoor moeten besluiten weg te gaan bij Omrin. Pas dan kan er een begin gemaakt worden om de verantwoordelijkheid voor het afval op de plek te leggen daar waar die hoort; bij de burger.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Het milieu is van de burger en niet van Omrin

Optreden Omrin amateuristisch en gevaarlijk tijdens grote storing 29 september

Omrin heeft met amateuristisch optreden een groot risico genomen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat kan geconcludeerd worden uit het onderzoek wat DNV GL Business Assurance heeft gedaan naar aanleiding van meerdere incidenten in de afvaloven. Het rapport staat vol met aanbevelingen om de basiszaken rondom de veiligheid bij de afvaloven op orde te krijgen. Zo zijn procedures bij een noodstop niet geformaliseerd en is er weinig kennis bij het personeel aanwezig over het materiaal wat in de installatie wordt gebruikt.

Dit heeft ervoor gezorgd dat tijdens de grote storing op 29 september er risicovol gehandeld is met de kans op escalatie. Het rapport meldt: “Uit de interviews bleek dat men het blussysteem op de trechter heeft aangezet en het tijdens deze uitval erg moeilijk had om het afval op het rooster en in de ontslakker uit te krijgen. De ontslakker is met water en brandend afval vol komen te zitten en verstopt geraakt. Aangezien het afval bleef branden heeft men besloten via de kijkvensters het afval te blussen. Met de hulp van externen is het leeghalen van de ontslakker en het rooster uiteindelijk gelukt.”

De onderzoekers vinden de uitgevoerde acties zeer ongebruikelijk en risicovol en beveelt aan om een noodprocedure te maken voor het stoppen bij een dergelijk incident. Overigens komt uit het rapport ook naar voren dat er geen procedures zijn opgesteld als de electriciteit, de perslucht of het koelwater wegvalt.

Klik hieronder voor het incidentenrapport.
Rapportage REC incidentonderzoek 13022015 kopie

 

grote storing afvaloven

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Optreden Omrin amateuristisch en gevaarlijk tijdens grote storing 29 september

Dioxine in Harlingen – afvaloven grote verdachte

Kijk hier nog een keer de documentaire terug die Omrop Fryslan maakte over dioxine in Harlingen waarbij de afvaloven een terugkerende discutabele rol speelt.

Dioxine in Harlingen

Rook afvaloven valt direct neer 2

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dioxine in Harlingen – afvaloven grote verdachte

Omrin en provincie; 2 handen op 1 buik… nog steeds…

De provincie en Omrin zijn 2 handen op 1 buik. Dat was bij de verstrekking van de milieuvergunning al zo, maar dat is nog steeds zo omdat de provincie overtredingen door Omrin door de vingers ziet. Het beeld “ouwe jongens krentebrood” wordt nog maar eens bevestigd doordat het college heeft vergaderd in de afvaloven. Gedeputeerde Konst was openlijk enthousiast over Omrin en stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. GS hebben blijkbaar niets geleerd uit het verleden waarbij de Noordelijke Rekenkamer allerlei aanbevelingen heeft gedaan. In december 2013 oordeelde de Kamer vernietigend over de houding en werkwijze van de provincie. Dat rapport is onderaan dit item te downloaden. Een aantal highlights uit het rapport vindt u hieronder waarbij ook de Provinciale Staten er niet positief vanaf komen.

—————————-

“De provincie het project REC te licht ingeschat.”

“Wat opvalt is dat de provincie kwalitatief goede adviezen (van externe partijen – red.) niet altijd heeft overgenomen.”

“Tijdens het proces van de REC is veel aandacht besteed aan eventuele juridische en financiële risico’s voor het geval de REC later dan beoogd (2009/2010) in bedrijf kon worden genomen.”

“De Rekenkamer concludeert dat de provincie in het proces van vergunningverlening aan de REC niet op alle onderdelen zorgvuldig heeft gehandeld.”

“Met het burgerinitiatief eind 2009 is de leden van Provinciale Staten een uitgelezen kans geboden om met verontruste burgers in gesprek te gaan over de REC. Deze kans hebben Provinciale Staten niet aangegrepen.”

“Medio november 2006 heeft de provincie de mogelijkheden voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan Omrin voor de realisatie van de REC onderzocht.”

“De gedeputeerde Milieu heeft op verzoek van Omrin contact opgenomen met het Ministerie van EZ om de kansen en budgetruimte voor de realisatie van de REC te bespreken. In dit overleg heeft de gedeputeerde Milieu een sterk pleidooi gehouden om de subsidieaanvraag voor de REC toe te wijzen.”
“Op 27 december 2006 verleent het Ministerie van EZ een subsidie van € 6 miljoen voor de realisatie van de REC.”

“Op 1 november 2007 laat Omrin aan Gedeputeerde Staten weten dat uit onderzoek is gebleken dat voor de REC géén vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet is vereist.”
” Meerdere malen voorafgaand aan het besluit van Gedeputeerde Staten hebben externe adviseurs van de provincie (zowel Stibbe als Royal Haskoning) er op gewezen dat een vergunning voor de REC op basis van de Natuurbeschermingswet wel nodig is.”
“Dit is ook de opvatting van de Raad van State in de beroepszaak die de Wadden- vereniging heeft ingesteld.”

“Begin 2012 hebben Gedeputeerde Staten uiteindelijk de vergunning Natuurbeschermingswet verleend waarbij ook het wekelijks vervoer van bodemas over de Waddenzee is vergund. Gedeputeerde Staten hebben aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter voorkoming en/ of minimalisering van significante effecten. Deze voorschriften achten Gedeputeerde Staten niet nodig.”

“Omrin heeft er alle belang bij om de REC voor 2009 in werking te hebben. Een belangrijke reden is dat het Rijk overweegt een verbod op het oprichten van afval- verbrandingsinstallaties in te stellen.”
“Het te laat opleveren van de REC zal waarschijnlijk ook financiële consequenties voor Omrin hebben. De provincie neemt de ambitieuze planning van Omrin over.”

“De provincie is zich zeer bewust dat wanneer zij besluiten neemt die later onrechtmatig blijken te zijn genomen, zij het risico loopt door Omrin aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane (vertragings)schade. Er is de provincie veel aan gelegen om een eventuele beroepsprocedure zo ongeschonden mogelijk door te komen.”

“De vrees voor schadeclaims van Omrin heeft ook een keerzijde. Deze keerzijde houdt in dat de provincie in het ‘procesbelang’ in eerste instantie heeft geweigerd om informatie (correspondentie van de provincie met de adviesbureaus) te verstrekken aan tegenstanders van de REC. Dit uit vrees dat deze informatie in een eventuele beroepsprocedure tegen de provincie zal worden gebruikt.”

“De Rekenkamer constateert dat voor wat betreft de aspecten bodem, verspreiding, storingen en licht niet is voldaan aan wet- en regelgeving.”
“Bij het aspect verspreiding is dat vanwege onjuiste invoer van het gebouw van de REC in het rekenmodel, waarbij de te lage gebouwhoogte resulteert in onjuiste weergave van de immissies.” “Bij het aspect storingen heeft de provincie niet aangegeven op welke wijze storingen in de rookgasreiniging geborgd waren.”

“De Rekenkamer vindt het opvallend dat de provincie de adviezen over de aspecten HCl/SO249 en bodem niet overneemt.”

“De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten zijn afgeweken van het bestemmingsplan Industriehaven 2006 dat de gemeenteraad van Harlingen heeft vastgesteld. De vestiging van de REC – als niet-zeehavengebonden bedrijf – op het industrieterrein Harlingen is in strijd met dit geldende bestemmingsplan.”

“Het merendeel van de belangrijke beslissingen door Gedeputeerde Staten valt uit in het voordeel van Omrin.”

“Omrin geeft aan dat zij de schoonste afvalverbrandingsinstallatie voor Nederland heeft. Vervolgens vraagt Omrin voor de REC wél de maximaal toegestane waarden aan voor de uitstoot van stoffen. Ook blijkt uit vergelijking van de REC met andere afval- verbrandingsinstallaties in Nederland dat de REC niet de schoonste installatie is.”

_0a Rapport Rekenkamer dec 2013

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Omrin en provincie; 2 handen op 1 buik… nog steeds…

Stichting afvalovenNee nodigt college van GS Fryslan uit om bij hen thuis te vergaderen

Via tweets hebben Commissaris van de Koning Jorritsma en Gedeputeerde Konst laten weten dat zij een collegevergadering hebben gehouden in de afvaloven van Omrin. Jorritsma hield de mededeling nog oppervlakkig en meldde: “Collegevergadering ‘op lokatie’. Ditmaal in Harlingen bij NV Omrin. Aansluitend overleg/bedrijfspresentatie directie.”Maar Gedeputeerde Konst wond geen doekjes over zijn enthousiasme over Omrin: “Vergadering van GS bij #OmrinFriesland. Top of the bill in afvalscheiding en recycling ! #GoedWurk!”

Tweet Hans Konst
De provincie heeft de milieuvergunning voor de afvaloven afgegeven en is tegelijkertijd handhaver van deze vergunning. Op de provincie is veel kritiek vanwege het uitblijven van strenge handhaving en het bagataliseren of het door de ogen zien van overtredingen.

Het besluit van het college om in de afvaloven te gaan vergaderen strooit zout in de wonden van de vele afvaloven-critici. Gillissen van de stichting afvalovenNee: “Het charme-offensief van Omrin loopt weer op volle toeren. Net nu een kritisch besluit is genomen om een jaar lang dioxinen te gaan meten in de schoorsteen van de afvaloven. Dat de gedeputeerden inclusief de Commissaris van de Koning zich voor het PR-karretje van Omrin laten spannen is uitermate ongelukkig. De Noordelijke Rekenkamer heeft notabene een behoorlijk kritisch rapport opgesteld waaruit naar voren kwam dat de provincie en Omrin 2 handen op 1 buik zijn. Nou, dat beeld bevestigen ze wel heel erg door in de afvaloven te gaan vergaderen en zo openlijk enthousiast te gaan twitteren hoe geweldig Omrin is.”

Stichting afvaloven Nee heeft direct echter gereageerd door het college ook uit te nodigen voor een vergadering bij de stichting afvalovenNee. Ook bij de stichting krijgt het college de gelegenheid een eigen vergadering te houden waarna een presentatie wordt gehouden over de gezinssituaties en aanvullend een rondleiding zal worden gegeven door de huizen van beheerders van stichting afvalovenNee. De uitnodiging (zie hieronder) is vandaag richting het college verstuurd.

———————————
Harlingen 6 februari 2015

Geacht college,

De stichting afvaloven Nee nodigt u van harte uit om een vergadering van uw college te combineren met een bezoek aan stichting afvaloven Nee. U kunt in alle rust gebruik maken de vergaderruimte ten behoeve van uw college-overleg. Wij geven u graag, voorafgaande aan uw vergadering een rondleiding door 1 van de huizen van de beheerders van stichting afvalovenNee, waarna een presentatie volgt over de gezinssituatie, hun visie op de maatschappij en kijk op het openbaar bestuur. In een ontspannen en informele sfeer praten zij u graag bij wat de prestaties op school en op het werk zijn, teneinde u een goed beeld te geven over de mens achter stichting afvalvovenNee.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Mocht u gebruik maken van de uitnodiging stellen wij het op prijs dat u via ons secretariaat aangeeft met hoeveel personen u komt, in verband met de catering.

Hoogachtend,
stichting afvaloven Nee

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Stichting afvalovenNee nodigt college van GS Fryslan uit om bij hen thuis te vergaderen

Omrin en provincie sjoemelen met feiten

Het is vaker op deze site aangegeven dat Omrin en de provincie feiten proberen te verdraaien en nieuwe feiten verzinnen om maar niet te hoeven in te grijpen bij de afvaloven. Journalist Jeroen Pietersma van de Harlinger Courant heeft in zijn bijdrage over het jaaroverzicht van de krant haarfijn in beeld gebracht hoe Omrin en de Fumo (de milieutoezichthouder namens de provincie) bewust verwarring creëren. Lees hieronder de  ervaringen van de journalist met Omrin en de Fumo, die in zijn verhaal de milieu-detectives worden genoemd. Belangrijk om te weten is dat bij een verbranding onder de 850 graden de kans groot is dat er dioxines worden uitgestoten vanwege een onvolledige verbranding.

————————————

JUISTE INFORMATIEVOORZIENING

De afvaloven-baas en ik keken naar het midden en het zat niet goed. We hadden het over de temperatuur die er toe doet, en die duikelde ver onder het minimum van 850 graden. Nat afval, zei een andere man in de control room schouderophalend. De milieu-detectives van de provincie Fryslân stonden iets verderop. Een mevrouw van deze club wist niet wat we precies hadden gezien, maar ze kon wel zonder blikken of blozen vertellen dat het niet significant was.

Later leek die ‘pyrometer’ in het midden wel significant te zijn: het milieu-opperhoofd van de provincie Fryslân zei dat we niet naar het midden hadden gekeken, maar naar de daktemperatuur. Dit werd bevestigd door de afvaloven-baas. Hij zei: “Ik heb de verkeerde gepakt. Een beetje lullig maar het is niet anders.”

Volgens hem hadden we naar onderen moeten kijken. Volgens de club van milieu-detectives hadden we naar het midden moeten kijken. En wat later werd wéér alles anders. Het Friese milieu-opperhoofd vertelde dat de afvaloven-baas en ik wél naar het midden hadden gekeken, en dat we juist naar het dak hadden moeten kijken. En toen riepen de milieu-detectives en de afvaloven-baas dat ook.

Het leek wel een kinderliedje, schreef ik eerder al in de HC: van voor naar achter van links naar rechts. Het Friese milieu-opperhoofd sprak zichzelf dus tegen en haar knecht kon het niet recht praten. Het werd allemaal nodeloos ingewikkeld gemaakt toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives de pyrometer op papier op een andere hoogte plaatsten.

Dat was geen slimme zet, want dit rookgordijn bleek even doorzichtig als onnozel. Helemaal toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives – nota bene zelf – informatie beschikbaar stelden waaruit bleek dat die verzonnen hoogte onmogelijk was. De club van milieu-detectives, die Friesland hoort te behoeden voor milieubederf, leek meer op een spreekbuis van de afvaloven-baas.

De milieu-detectives probeerden te redden wat er te redden viel en daar mee werd het alleen maar erger. Ze meldden dat er “geen sprake was van exacte wetenschap”. Huh? Experts werken bij deze materie met een cijfer achter de komma en de Friese milieu-detectives zaten er meters (!) naast. De ironie van dit verhaal (dat het afgelopen jaar alleen met enige vasthoudendheid duidelijk werd): de afvaloven-baas heeft me meerdere keren op het hart gedrukt dat “juiste informatievoorziening” erg belangrijk was. De afvaloven-baas en ik hebben kennelijk een andere definitie van ‘juist’. En ik had het kunnen weten, want de afvaloven-baas heeft me al eens eerder wat op de mouw gespeld.

In 2008, toen de afvaloven nog gebouwd moest worden, vertelde de afvaloven-baas dat zijn afvaloven een ‘virtuele schoorsteen’ zou krijgen. De rook zou zo snel uit de pijp komen, waardoor de rookpluim wel vijftig meter recht omhoog zou gaan. Tja, dat hebben we gezien. Hoezo juiste informatievoorziening?

Nu valt iemand als de afvaloven-baas vroeg of laat wel door de mand. En wat dat betreft is onjuiste informatie nog altijd beter dan geen informatie.

Onlangs nog een Powerpoint-bestand opgevraagd bij de gemeente Harlingen. Het was donderdagmorgen en vrijdag toen de HC van de pers rolde, was het bestand er nog niet. Fast forward naar maandagmorgen. Het was maar goed dat ik nog even belde, zei de communicatie-knecht. Kennelijk was hij het vergeten. En bij het ter perse gaan van deze bij- lage, ruim een week later, heb ik nog steeds geen bericht gehad over dat Powerpoint-bestand. En u – lezer/inwoner/belastingbetaler – dus ook niet.

Jeroen Pietersma

—————————

Hieronder foto’s van de afvalbunker met daarbij duidelijk zichtbaar dat plastic klaar ligt voor verbranding en de rook die direct na het verlaten van de schoorsteen daalt en op de grond terecht komt.

Recyclebaar afval in afvalbunker afvaloven van Omrin 1

Rook afvaloven valt direct neer 2

Rook afvaloven valt direct neer

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Omrin en provincie sjoemelen met feiten

Gedeputeerde zet vraagtekens bij uitstoot afvaloven Omrin

Gedeputeerde Poepjes heeft onlangs bij Omrop Fryslan aangegeven dat er een tweede onderzoek komt naar de uitstoot van de afvaloven. Aanleiding zijn de vele storingen die er in september en oktober bij de afvaloven waren. Op 29 september zorgde de storing voor stank- en gezondheidsklachten bij meerdere mensen uit Wijnaldum, Pietersbierum en Sexbierum. Er werd geklaagd over stank en branderige ogen. Bij een kippenboer uit Pietersbierum leden 60.000 kippen aan ademnood.

Poepjes kondigde aan dat een onafhankelijk bureau alle data van de afvaloven die tijdens de storingen geregistreerd zijn gaat analyseren. Dat is opmerkelijk. Want voor het Friesch Dagblad verklaarde Seerp Bosch van Omrin dat, naar aanleiding van de storing, de meetapparatuur was uitgevallen. Door de storing zijn afvalstoffen ongefilterd uitgestoten. De provincie meldde tegen de krant dat er afvalstoffen zijn uitgestoten die niet volledig waren verbrand. Onafhankelijk deskundige drs. ing. Johan Vollenbroek concludeerde daarover: “Dat betekent dat er dan ook hoge concentraties NOx, zoutzuur en waterstoffluoride en dioxines op de begane grond voorkomen.”

Stichting afvalovenNee volgt met belangstelling dit proces. “We zijn benieuwd met welke resultaten gedeputeerde Poepjes gaat komen en op welke gegevens die zijn gebaseerd” laat SAN weten. “Toveren met gegevens die er niet zijn lijkt ons niet mogelijk. Hoe men overigens eerder heeft kunnen bepalen dat er geen gevaar voor de gezondheid zou zijn, is voor ons daarom ook nog steeds een raadsel.

Wat we wel weten is dat de verspreiding van de uitstoot van de afvaloven minimaal en uiterst belabberd is. De zogenaamde virtuele pijp functioneert niet. Recente foto’s tonen dat maar weer eens aan. Duidelijk is te zien  dat de rook direct neerslaat en eigenlijk meteen de grond raakt. Dat zijn bedreigende situaties. Zeker als je bedenkt dat er tijdens storingen ongefilterde uitstoot plaatsvindt.”

Mail-bijlage

Hieronder de link voor het interview met de kippenboer uit Pietersbierum
http://www.omropfryslan.nl/nijs/gaswolk-rec-wie-gefaarlik-foar-sunens

Hieronder de link voor het interview met gedeputeerde Poepjes bij Omrop Fryslan
http://www.omropfryslan.nl/nijs/deputearre-wol-nij-undersyk-utstjit-offaloven-harns

Hieronder de link voor het item in het Friesch Dagblad
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=68387&_ga=1.91669338.1742324693.1381126435

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gedeputeerde zet vraagtekens bij uitstoot afvaloven Omrin