Indicatoren wijzen op weer teveel dioxine-uitstoot

Omrin heeft nog altijd geen emissiegegevens openbaar gemaakt naar aanleiding van de storing van 10 september. Maar op 15 september was het alweer mis met de afvaloven. Een nieuwe storing zorgde wederom voor verhoging van de emissiewaarden. Omrin meldt op haar website “Er is geen rook vrijgekomen. Wel zijn er tijdelijk enkele emissiewaarden hoger geweest.” De gemeente Harlingen heeft prompt deze sussende woorden overgenomen; geen rook, dus geen gevaar. En gelukkig waren de emissiewaarden maar tijdelijk hoger, zo lijken Omrin en de gemeente de burgers gerust te willen stellen. Maar schijn bedriegt ook deze keer.

Specialisten in het netwerk van onder andere stichting afvaloven Nee hebben namelijk berekend wat er in die “tijdelijke periode” daadwerkelijk is uitgestoten. De conclusies zijn schokkend.

Op basis van meetgegevens die Omrin zelf heeft gepubliceerd, is berekend dat gedurende de storing op 15 september de koolmonoxide emissie-concentratie ca. 2000 mg/Nmᶾ was.  Maximaal is 150 mg/Nmᶾ  toegestaan, ook in geval van storingen. Maar bij een goed werkende oven is deze ca. 3,5 mg/Nmᶾ . Uit de berekeningen blijkt ook dat de koolwaterstoffen emissie-concentratie  tijdens de storing ca. 310 mg/Nmᶾ geweest is. Bij een goed werkende oven mag deze waarde niet groter dan 1 mg/Nmᶾ zijn. Omdat beide concentraties een indicatie zijn voor het vrijkomen van dioxinen is het zo goed als zeker dat er opnieuw grote hoeveelheden aan dioxinen zijn uitgestoten.

Naar aanleiding van de belabberde bedrijfsvoering en de vele storingen wordt de roep om sluiting van de afvaloven alsmaar groter. De bevolking van Harlingen is zich aan het mobiliseren. Want de provincie laat het afweten voor wat betreft de handhaving. De opgelegde boetes zijn een wassen neus vinden zij. Daarbij komt dat de boetes door de burgers zelf moeten worden opgehoest aangezien de afvaloven onder andere door afvalheffingen van burgers in stand wordt gehouden.

B&W hebben overigens toegegeven dat de afvaloven in 2015 maar liefst 1.386.000,- euro verlies leed. Mede daarom is er voor 2016 geen tariefsdaling ingevoerd.

B&W geven aan dat  “de focus in 2016 met name zal liggen op optimale technische beschikbaarheid van de installatie.“ Maar na de vele storingen in 2016 en het gebruik van de illegale by-pass houdt ook die belofte geen stand. Sluiting van de afvaloven wordt daarom steeds meer een optie.

afvalovennee logo

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Indicatoren wijzen op weer teveel dioxine-uitstoot

Illegale by-pass onderdeel bedrijfsvoering afvaloven – Omrin verstrekt wederom misleidende informatie

Omrin heeft wederom op 10 september gebruik gemaakt van de illegale by-pass en rookgassen zonder het doekenfilter in de atmosfeer gebracht. Omrin heeft in eerste instantie met geen woord gerept over het gebruik van de by-pass. De afvalverwerker meldde alleen het positieve nieuws, namelijk dat “het doekenfilter in bedrijf was gebleven ter voorkoming van het vrijkomen van stof uit de rookgassen.”

Pas op 13 september is Omrin met een update gekomen waarbij aangegeven is dat de by-pass wel degelijk is gebruikt. Hoewel Omrin al jaren belooft duidelijke en transparante informatie te verstrekken blijkt ook nu dat Omrin deze belofte aan haar laars lapt. Ondanks dat er al 3 communicatieprotocollen zijn opgesteld tussen de Provincie, de gemeente en Omrin, blijft Omrin dus structureel in gebreke met het verstrekken van de juiste informatie.

Omrin meldt overigens dat de storing het gevolg is van een draadbreuk in een sensor van de ID-fan. Omrin gaf in oktober vorig jaar onder andere deze ID-fan ook de schuld van een grote dioxine-overschrijding. Toen was het een relaitje die het had begeven. Tegenover de Friese gemeenteraden deelde Omrin in maart van dit jaar mee dat in april 2016 de problemen met de aansturing van de ID-fan voorgoed zouden worden opgelost. (Zie hieronder.)

presentatie-omrin-aan-gemeenteraden-friesland-14-15-maart-2016presentatie-omrin-aan-gemeenteraden-14-en-15-maart-2016

Omrin is echter vandaag naar buiten gekomen dat dit pas in april 2017 gaat gebeuren. (zie het screenshot hieronder van de website van Omrin, 13 september 2016)

screenshot-website-omrin-130916

 

 

 

 
Niet alleen burgers worden dus met een kluitje het riet ingestuurd. Ook de Friese aandeelhouders worden structureel verkeerd geïnformeerd.

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de integriteit van de directie van Omrin. Keer op keer wordt aangetoond dat men de afvaloven niet onder controle heeft, burgers voor de gek gehouden, en bloot worden gesteld aan giftige stoffen.

Ook gaan steeds meer geluiden op om hardere maatregelen te treffen. De Statenfractie van GrienLinks is het zat en wil de afvaloven sluiten. Burgers laten via de sociale media weten het helemaal gehad te hebben met Omrin.

san-vlag

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Illegale by-pass onderdeel bedrijfsvoering afvaloven – Omrin verstrekt wederom misleidende informatie

Uitvallen ID-fan zorgt opnieuw voor stilvallen afvaloven – by-pass opnieuw gebruikt?

Omrin heeft de afvaloven wederom stil moeten leggen vanwege een storing. Op haar website meldt de omstreden afvalverwerker dat zaterdagnacht de installatie is afgestookt.
De ID-fan, waarvan Omrin al eerder beloofde dat deze nooit meer zou uitvallen, was ook dit keer de oorzaak van de storing, aldus Omrin.

Omrin meldt verder dat het doekenfilter in bedrijf is gebleven waardoor de by-pass niet is gebruikt. Omrin ligt al een tijd lang onder vuur vanwege het illegaal gebruik van de by-pass. De by-pass die nergens in de milieuvergunning is genoemd wordt door Omrin gebruikt om het doekenfilter te omzeilen. Rookgassen worden door het gebruik van de by-pass ongefilterd de atmosfeer ingeblazen. Dit zorgde al eerder tot vele dioxine- en andere milieu-overschrijdingen. De provincie treedt niet op tegen deze illegale by-pass.

Bij de inbedrijfstelling op zondagmorgen is duidelijk een rookpluim zichtbaar geweest. Voorbijgangers hebben hiervan foto’s gemaakt. Bij het zien van de foto geven meerdere deskundigen aan dat het lijkt alsof de by-pass wederom is toegepast. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Aan de kunde en de integriteit van de directie van Omrin wordt steeds vaker openlijk getwijfeld. Een eerdere motie van wantrouwen vanuit de gemeenteraad Harlingen haalde vooralsnog geen meerderheid. Echter, gezien het structureel falen van de afvaloven, het niet nakomen van beloftes en het in gevaar blijven brengen van omwonenden kan het niet uitblijven dat de directie vroeg of laat moet opstappen.

160910-storing                                                          foto: Jan vd Meij

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uitvallen ID-fan zorgt opnieuw voor stilvallen afvaloven – by-pass opnieuw gebruikt?

Schoorsteen afvaloven te laag; SAN eist onmiddellijke sluiting

SP Gedeputeerde Schrier is voor Omrin druk bezig een hogere schoorsteen te realiseren. Al verschillende gespreksrondes heeft hij hiervoor achter gesloten deuren en op informele basis gehad. Ook stichting afvaloven Nee heeft hij hiervoor benaderd, maar tot op heden heeft de stichting hieraan nog geen gehoor gegeven.
Gillissen van de stichting: “Het stichtingsbestuur beraadt zich nog op een gesprek met Schrier. Het bevreemdt ons op de eerste plaats wel, dat Schier werk doet voor Omrin. Wij dachten dat hij zijn leven zou beteren, nadat hij op de vingers was getikt omdat hij Omrin had geholpen met een brief aan zichzelf.”  Gillissen wijst hiermee op de maatregelenbrief die Omrin aan de provincie moest overhandigen, maar waarbij Schrier zelf meeschreef en hem dit op veel kritiek kwam te staan van de Provinciale Staten. “Ten tweede is het niet Schrier die met een hogere schoorsteen de boer op moet, maar Omrin. Het is van de gekke dat Omrin hierover niks van zich laat horen. Het enige wat we weten is dat ze volstrekte onzin vertelden met hun ‘virtuele schoorsteen’. En dat zijn hun eigen woorden tegenover de Harlinger Courant, in het begin van dit jaar.”

De afvaloven is er gekomen dankzij deze zogenaamde ‘virtuele schoorsteen’; Omrin meldde dat de rookgassen zo snel uit de schoorsteenpijp zouden komen, dat ze nog een heel eind zouden stijgen. Voor de bouw van de oven zei de heer Bosch, directeur van de oven, dat de “effectieve schoorsteenhoogte” 94 meter zou worden. “Dus je ziet 44 meter, maar eigenlijk stijgt de lucht nog wel 50 meter voordat-ie naar de zijkant gaat.” In de verspreidingsberekeningen werd zelfs uitgegaan van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter.

Gillissen: “Nu Schrier vindt dat de schoorsteen hoger moet, kan worden vastgesteld dat de verspreidingsberekeningen niet kloppen. Deskundige Vollenbroek constateerde begin dit jaar al dat het ongepast is om omwonenden en mensen die op het bedrijfsterrein werken, onnodig lang bloot te stellen aan zoutzuur en waterstoffluoride gassen en dampen. Als je dat weet moet je niet met een hogere pijp aan komen zetten, maar met onmiddellijke ingang de afvaloven sluiten.”

De provincie wil de pijp verhogen tot 70 meter. Maar dat is nog te laag. Gillissen: “De verspreidingsberekeningen gaan uit van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter. Ze komen dan dus nog 35 meter tekort. Of gaat Schrier nu straks zeggen dat bovenop de 70 meter hoge schoorsteen er nog een ‘virtuele’ schoorsteen van 35 meter komt?”

De berichten gaan, dat de fundering al op een schoorsteen van 70 meter berekend was. Dit betekent dat Omrin wist, dat de pijp eigenlijk hoger moest dan de 44 meter. Gillissen: “Omrin heeft dus willens en wetens grote gezondheidsrisico’s en milieuvervuiling gecreëerd. De provincie heeft Omrin jarenlang de hand boven het hoofd gehouden en zelfs geholpen. Nu zelfs zij tot de conclusie gekomen is, dat de schoorsteen te laag is, moet de oven onmiddellijk gesloten worden.

Het belonen van bedrog, leugens en milieudelicten kan niet zonder gevolgen blijven. Democratisch gezien was destijds het besluit om de oven te bouwen, om te huilen. Er is nooit een maatschappelijk draagvlak geweest. We bereiden acties en claims voor, om hetgeen wat krom is, krom te laten. We blijven strijden voor een volledige sluiting van de afvaloven.”

160709 Omrin; wij vertelden volstrekte onzin. 001 (2)[1]

storing 28-6-11 14.00 uurDe “virtuele schoorsteen” van Omrin in werking. De pluim stijgt niet naar boven maar buigt direct af.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Schoorsteen afvaloven te laag; SAN eist onmiddellijke sluiting

Grote financiële problemen REC; geen tariefsverlaging gemeenten 2016

Omrin probeert van alles om de aandacht af te leiden maar kan er niet meer om heen. Financieel gaat het niet goed met de REC. De afvalverwerker heeft forse maatregelen moeten nemen om het bedrijf draaiende te houden. De maatregelen gaan ten koste van de burgers. Uit de recente jaarrekening blijkt dat er in 2016 geen tariefsverlaging doorgevoerd is. Als reden wordt genoemd dat “het belang van de continuïteit van de onderneming nu prioriteit heeft.”

Maatregelen konden niet uitblijven. Een negatieve financiële tendens is pijnlijk zichtbaar in de financiële jaarrapporten. Uit de laatste gegevens blijkt dat de afvaloven in 2015 een verlies heeft geleden van bijna 1.4 miljoen euro. Het slechte resultaat kent een logische oorzaak. De vele storingen, knallende pijpleidingen en loslatende oventegeltjes zorgden ervoor  dat er flink gerenoveerd moest worden. De renovaties kostten klauwen vol geld. Plus dat door stilstaand van de oven er een lange tijd geen energie aan de zoutfabriek kon worden geleverd. Dus waren er ook geen inkomsten.

Screenshot Fin. situatie REC 2015                                                        screenshot jaarrekening REC

Daarnaast heeft Omrin ook noodzakelijkerwijs de statuten moeten wijzigen om aan afval te komen. Het van oorsprong Friese bedrijf heeft hiervoor niet Friese gemeenten toe moeten laten als aandeelhouder van Omrin. Inmmiddels is Omrin dus ook deels in handen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Appingedam en Delfzijl. Schiedam en Vlaardingen zullen waarschijnlijk ook nog aansluiten. Het afval voor de REC komt dus tegenwoordig uit heel Nederland. Want in Friesland is veel te weinig afval. Terwijl de afvaloven speciaal bedoeld was voor het Friese afval. Een argument van de aandeelhouders destijds was dat er niet gesleept moest worden met afval. Omrin zou zijn eigen rommel opruimen. Iets waar Friesland trots op kon zijn. Maar door de statutenwijziging hebben de aandeelhouders zichzelf belachelijk gemaakt. Er wordt door heel Nederland met afval gesleept om de afvaloven in Harlingen te vullen.

De afvaloven moest het pareltje van Omrin worden. Het rendement van het project was berekend op 13%. (bron haalbaarheidsonderzoek PriceWaterHouse) De zogenaamde state of the art fabriek was landelijk toonaangevend, zo moest iedereen geloven. Maar in de praktijk is de afvaloven sinds de bouw alleen maar negatief in het nieuws geweest door de vele storingen en amateuristische bedrijfsvoering. Bovendien is de REC nu dus met bijna 1.4 miljoen fors verliesgevend. Burgers lopen hierdoor de tariefsverlaging mis en moeten buiten hun schuld om financieel boeten voor een afvaloven waar niemand op zat te wachten. Daarnaast is Omrin niet meer een exclusief Fries bedrijf. De vraag is wat erger is voor de trotse Fries.

120424 Burgers betalen voor afvaloven kopie

 

 

 

 

 

Renovatiewerkzaamheden in afvaloven.
Burgers draaien voor de kosten op. Bron LC

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Grote financiële problemen REC; geen tariefsverlaging gemeenten 2016

Opnieuw grote dioxine-uitstoot afvaloven

Opnieuw is vastgesteld dat de afvaloven grote hoeveelheden dioxine uitstoot. Dat is eind april van dit jaar gebeurd. Terwijl het daggemiddelde 0,1 nanogram per kubieke meter is en het jaargemiddelde 0,01 nanogram, stootte de afvaloven dit keer maar liefst 1.6 nanogram dioxine per kubieke meter uit. Gedeputeerde Schrier stelt weliswaar vast dat dit boven de norm is maar grijpt niet in. Hij ziet de herhaalde en forse overschrijding als nulmeting. Resultaten van renovaties en herstelwerkzaamheden binnen de afvaloven wil hij op die manier beoordelen.

Al langer proberen de provincie en Omrin de dioxine-uitstoot van de afvaloven te verminderen maar zonder resultaat. Hans Gillissen van afvalovenNee: “Het zogenaamde state of the art project, zoals Omrin deze afvaloven noemde, wordt met pleisters plakken in stand gehouden. Zo is 1 van de maatregelen dat een verkeerd geplaatste stofmeter op de juiste plaats wordt gehangen. Jarenlang is er dus verkeerd gemeten. En er wordt bijvoorbeeld gezorgd dat een ventilator vanaf nu blijft werken ook als er een relais stuk gaat. Men noemt dat echt serieuze maatregelen. Maar naar de oorzaak van de structurele dioxine-uitstoot wordt niet gekeken. Er wordt zelfs weggekeken. Mijn overtuiging is dat de ware reden van de dioxine-uitstoot geheim wordt gehouden omdat dit te grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van deze afvaloven.”

Stichting afvalovenNee weet inmiddels zeker dat het probleem in de verbrandingstemperaturen zit. Deze zijn te laag waardoor dioxines worden gevormd en uitgestoten. “Al jarenlang wordt door verschillende partijen geprobeerd om de verbrandingstemperatuurgegevens boven water te krijgen. (zie o.a. het archief van deze website.) Maar Omrin weigert steevast hierin transparant te zijn. Vanuit deze prehistorische houding, die door de politiek en overheid getolereerd wordt, durven wij inmiddels de stelling aan dat de verbrandingstemperaturen te laag zijn en dat dit de reden is waarom de dioxines uitgestoten worden. Anders zou Omrin allang met deze gegevens naar buiten zijn gekomen. Zo zit dit bedrijf nu eenmaal in elkaar. Rechtpraten wat krom is en wat het daglicht niet kan verdragen verdwijnt in de doofpot.”

13063234_1016704198396249_4825902951802698858_o                 Het moment van de dioxine-uitstoot eind april, vastgelegd door Riekje Zijlstra

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Opnieuw grote dioxine-uitstoot afvaloven

Stuntelig Omrin krijgt wederom hulp van een Gedeputeerde.

Gedeputeerde Schrier heeft Omrin een handje geholpen bij het opstellen van een brief die aan zichzelf was gericht. Als een goed schoolmeester corrigeerde hij met rode pen hele tekstblokken en zinnen. Bijna alleen de aanhef “Geachte heer Schrier” is door de gedeputeerde onveranderd gebleven. Maar er had net zo goed “Hoi Michiel” of “Hee ouwe vriend” kunnen staan. Of wellicht: “Beste collega.” Want zo goed is inmiddels de relatie tussen de Gedeputeerde en Omrin te typeren, gezien de positieve houding van Schrier ten opzichte van Omrin.

Schermafbeelding brief Omrin

CONCEPT-Brief-Omrin-GS-4-april-2016 kopie

Schrier heeft niet beseft dat met het corrigeren van de kritische brief aan zichzelf hij ethische grenzen heeft overschreden. Bronnen binnen de SP melden dat het naïeve handelen van de gedeputeerde de actiepartij in verlegenheid heeft gebracht. Met een onhandige uitspraak als “dit is een mooie manier van samenwerken” heeft ook de provinciale SP-fractie zich blijkbaar niet beseft dat de actiepartij zich schaart bij het rijtje discutabele politieke partijen en bestuurders die Omrin de hand boven het hoofd houden.

Oud gedeputeerde Adema gebruikte immers al leugens om Omrin te beschermen. (een zelfde afvaloven zou in Duitsland staan, wat achteraf toch niet waar was.)

090917 Adema zat fout met Duitse afvaloven

Oud gedeputeerde Galema verzon nieuwe wetgeving toen bleek dat Omrin de maximale storingsuren had overschreden en niet wilde ingrijpen. Ook hij moest later toegeven dat zijn verzinsel niet klopte.

110523 Galema verzint nieuwe wetgeving over storingsuren
De SP-Fryslan is als een blad aan de boom omgedraaid in hun kijk op de zaak rondom de afvaloven. Destijds was de actiepartij een stuk harder en duidelijker in hun oordeel over de rol van de provincie. Want toen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer bleek dat de provincie en Omrin twee handen op een buik waren concludeerde de SP op 7 november 2011 nog: “handhavende rol provincie uitgespeeld.”

111107 SP - Handhavende rol uitgespeeld
Ze schreef op haar website: “De conclusie uit het rapport is dat de provincie zichzelf het onmogelijk heeft gemaakt daadwerkelijk te handhaven. De provincie was aanvrager van de subsidie, schrijfhulp voor Omrin en aanspreekpunt. Vanuit die positie moest de provincie handhaven. De provincie beperkte zich niet tot de wettelijke rol van de provincie.

De geschiedenis herhaalt zich, nu Schrier Omrin heeft geholpen bij het opstellen van een brief aan zichzelf. Of zoals Schrier zelf zegt in de Harlinger Courant van 31 mei: “Het gaat af en toe om heel gebrekkige communicatie bij Omrin, waar ze meer kapot maken dan ze lief is.”

Harlinger Courant 31 mei 2016 Schrier helpt Omrin met brief aan zichzelf
Echter, alles is gebrekkig bij Omrin. De communicatie, de bedrijfsvoering, de transparantie van gegevens, etc. Stichting afvalovenNee pleit al langer voor het opstappen van de directie. Schrier zou er goed aan doen een brief aan Omrin te schrijven met een verzoek aan de directie de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Schrier kan zichzelf inmiddels aanbieden om ook te helpen bij het formuleren van zo’n afscheidsbrief.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Stuntelig Omrin krijgt wederom hulp van een Gedeputeerde.

AfvalovenNee bij rechter om inzage temperatuurgegevens

Stichting afvalovenNee probeert via de rechter alsnog inzage te krijgen in de temperatuurgegevens van de afvaloven. Al jaren weigert Omrin deze gegevens te verstrekken. (zie deze website over de achterliggende periode hierover)
In een rechtszaak op 13 mei jl. heeft de stichting bij de rechter proberen aan te geven dat er iets niet kopt met deze temperatuurgegevens. Advocaat Sarolea: “Omrin laat grafieken zien waarbij men een temperatuur noemt die er normaal is als alles goed is maar die bijna 150 graden hoger ligt dan wat de experts verklaren. Wij hebben sterke twijfels aan de correctheid van de gegevens die Omrin verstrekt.”

De StAB, het adviesorgaan van de Raad van State, heeft ten behoeve van de temperatuurbewaking geadviseerd infraroodcamera’s te installeren maar Omrin weigert dit advies over te nemen. Ook de FUMO vindt infraroodcamer’s niet nodig. Dit doet denken aan het proces rondom de dioxinemetingen waarbij zowel Omrin als de FUMO dioxinemetingen overbodig vonden omdat er geen dioxine zou worden uitgestoten. Zij concludeerden dit op basis van een 2 jaarlijkse aangekondigde controle. Nu de dioxinemeters geplaatst zijn blijkt dat er wel degelijk dioxine wordt uitgestoten waarbij tijdens storingen de normen zelfs fors worden overschreden.

Bij de kwestie rondom de temperatuurgegevens baseert de FUMO dat alles in orde is op basis van berekende verbrandingstemperaturen, verstrekt door Omrin, maar niet op de gemeten temperaturen.

Klik hieronder voor een verslag van Omrop Fryslan

Verslag Omrop Fryslan Rechtszaak

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor AfvalovenNee bij rechter om inzage temperatuurgegevens

Twijfels over deskundigheid directie Omrin nemen toe

Er worden steeds vaker openbaar vraagtekens gezet bij het functioneren van de directie van Omrin. Aanleiding is wederom een reeks incidenten en nalatigheden terwijl Omrin beterschap had beloofd. Zo is op 21 april toch weer een stofwolk ontsnapt nadat Omrin de oven wilde opstarten. Er wordt nog onderzocht wat er is gebeurd maar het wordt steeds duidelijker dat er klungelig is gehandeld. Er wordt getwijfeld of de opstartprocedure goed is gevolgd omdat er onduidelijkheden zijn of de afvaloven in 1 keer goed is opgestart. Wat ook niet goed is gegaan is de wijze waarop Omrin de provincie en de gemeente heeft geïnformeerd over het incident.

Stofwolk opstart afvaloven april 2016 kfoto: Riekje Zijlstra

Zowel de provincie als de gemeente zijn door burgers op de hoogte gebracht van de stofwolk terwijl Omrin zich stil hield. De gemeente heeft hierover verbolgen gereageerd naar Omrin via een gepeperde brief. Gedeputeerde Schrier heeft over de zoveelste communicatiefout een last onder dwangsom opgelegd, echter die bedraagt maar 2500 euro. Gedeputeerde Schrier laat op Facebook weten dat hij “bang is dat een rechter in een eventuele bezwaarprocedure tegen een heel hoge last hier heel procedureel tegen aankijkt.” Critici vinden dat het in geen verhouding staat tot tot de financiële omvang van Omrin wat dus weer als een bevestiging wordt gezien dat de provincie het afvalbedrijf aan alle kanten steunt.

Door de herhaling van de fouten en overtredingen begint ondertussen het besef te ontstaan dat het bij Omrin mogelijk geen onwil is maar onkunde. Directeur Vernooij spreekt ook niet voor niets vaak over een lerende organisatie. GrienLinks vindt het onverantwoordelijk en meldt op haar website: “Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.”

De raadsfracties Harlinger Belang, D66 en Groen Links van de gemeenteraad Harlingen hadden al eens eerder een motie ingediend ten behoeve van het aftreden van de directie van Omrin. De rest van de partijen waren echter nog bereid de directie van de afvaloven nog een kans te geven. De vraag is hoeveel kansen de directie nog krijgt.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Twijfels over deskundigheid directie Omrin nemen toe

Provincie, FUMO en Omrin raken de weg kwijt op eigen eiland.

Terwijl steeds duidelijker wordt dat Omrin bij het opstarten en schoonblazen van de afvaloven een illegale bypass gebruikt blijven de provincie, FUMO en Omrin volharden in het rechtpraten wat krom is. De Staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in actie is gekomen vanwege het vermoeden dat er sprake is van taakverwaarlozing van de provincie en de FUMO.

160401 HC Bypass verboden                                                       Harlinger Courant, 1 april 2016

Ondertussen wordt de kloof tussen burgers, de provincie en Omrin groter. Daar waar Gedeputeerde Schrier (SP) van Omrin eiste beter haar best te doen om burgers te betrekken en vertrouwen te winnen, lijkt de provincie nu zelf ook vervreemd te raken van de realiteit. De provincie is te druk om, nota bene samen met de milieutoezichthouder, en Omrin technische oplossingen te zoeken voor de structurele mankementen van de afvaloven. Door Omrin en provincie wordt geen enkele poging ondernomen om burgers te betrekken bij het afvalovendossier. Burgers hebben zelfs hun eigen informatie- en discussieavond moeten organiseren. Het lijkt voor Gedeputeerde Schrier (SP) ook geen prioriteit meer in tegenstelling tot een eerder twitterbericht hierover.

160401 Tweet Schrier                                                        Twitterbericht Michiel Schrier

Steeds vaker zijn geluiden te horen dat er niet verder geïnvesteerd moet worden in de overbodige en storingsgevoelige afvaloven. De onvrede over Omrin als organisatie is groeiende. De mooie praatjes is men zat aan het worden. De eerste moties om uit Omrin te stappen zijn al ingediend, zoals bij Dongeradeel. Het afvalproject, wat nooit goed van de grond is gekomen, moet heroverwogen worden. Omwonenden van de afvaloven zijn het zat om nog langer als proefkonijnen gebruikt te worden. De zorgen over de gezondheid nemen alleen maar toe.

160331 Experimenteren met afvaloven                                                 Friesch Dagblad, 31 maart 2016

Stoppen met de afvaloven hoeft geen financieel debacle te worden voor gemeenten. In het beslisdocument is destijds aangegeven dat  zware financiële problemen rond de REC niet door de gemeenten hoeven te worden aangezuiverd. Gemeenten staan niet garant voor de REC.

070306 Vrijwaring financiele consequenties gemeenten - beslisdocument REC 6 maart 2007                                                        Beslisdocument over REC

In het beslisdocument staat:
“Dit roept de vraag op in hoeverre een besluit tot realisatie van de REC een ingrijpend gevolg voor een gemeente kan hebben. In dat verband moet er op worden gewezen dat de besluitvorming over de REC gelet op de omvang van de investering op zichzelf als ingrijpend kan worden aangemerkt, maar niet in de zin van een direct gevolg voor de gemeenten. Immers, in tegenstelling tot hetgeen bij een aantal vergelijkbare bedrijven met verbrandingsinstallaties wel het geval is, wordt van de Friese gemeenten als aandeelhouder geen garantstelling gevraagd.”

Daarnaast heeft Omrin op vragen destijds over de financiële risico’s aangegeven dat “in het theoretische geval dat de BV REC failliet gaat, dit betekent dat de Friese gemeenten elders verwerkingscapaciteit moeten vinden” waarmee de risico’s dus minimaal zijn.

Vrijwaring gemeenten voor faillisement REC                                         Beantwoording Omrin over risico’s gemeenten

Gemeenten zijn alleen aansprakelijk voor het ingelegde bedrag in de REC. Voor Harlingen is dat bijvoorbeeld 54.000 euro. Rekening houdend met de afschrijftijd van de afvaloven en het aantal inwoners van Harlingen is berekend dat het iedere Harlinger eenmalig 2.25 euro kost om de oven te sluiten.

Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde aan de Tweede Kamer dat de overcapaciteit van afvalovens van 2 naar 5,4 Mton zal toenemen. Verwacht mag worden dat het zoeken naar een andere verwerkingscapaciteit dus niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden. En gezien de grote overcapaciteit zullen de tarieven alleen maar dalen, in plaats van stijgen. Omrin heeft immers al aangekondigd dat investeringen tot een tariefstijging zal leiden.

Schelte Roosma in het Friesch Dagblad zei het mooi: “Het zou niet verwonderlijk zijn als inwoners meer dan 2.25 euro over hebben om de oven te sluiten. De weerstand tegen de oven is in Harlingen namelijk nog onverminderd groot. Vertrouwen was er niet en zal er nooit komen, wat je er ook aan oplapt.

SONY DSC                  Protest tegen afvaloven blijft onverminderd groot.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Provincie, FUMO en Omrin raken de weg kwijt op eigen eiland.